Ny landslagstrener Morten Bøe

Postet av Norges Bueskytterforbund den 15. Jul 2022

Vi har gleden av å meddele at Morten Bøe har takket JA til stillingen som landslagstrener.

Morten tiltrer stillingen i den nyopprettede midlertidige 70 % stilling for perioden 1 september 2022 til 30 august 2024.

Vi har stor tro på at våre landslagsskyttere vil få en tettere og bedre oppfølging, og vårt sportsutvalg/sportssjef vil koordinere dette arbeidet sammen med de øvrige landslagstrenere og Morten selv.

Ytterligere informasjon vil komme utover høsten.
Ungdomslandslaget

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Jun 2022

Sportssjef Henrik Stabell vil heretter ha det overordnete oppfølgingsansvar for ungdomslandslaget, mens landslagstrener, Benjamin Backofen, vil fortsette å være ungdommens skytetekniske trener, samt være tilgjengelig og bidra på andre idrettslige områder som planlegging, mentalt, fysisk osv. Benjamin og Henrik vil sammen bistå skytterne med å sette mål pr sesong, samt langsiktige mål, og i samarbeid med skytter, klubbtrener og den nye stillingen som 70% ansatt landslagstrener, sørge for oppfølging av mål og oppgaver for den enkelte skytter. Foreldre kan kontakte Henrik direkte for spørsmål og avklaringer rundt ungdomsgruppen, og han vil holde foreldre informert om samlinger, matching, annen oppfølging av skytterne, etc. Skyttere kan ta direkte kontakt med Benjamin dersom de trenger støtte med noe idrettsspesifikt, og med Henrik om alt praktisk, administrativt.

Ungdomslandslaget vil revurderes etter NM og EM i skiveskyting i august. Samtlige som i dag er på landslaget vil bli kontaktet for en samtale om videre satsing. Aktuelle nye skyttere vil også bli kontaktet. Gruppen vil imidlertid bli noe mindre etter uttak i høst, noe som kan bidra til matching internasjonalt for de som får plass. Ungdom/utøvere som ikke får plass nå, vil allikevel bli fulgt med interesse og muligens kunne delta på noen av landslagets aktiviteter for å bli bedre kjent og vurderes for mulig innlemmelse i gruppen på sikt