Registrering av Europa og Verdensrekorder

Postet av Norges Bueskytterforbund den 6. Apr 2020

Rekord må settes på et stevne som er oppført på den internasjonale terminlisten (vårt stjernestevne)

Utfordringen er at WA krever at rekorder skal være registret senest 10 dager etter stevnedato for å bli godkjent, vi har 10 dager etter våre Tingvedtak som frist for vår arrangør å sende inn dommerrapport, stevnerapport og scorekort til NBF.

Styret har vedtatt følgende i et E-post vedtak 3 april 2020:

Det er skytterens ansvar å sende inn scorekort i underskrevet stand av dommer eller arrangør og resultatliste innen 5 dager etter stevneslutt for å få registrert sin rekord internasjonalt.

Disse opplysningene sendes til Endre Vik Larsen endre@bueskytterforbundet.no

Med kopi til jan.skytteseter@bueskytterforbundet.no

Arrangør sender inn stevnerapport, dommerrapport og scorekort i henhold til vanlige frister til resultater@bueskyting.no

Gjeldende rekorder finnes her:

Verdensrekorder

Europarekorder