Generell tilbakemelding vedr beslutning i sak 55/22-24, antall dommere i skogsskyting

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Skrevet av dommer og regelansvarlig.

Etter at nevnte sak ble vedtatt har det kommet tilbakemeldinger fra noen klubber/arrangører, i utgangspunktet tilbakemeldinger som ikke er positive til beslutningen. Vi vil med dette forsøke å gjøre det enda tydeligere hvorfor en slik beslutning er tatt

I korte trekk går i utgangspunktet hele saken ut på at vi ønsker flere dommere til stede i konkurranser i skogen – både for å ivareta sikkerheten, men også for å i større grad for å bidra til at konkurranseforholdene blir jevnere. Og dette kanskje mest av alt i større konkurranser som mesterskap og uttaksstevner.

Slik vedtaket nå står, er det besluttet følgende:

 • Minimum 1 dommer pr. 7. pulje, uavhengig av stevnetype
 • Ingen dommere kan være skytende
 • NM må bemannes ihht behov ifm finaleavvikling, men minimum 6 dommere i 3D og minimum 4 dommere i Felt.

Tilbakemeldingene som har kommet har vært forholdsvis enstemmige:

 • Sikkerhet kan ivaretas av andre enn dommere, f.eks. arrangør – løypene skal jo godkjennes av en dommer i forkant uansett
 • Flere dommere betyr økte kostnader, som igjen betyr at det er vanskeligere å få arrangementet til å gå i pluss
 • Like konkurransevilkår ivaretas gjennom løypeinspeksjonen ved at man sjekker standplass, skyteretninger, mål/skiver etc
 • Det har ikke vært et problem med kun en-to dommere før

Sikkerheten kan ivaretas av arrangør, så dette er et argument vi kan godta.

Men om vi ser nærmere på de andre argumentene

 • Kostnader – dette kan ivaretas ved at man f.eks. «bytter tjenester» med andre klubber (dere hjelper oss, vi hjelper dere). Eller f.eks. at klubbene utdanner egne dommere
 • Kanskje det kan arrangeres flere uapproberte konkurranser (disse kan riktignok ikke benyttes til uttak)?
 • Vi ser på stevnerapportene som kommer inn at det sjelden er nok dommere til å sørge for at alle får konkurrert under tilnærmet like forhold. Er det riktig overfor de som forholder seg til regelverket? «Like forhold her» er spesielt siktet mot skytetid. Vi vet med sikkerhet at vi har skyttere som bevisst utnytter situasjoner der det er få dommere, til å bruke den tid man føler man selv trenger, uten å tenke på hva som er korrekt ihht regelverket. Dette blir i prinsippet bevisst juks (så kan man si hva man tenker om det).
  Det prates om rekruttering og at man ønsker flere ut i skogen. Et faktum er at vi har flere som ikke ønsker å skyte i skogen, nettopp med bakgrunn i at det drives bevisst juks – noe man ikke synes er greit. Vi har konkrete eksempler på etablerte enkeltskyttere som bruker 12-14 minutter på ett mål som man har 2 minutter på å gjøre seg ferdig med.
  Og ja, det blir ofte tatt opp med angjeldende skyttere, men vanlige tilbakemeldinger er da at «hva kan du gjøre med det?», «var du der og tok tiden?», «de andre i pulja sa ikke noe» m.m.
 • At det frem til nå ikke har vært et problem er en påstand som er noe mer nyansert enn som så. Av ovenfornevnte årsak – rekruttering – er det faktisk et problem at flere ikke forholder seg til reglene, og at den gode sportsånden faktisk ikke alltid er til stede. Disse holdningene skaper en splid i miljøet, mellom de skyttere som utnytter situasjonene og de som faktisk ønsker å gjøre ting korrekt. Dessverre vil man ikke si noe, kanskje i frykt for å bli ansett som «sladrehank».

Litt fakta:

Sist sesong var det 20 klubber som arrangerte 3D/Felt konkurranser. Av disse er det 4 klubber som ikke har en eller flere dommere i egen klubb, og 7 klubber med 1- eller 2 dommere.

Det er 9 klubber som har 3 eller flere dommere, dvs omtrent halvparten.

Av de som har 0, 1 eller 2 dommere, er i alle fall 3 av klubbene plassert i sentrale deler (Østlandet) med omkringliggende klubber, dvs 8 av klubbene kan få utfordringer med dommere dersom man ikke har midler til å «hyre dem inn».

Tall fra siste sesong:

39 konkurranser ble arrangert (store og små):

21 konkurranser hadde fler enn 30 deltakere

 • 9 av disse hadde 1 dommer (43%)
 • 4 av disse 9 hadde skytende dommer

8 konkurranser hadde 20-30 deltakere

 • 3 av disse hadde 1 dommer (38%)

10 konkurranser hadde <20 deltakere

 • 4 av disse hadde 1 dommer (40%)
 • 3 av disse 4 hadde skytende dommer

Og det som er litt interessant her er at det er på de største konkurransene vi har flest tilfeller med 1 dommer tilstede.

Uansett – dette er en problemstilling vi ønsker å løse til beste for alle, og det er nå besluttet å gjøre noe med antall dommere. Finnes det andre gode forslag til hvordan vi kan få bukt med nevnte problematikk setter vi pris på at disse sendes inn for vurdering. Det er enda litt tid til vi går i gang med utesesongen 2023.
3D og Feltlandslag 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Følgende personer er tatt ut til landslaget for 3D og Felt 2023.

