Informasjon vedrørende Covid-19 og internasjonal representasjon 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 30. Nov 2020

Det er stor usikkerhet rundt de internasjonale mesterskap, World Cup mm. 

Vi vet ikke hvilke konkurranser som vil bli arrangert i 2021 og hvilke restriksjoner vi må forholde oss til pga Covid-19 for de konkurransene som blir arrangert. 

Vi ber om at de skyttere som har meldt interesse for representasjon på disse konkurransene om å melde tilbake senest 14 dager før uttak, om de ikke ønsker plassen, på grunn av smitterisiko, eventuelle karantener eller andre pålegg. 

Pr. i dag er det et krav om 10 karantene etter hjemkomst.