UK informerer vedr Ungdoms VM

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

UK har fått forlenget frist, og nå som det åpnes for stevner igjen er vi ekstra glade for å kunne melde at resultater  fram til og med 13.juni, vil telle med for rangering til Ungdoms-VM i Polen i august. Dette gjelder for kadett og junior som har meldt interesse eller er på landslaget.
Uttaksmetode 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Tidligere vedtatte retningslinjer for uttak til mesterskap og World Cup ble på Tinget i våres fjernet fra og med 2023-sesongen. Det eneste som ble videreført er at utgangspunkt for poengkrav er 32. plass fra forrige mesterskap i skive og 22. plass i 3D og Felt. UK vil derfor informere om hvordan vi planlegger å gjøre uttak i 2023 slik at skytterne og andre er informert om hva som gjelder for uttak til representasjon den kommende utesesongen.

Skyttere må melde interesse

Skyttere som ønsker å bli vurdert for uttak til mesterskapene må melde interesse til bue@bueskytterforbundet.no innen 31.12.2022. Husk å oppgi hvilke mesterskap det meldes interesse for, hvilken buetype/klasse, og om eventuelt egenfinansiering er aktuelt. Medlemmer av landslagsgruppene er automatisk oppmeldt for interesse i sine respektive grener, men må fortsatt melde interesse for andre grener og om de eventuelt ønsker å delta på egenfinansiering i både egen eller en annen gren. 

Uttaksmetode

Dette avsnittet gjelder representasjon til følgende:

  • VM Skive, Berlin Tyskland, 31.juli til 6. august
  • VM Skive for Ungdom, Limerick Irland, 1. til 9. juli
  • World Cup Stage 3 (se eget avsnitt nedenfor for stage 1 og 2)
  • World Cup Stage 4, 15. til 20. august
  • EM Para, Rotterdam Nederland, 14. til 20. august
  • VM Para, Pilzen Tsjekkia, 17. til 23. juli

Uttak vil bli gjort basert på resultater skutt på stevner våren 2023 fram til fem uker før den aktuelle representasjonen. Det kan bli justeringer av dette dersom det er nødvendig. For at et stevne skal telle med i uttaket må det være minimum tre klubber representert. I tillegg vil internasjonale konkurranser telle med. Finaleplassering i uttaksstevner og internasjonale stevner, vil også bli vektlagt.

Bortsett fra til VM skive for ungdom og para-mesterskapene må skytterne ha oppnådd poengkrav (se tabeller nedenfor) minimum én gang for å bli vurdert for uttak. For å rangere skyttere fra ulike klasser opp mot hverandre vil UK sammenlikne plassering gjennomsnittet av skytterens tre beste resultater ville gitt i forrige mesterskap.

World Cup Stage 1 og 2

Uttak vil bli gjort basert på resultater oppnådd på Krystallstevnet. Skytterne må ha oppnådd poengkravet (se tabeller nedenfor) på Krystallstevnet for å bli vurdert for uttak. For å rangere skyttere i ulike klasser opp mot hverandre vil vi se på hvilken plassering resultatene ville gitt i World Cup stage 3 i 2022.

EM Felt og EM 3D, San Sicario Alto Italia

Uttak vil baseres på resultater fra to (for felt) eller tre (for 3D) uttaksstevner som avholdes før 17. juli 2023. Skytterne må ha oppnådd oppsatt poengkrav minimum én gang for å bli vurdert for uttak. For å rangere skyttere i ulike klasser opp mot hverandre vil vi se på hvilken plassering resultatene ville gitt i forrige mesterskap. 

Forbehold

UK forbeholder seg retten til å fravike poengkrav og utvise skjønn i rangeringsrekkefølge dersom det er forhold som tilsier det.

Uttakskrav

VM skive 2023

EM felt 2023

EM 3D 2023

World Cup 2023
Representasjon i 3D og felt vil bli basert på uttaksstevner – arrangører søkes (Se ny presisering i slutten av dokumentet)

Postet av Norges Bueskytterforbund den 30. Sep 2022

For 2023 vil internasjonal representasjon i 3D og felt baseres på resultater og plassering i utvalgte uttaksstevner. Vi søker arrangører til uttaksstevnene. Hvert uttaksstevne skal arrangeres over to dager vår og sommer 2023, før 17.juli..

Vi ønsker fire uttaksstevner i 3D spredt utover landet. Første dag skal det skytes 24 mål. Andre dag skal det skytes enten 24 mål med en pil per mål eller 12 mål  med to piler per mål, og i tillegg semifinaler og gull/bronse-finaler.

