Første styremøte etter tinget – protokoll

Postet av Norges Bueskytterforbund den 28. Okt 2020

Første styremøte etter Tinget ble gjennomført helgen 24.-25. oktober 2020.

Styreprotokollen med vedlegg ligger nederst på siden.

Agendaen for møte var blant annet å gjennomgå et styrekurs som ble avholdt av Stein Erik Halck fra Viken Idrettskrets. Hvor styret fikk et inntrykk av hva styrearbeid går ut på og hvilke retningslinjer forbundet har.

Det ble også avklart hva styremedlemmene forventet av seg selv, av andre styremedlemmer og administrasjonen. En viktig og god start på den nye Tingperioden.

Videre på sakslisten var konstitueringen av det nye styret, og fordelingen av arbeids/ansvarsoppgaver. Kontaktinformasjon til de forskjellige styremedlemmene finnes her.

Medlemmer av sportsutvalget, uttakskomiteen, utdanningsutvalget (tidligere kalt trenerutvalget) og en ny redaksjonskomitee ble vedtatt.

Sportsutvalget består av;

Uttakskomiteen består av;

Utdanningsutvalget består av;

Ny etablert redaksjonskomite består av;

Nye klasser og avstander

Tinget 2020 vedtok å innføre to nye klasser for personer med psykisk utviklingshemming. Et godt vedtak frem mot vår visjon om at bueskyting skal være en idrett for alle.

Det ble også vedtatt noen nye avstander for noen av klassene vi allerede har, de nye avstandene finner du i protokollen og etterhvert også i regelverket.

Tildeling av NM

Sandefjord Bueskyttere ble tildelt NM Utendørs for 2021 og 2022. Vi gratulerer klubben, og ønsker lykke til i planleggingen fremover.

Styreprotokoll og vedlegg:

Vedlegg: