UK informerer om krav for uttak til World Cup 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 17. Nov 2020

I henhold til vedtak ved årets Ting, skal heretter uttak til World Cup gjøres som for andre mesterskap, og det åpnes da også for deltakelse ved egenfinansiering dersom man har klart krav, men ikke kommer med innenfor forbundets økonomiske rammer.

World Cup arrangeres som følger i 2021 (og NBF har satt av midler til 2 skyttere i hvert av de tre Stages):

Melding om interesse for å bli vurdert og evt. reise på egenfinansiering dersom man klarer krav, men ikke dekkes av forbundets økonomiske rammer, må gjøres innen 31/12 2020 til: bue@bueskytterforbundet.no

Landslagsutøvere for Compound og Recurve er automatisk med på UKs liste over interesserte, men må gi beskjed om de i tillegg er interesserte i å reise på egenfinansiering, som nevnt over.

For Stage 1 og Stage 2 gjelder de samme uttaksstevner som for EM

Klepp 2.august (2020)
Krystallstevnet 23-24.januar
Yrjar 13.februar
Sandefjord 20-21.mars
(for Shanghai og Paris, uttak til Guatemala gjøres før stevnet i Sandefjord)

For Stage 3 vil alle 720-stevner utendørs i 2021 telle sammen med de nevnte uttaksstevnene for EM.

Krav er basert på nivå under World Cup stages i 2019, og må oppnås minst 1 gang i uttaksstevnene:

Compound Herrer:          695
Compound Damer:         680
Recurve Herrer:                660
Recurve Damer:               630

I dagene før World Cup i Paris, blir siste kvoteturnering til OL arrangert (samme sted) – datoer er satt til 18-21.juni. Dette gjelder da kun Recurve som OL-gren. Det er satt av egne midler for 2 deltakere i denne turneringen, og dette kommer altså i tillegg til World Cup i Paris hvor det også er satt av midler til 2 skyttere. Sportsutvalget vil sammen med landslagstrener vurdere uttak til kvoteturneringen i Paris. UK rangerer skyttere til kun World Cup-stevnet i Paris.