Vi ønsker to uttaksstevner i felt. Første dag skal det skytes 12 mål med uoppgitte og 12 mål med oppgitte avstander. Andre dag skal det skytes 12 mål oppgitte avstander og i tillegg semifinaler og gull/bronse-finaler.

Uttak baseres på plassering etter finalene, men minimumskrav settes for resultat etter den innledende skytingen. Stevnene skytes med alle approberte klasser og derfor med kvinner og menn blandet. Men siden uttak skal skje for kvinner og menn hver for seg, så skal finalene skytes adskilt for kvinner og menn.

Uttaksmetoden og stevnegjennomføringen beskrevet her kan bli endret.
Vi oppfordrer klubbene til å melde sin interesse for å arrangere uttaksstevne innen 1.november.

Presisering rundt uttaksstevner 3D og Felt

Det har kommet henvendelser rundt arrangement av uttaksstevner i 3D og Felt neste år. Vi setter pris på at det i utgangspunktet er interesse, men ser at det kan være behov for presisering rundt dag 2 med eliminasjonsrunde og finaler. 

Eliminasjonsrunde dag 2 er for å gi alle (evt ‘mange’, dersom cut) deltakere mulighet til å skyte begge dager, samt for å få stevner med samme forutsetninger som i de internasjonale mesterskapene. For at det skal gå kjapt anbefales 2 piler på 12 mål. Blir dette fortsatt vanskelig/mye, så kan dispensasjon gis til å ta eliminasjonsrunde over 8 mål (med 2 piler pr mål). 

Finalerundene er kun nødvendig for mesterskapsklassene, og kun for de fire beste etter eliminasjonsrunden – altså semifinaler og gull/bronsefinaler. Ungdom (kun klasser i Felt ved internasjonale mesterskap) trenger ikke ha egne finaler. Så klassene det skytes finaler i er Herrer og Damer i Compound, tradisjonell, Barebow og langbue i 3D (8 klasser max), og herrer/damer Compound, Barebow og Recurve i Felt (kun 6 klasser).  


Vi håper dette er klargjørende og reduserer belastning på arrangørene.

Ny frist for å melde interesse for å arrangere uttaksstevner våren 2023, er 7.november. Interesserte klubber melder dette til uk@bueskyting.no med kopi til bue@bueskytterforbundet.no 
Nytt uttakssystem for 3D og felt er underveis.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 10. Jun 2022

Fra neste år vil uttak til representasjon i 3D og felt bli gjort basert på resultater ved utvalgte uttaksstevner. Dette erstatter nåværende uttakssystem basert på resultater i 12-måneders uttaksperioder.

Inneværende uttaksperiode går ut 15.juni for 3D og 20.juni for felt, og det starter altså ikke en ny uttaksperiode rett etter dette.
Systemet for uttaksstevner og krav vil bli annonsert til høsten.

Per-Olav Rusås
UK sjef
Krav EM innendørs og EM skive 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 17. Aug 2021

Uttakskrav EM innendørs og EM skive 2022

Skyttere må melde interesse for disse mesterskapene (landslagsutøvere i recurve/comound skive er automatisk på listen vår, og ungdom for EM innendørs), samt hvorvidt man evt. er villig til å reise på egenfinansiering (gjelder også landslagsutøvere), til generalsekretæren: bue@bueskytterforbundet.no innen 31/12 2021 for EM Skive og innen 15.desember for EM innendørs

14-19 February European Indoor Championships Koper, Slovenia

Krav:

Compound Damer      580

Compound Herrer      588

Recurve Damer          565

Recurve Herrer           575

Barebow Damer 500

Barebow Herrer 530

Junior: ikke spesifiserte krav, ihht til tingvedtatte retningslinjer. For å bli vurdert bør skyttere delta på flere stevner og vise både stabilitet og høyt nivå. I forrige EM innendørs var det egne klasser for juniorer i compound og recurve, men ikke for kadett.

UK vil se på alle resultat på 18m 60 piler i innendørssesongen høsten 2021 til og med 19. desember.

6-12 June European Outdoor Championships Munchen, Germany

Krav:

Compound Damer:     665

Compound Herrer:      695

Recurve Damer:         625

Recurve Herrer:          640

UK vil se på alle resultater på 720-runden fra og med 9.august 2021 til og med 1.mai 2022.