Gjennomføre konkurranser ved smittevernrestriksjoner

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

For å få gjennomført konkurranser i Norge under den pågående pandemien er det nødvendig med enkelte justeringer og tilpassinger for å tilfredsstille anbefalinger og krav til FHI og myndighetene for øvrig.

Det bemerkes at det til enhver tid er de lokale helsemyndigheter som setter premissene for om det i det hele tatt er mulig å gjennomføre stevner hos den enkelte klubb/region og at det dermed kan være forskjellige utgangspunkt fra klubb til klubb.

Et av de viktigste elementene våre arrangører av bueskytterstevner må forholde seg til, er avstand mellom utøvere. Det kan være forskjellige krav til minimumavstand i de forskjellige regionene, både 1, 1,5 og 2 meter. Behovet for minimumavstand på skytelinja kan derfor også variere.

Følgende anbefalinger legges derfor til grunn (med utgangspunkt i 1 meters minimum avstand):

 • Det legges opp til A-B skyting, på konkurransene, ikke A/B-C/D
 • Mattenes senter plasseres ihht skytternes plass på skytelinja, i dette tilfellet minimum 2 meter fra senter til senter
 • Hver skytter har tildelt område på skytelinja på minimum 1 meter
 • Hver skytter oppholder seg rett bak egen plass på skytelinja mellom rundene
 • Hver skytter plasserer seg i midten av det tildelte området på skytelinja
 • Når piler skal hentes sørger man til enhver tid til å overholde avstandsreglementet. En skytter går til matta og henter ut sine piler, mens den andre skytteren står et par meter bak matta og venter på at pilene til den andre er trukket før hen trekker ut sine egne.

For øvrig kan nevnes:

 • Dommerne bruker munnbind og spriter hender (spesielt dersom man  ta på skytteres utstyr)
 • Premieutdeling – den enkelte henter sin premie, får ikke overlevert via håndsoverrekkelse
 • Smittesporing / kartlegging av utøvere med telefonnummer og hjemstedskommune
 • Husk! Dersom man må gå på kompromiss med våre «normale» regler for å få gjennomført en konkurranse med tanke på Covid19, skal dette fremkomme av stevnerapporten.
 • De samme forholdene til smittevern og evt tiltak gjelder også i de tilfeller hvor man arrangerer varianter av skogsskyting innendørs

Ellers gjelder vanlige regler for gjennomføring av stevnet.