Ny Landslagsstruktur

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Toppidretten i Norge har lenge vært preget av grupperinger, lite samarbeid hvor mye av arbeidet har vært overlatt til den enkelte.  

I løpet av det siste året har Magne Nilsen(Ungdom), Lars-Erik Amundsen(Skog), Morten Bøe(Compound), Benjamin Backofen(Olympisk Recurve) og Ragnhild Nordmelan(Sportsjef) arbeidet med å få laget en ny toppidrettsstruktur som er forankret i Sportsutvalgets og Styrets arbeid.  
 
I dette arbeidet har første prioritet vært å øke samarbeidet på tvers av grenene, og fått etablert en tydeligere avklaring i arbeidsområder. Målet har vært å etablere et enhetlig landslag, som sammen kan bidra til å styrke toppidretten fremover. Det vil bli etablert en Landslagssjef som kommer til å være hovedbindeleddet for landslagstrenerne, og sportssjef/Sportsutvalg. Magne Nilsen er blitt utpekt til å fylle denne rollen.  

Hva betyr dette for landslagsutøvere, og utøvere som ønsker seg inn på landslaget?  

Landslagets fokus er å få bueskyttere til å bli toppidrettsutøvere. Etter at toppidretten i Bueskytter-Norge ble omtalt som “En gjeng glade mosjonister” samt at noen utøvere aktivt har valgt å stå utenfor landslaget har man innsett at en restrukturering har vært nødvendig.  

Landslagsplasser vil fra nå bli tildelt på bakgrunn av søknader innsendt av utøvere. Det vil stilles konkrete og tydelige krav for å kunne bli del av landslaget. Ved siden av tilstrekkelig ferdighetsnivå står arbeidsinnsats og lagånd i fokus. Søknader vil behandles av landslagsteamet hvor innstilling sendes til sportsutvalg som tar endelig avgjørelse. Håpet er å få bygget et stabilt fundament som forhåpentligvis kan gi gode resultater frem mot OL 2024, og 2028. Samt stabile medaljeprestasjoner i 3D & Felt.  

– Vi har sett på hvordan andre individuelle idretter har jobbet med å få etablert en gruppe- og lagfølelse. Spesielt alpint har gjort store fremskritt på området, noe som har gitt dem god avkastning. Ved å fokusere på lag og felleskap håper vi på samme positive effekt – Magne Nilsen 

Seniorutøvere vil sammen med trener skrive en kontrakt hvor konkrete forpliktelser fastsettes. Plassen på landslaget og kontrakten vil årlig bli evaluert. For ungdommen vil man rette mer fokus på utvikling og innsats.  

Ved at landslagstrenerne nå jobber tettere sammen håper vi at ressursene kan utnyttes i bedre grad. Det vil dermed bli naturlig at trenerne jobber på tvers av gren, for å hjelpe hverandre og bidra med den kompetansen de har. Landslaget er også i samtaler med olympiatoppen for å konkretisere deres bidrag og innsats inn mot landslaget.  

Utover alt dette vil det i forbindelse med denne relanseringen av landslaget komme et eksklusivt sponsortøy. Dette vil være et supplement til representasjonstøyet, og vil være et tøy utøverne selv kan velge om de ønsker å investere i. Forskjellen er; Hvor representasjonstøyet kun skal brukes ved offisiell representasjon, vil sponsortøyet kunne brukes på trening og i hverdagen. Dette for å skape en tydeligere profil utad, og gjøre det mer attraktivt for sponsorer. Dette tøyet vil være eksklusivt for landslagsutøvere, og leveres av Sport-X.  

Som landslagsutøver vil man få tilgang på Olympiatoppens ressurser, spisskompetansen innad i laget, delta på samlinger med variert innhold og muligheter for internasjonal matching. For World Cup og Mesterskap er Uttakskomiteens uttak gjeldende.

Toppidretten vil få en egen side på www.bueskyting.no. Her vil man kunne finne informasjon om utøvere, trenere, trenerstrukturen og søknaden. Om alt går etter planen vil dette være på plass innen 7.5

Det vil gjennomføres en presentasjon av den nye landslagsstrukturen fredag, 7.5 klokken 18:00. Påmelding her: https://forms.gle/RcPaw6v43nvHtdaa6 

Har du spørsmål?
ragnhild.nordmelan@outlook.com