NB !! For de skyttere som ikke ble med videre fra landslaget 2022, så må de melde sin interesse for internasjonal satsing før 31/12-22 hvis de ønsker å komme i betraktning ved uttak i 3D og Felt 2023.
Sportssjefen informerer – Landslagsuttak høsten 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Jun 2022

Etter samtaler med landslagstrenerne om prøveordningen med søknader til opptak i landslag i fjor, viser det seg at dette ikke hadde ønsket effekt. Vi går derfor tilbake til vanlige uttak der aktuelle skyttere blir kontaktet av landslagstrener for dialog om tilbud og interesse. Enkelte av gruppene har vært store, noe som både betyr at den enkelte har fått noe mindre oppfølging samt gitt en stor totalkostnad og dermed mindre midler til matching. Landslagstrenerne og Sportsutvalget vil vurdere størrelsen på de ulike gruppene, og justere noe for å spisse satsingen og styrke landslagstilbudet ytterligere.

Verdt å nevne i den forbindelse er at det har pågått en prosess siste årene for å profesjonalisere toppidretten, og Tingvedtaket om den kommende landslagstreneren i 70% stilling vil bli et viktig bidrag og steg i den retningen. Vedkommende vil sikre utviklingen og oppfølgingen i planer, både teknisk og taktisk, som landslagskyttere fortjener. Dette bør motivere flere til å satse og forplikte seg til oppgavene som toppidrett og landslagsplass krever.

Alle skyttere som i dag er i en av landslagsgruppene, vil bli kontaktet for en samtale om videre satsing, og vurdering vil bli gjort om hvorvidt de fortsatt er med videre eller ei. Skyttere som i dag ikke er på landslag, men som vurderes som aktuelle, vil også bli kontaktet for en tilsvarende samtale og mulig tilbud.

Sportsutvalget godkjenner deretter det som vil utgjøre landslaget framover. Denne prosessen vil bli gjort årlig
Magne Nilsen trer av som landslagssjef

Postet av Norges Bueskytterforbund den 8. Jun 2022

Magne har orientert forbundet, skyttere og foreldre om at han nå overlater stafettpinnen til en annen. Han uttrykker at det har vært svært givende og morsomt å få jobbe med unge beskyttere med umettelig pågangsmot og villighet til å gjøre det som kreves for å nå sine målsettinger. 

De øvrige tre landslagstrenerne, Morten, Benjamin og Mats Inge, er alle med videre. Sportssjef og de tre trenerne vil vurdere ansvarsfordeling videre og sikre at Ungdomslandslaget blir godt ivaretatt. Magne har tilbudt skytterne videre individuell oppfølging, inntil ny trener er på plass. 

Vi takker Magne for jobben han har lagt ned for å få på plass struktur og tilbud til spesielt de unge skytterne, og for engasjementet og innsatsen han har vist for norsk toppidrett innen bueskyting disse årene.

Henrik Stabell

Sportssjef
Sportsjefen informerer – Nye ressurspersoner

Postet av Norges Bueskytterforbund den 8. Jul 2020

Sportsutvalget har gjort følgende endringer innen toppidrettssatsningen:

Vi har bedt Benjamin Backofen og Magne Nilsen om å definere recurvegruppe frem mot OL 2024.  Benjamin får ansvar for å videreutvikle denne gruppen.  Gruppen defineres snarest etter OL 2021.  Magne Nilsen får frem til dette tidspunktet bistand av Benjamin i styring og utvikling av ungdomslandslaget.  Frem til recurvegruppe OL2024 fastsettes, får Magne og Benjamin også ansvaret for å følge opp skyttere på recurvelandslaget som ikke er aktuelle for OL 2021. 

Vi har bedt Lars Erik Amundsen om han ønsker å ta ansvaret for en 3D gruppe/landslag (inkl. felt). 

Benjamin og Lars Erik vil heretter få status som landslagstrenere og vil komme inn under den samme praksisen med trenerstipend, som de andre landslagstrenere.   De nye grepene som gjøres nå vil påvirke fremtidig toppidrettsarbeid og det vil være en prosess fremover for å få integrert de nye ressursene.

Ønsker Å Gi Tilbake
Backofen reiste hele veien til Lausanne og World Archery sitt Excellence Centre, etter å ha blitt tildelt et trenerstipend fra Olympic Solidarity i fjor høst. Hvor han gjennomførte «The Continued Coaches Education» og innehar nå kunnskapene til World Archery Coach Lvl 3. Han er 26 år gammel, trener 1 kurs i 2014 og trener 2 i 2016.

– Nå som jeg er tilbake i Norge har jeg tatt et aktivt valg om å ønske å formidle det jeg har lært. Gjennom hele oppholdet tok jeg grundige notater, og har begynt å samle dem i flere moduler. Mitt personlige mål er å videreformidle alt jeg har lært, for jeg ser et enormt potensiale i Norge! Vi er allerede på rett spor på mye, og Norge fikk mye skryt mens jeg var der nede. Og jeg gleder meg til å jobbe tettere med Magne for å gjøre Norge klar for OL i 2024.

3D/Felt står meg nærmest
Amundsen ble kåret til Årets ildsjel i hjemme kommunen i 2019. Han skyter aktivt, og er utdannet trener 2 i forbundets trenerstige, ifjor høst var han også en av dem som reiste til Lausanne på egen regning for å gjennomføre World Archery Coach level 1.

-3D og felt skyting er det jeg absolutt brenner mest for. Jeg er utrolig ydmyk over at jeg nå får muligheten til å samle de skytterne jeg vet satser høyt, til å få en ennå sterkere lagfølelse. Jeg gleder meg til å kunne utvikle det norske landslaget og muligens bidra til at vi kan ta enda flere medaljer i de kommende mesterskapene.