Styremøteprotokoll møte nr 3/18

Postet av Norges Bueskytterforbund den 30. Nov 2018

Protokollen fra styremøte 24.-25. november er klar og ligger vedlagt med vedlegg.

Vedlegg: