Njaal Fykse er død

Postet av Norges Bueskytterforbund den 24. Jan 2022

Den 17. desember døde Njaal Fykse. Han var i mange år president i Norges bueskytterforbund, og var med på å starte det som i dag er Klepp bueskyttere. 

Minneord etter Njaal Fykse

Skrevet av Ane Madsen Knoph, barnebarn, på vegne av familien.

Fredag 17. desember 2021 sovnet Njaal Fykse stille inn i sitt hjem med familien rundt seg, 87 år gammel. Han er dypt savnet av familie og venner.

Njaal ble født på Kverneland 21. mars 1934. Hans far, Lars Fykse, var fra Hardanger og kom til Kverneland i 1922. Lars sin søster, Helga, som var lærer på Frøyland skule, var nemlig kjent med at det kunne skaffes arbeid ved Kverneland fabrikk.

Lars traff etter hvert Agnes Eide som bodde i nabohuset til fabrikken. De giftet seg to år før Njaal ble født. Njaal var stolt av opphavet og familien i Hardanger, og Fykse-grenda i særdeleshet. Det var steder han omtalte med respekt og gode minner.

Sammen med sin far dro han årlig på tur til Hardanger. Stolt var han også over familien på Kvernaland. Han vokste opp som enebarn i nabohuset til fabrikken sammen med foreldrene og hans mormor.

Som seksåring opplevde Njaal at krigen kom til Kvernaland og det satte dype spor i han. Både barnebarn og oldebarn har fått høre viktige tidsminner fra krigens dager. Tyskerne okkuperte også deler av huset.

I fire bøker skrevet av Njaal selv om sitt eget liv, skriver han blant annet at at hans mor tenkte klart disse aprildagene da krigen kom til Norge. Hun dro til «Buå» for å kjøpe inn diverse saker som kunne være godt å ha når rasjoneringene kom, blant annet papir og skrivesaker. Sønnen skulle jo snart begynne på skolen.

Njaal var svært kreativ også som barn. Allerede som niåring kom ideen om å dyrke sin egen tobakk. Det var jo rasjoneringer. Tobakken ble levert inn på Buå, og sendt til NKL tobakksfabrikk i Stavanger. Tilbake kom esker med røketobakk som Njaal solgte.

Matauken var også kreativ under krigen. Han bygget blant annet fangstfeller for fugl og fanget ål i Frøylandsvatnet.

Njaal utdannet seg etter hvert til ingeniør. Han jobbet flere år på Kverneland fabrikk, og startet senere på Underhaug som leder av utviklingsavdelingen. Der jobbet han blant annet med produksjon og videreutvikling av rundballeensilering.

Han var med på å stifte Kverneland Speidergruppe i 1948. Der lærte han han ledelse og organisasjon. Njaal fikk også utdannelsesbevis som førstehjelper, og ble med som korpssjef da Kverneland Røde Kors Hjelpekorps ble startet opp i 1956.

Njaal traff sin kjære Jorunn Helene 20 år gammel. De giftet seg i 1960, og ønsket seg tomt på Kvernaland. De fikk mulighet til å kjøpe tomten i Myggbukta ved Frøylandsvatnet og bygget hus der.

Njaal sa at i ettertid viste det seg å være den beste investeringen de hadde gjort. Det ble en god plass for de fire barna å vokse opp.

Både barnebarn og oldebarn har mange gode minner fra hverdager, besøk og feiringer i huset med den idylliske beliggenheten.

Njaal hadde et sterkt ønske om å få bygget en kirke i lokalmiljøet. I 1992 var biskop Bjørn Bue på visitas i Klepp, hvor han lanserte ideen om felles sokn og kirke på tvers av kommunegrensene Klepp og Time. Frøyland og Orstad kyrkjelyd ble etablert to år senere.

Njaal ble leder for Stiftelsen Frøyland og Orstad kyrkje i 1997 som hadde som mål å reise og drive kirkebygg for skolekretsene Frøyland og Orstad. 10 år etter startet byggingen av kirken, og Njaal ble byggeleder i en alder av 75 år.

79 år gammel ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje. Det var særlig for den store innsatsen som kirkebygger at han fikk hederen. Hans innsats for finansiering og bygging ble helt avgjørende for kirka. Han var en pioner da kirken skulle bygges over kommunegrenser. I 2010 fikk han Klepp Sparebank sin bragdpris for denne innsatsen.

Njaal har også fått Klepp kommune sin kulturpris. Han var med på å starte laget som i dag heter Klepp Bueskyttere, og var i flere år President i Norges bueskytterforbund.

I 1998 var han med på å stifte Frøyland og Orstad Y’s Men Club, en klubb som betydde mye for ham helt til det siste.

Det er vanskelig å finne ord som beskriver hvor enestående Njaal var. Relasjonsbygger, brobygger, kirkebygger, bueskytter, speider. Oppfinner, birøkter, ingeniør. Familiemann og kamerat. Et ekte forbilde. Fra tidlige voksenår viste han enormt engasjement for ungdom og lokalmiljøet. Brukte timesvis på å legge til rette for at folk skulle ha et sted å føle tilhørighet, i godt samarbeid med mormor/oldemor og gode venner.

Det samme gjorde han for alle sine 11 barnebarn. Tok seg tid, fortalte, lyttet, var interessert. Han ble en trygg og god oldefar for Nora, Tomas, Ida, Casper og Sander. Han var alltid positiv. Der andre så problemer, så han utfordringer som kunne bli spennende å løse.

Njaal hadde god helse det aller meste av livet sitt og var takknemlig for det. Det siste året hadde han noen helseutfordringer. I november i fjor tok han en avgjørelse om at han ville være hjemme hos sin kjære Jorunn og ikke på sykehus, slappe av i en seng i stua og nyte utsikten til Frøylandsvatnet som han har bodd like ved hele sitt liv.

Der fikk han god pleie og omsorg, og storfamilien fikk en spesiell adventstid.

Njaal etterlater seg kona Jorunn Helene, barna Guro, Helga, Agnes og Gunnar, 11 barnebarn og fem oldebarn. Han er dypt savnet, og vi er takknemlige for alle gode minner vi har om en enestående mann.