Sportssjefen informerer – Landslagsuttak høsten 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Jun 2022

Etter samtaler med landslagstrenerne om prøveordningen med søknader til opptak i landslag i fjor, viser det seg at dette ikke hadde ønsket effekt. Vi går derfor tilbake til vanlige uttak der aktuelle skyttere blir kontaktet av landslagstrener for dialog om tilbud og interesse. Enkelte av gruppene har vært store, noe som både betyr at den enkelte har fått noe mindre oppfølging samt gitt en stor totalkostnad og dermed mindre midler til matching. Landslagstrenerne og Sportsutvalget vil vurdere størrelsen på de ulike gruppene, og justere noe for å spisse satsingen og styrke landslagstilbudet ytterligere.

Verdt å nevne i den forbindelse er at det har pågått en prosess siste årene for å profesjonalisere toppidretten, og Tingvedtaket om den kommende landslagstreneren i 70% stilling vil bli et viktig bidrag og steg i den retningen. Vedkommende vil sikre utviklingen og oppfølgingen i planer, både teknisk og taktisk, som landslagskyttere fortjener. Dette bør motivere flere til å satse og forplikte seg til oppgavene som toppidrett og landslagsplass krever.

Alle skyttere som i dag er i en av landslagsgruppene, vil bli kontaktet for en samtale om videre satsing, og vurdering vil bli gjort om hvorvidt de fortsatt er med videre eller ei. Skyttere som i dag ikke er på landslag, men som vurderes som aktuelle, vil også bli kontaktet for en tilsvarende samtale og mulig tilbud.

Sportsutvalget godkjenner deretter det som vil utgjøre landslaget framover. Denne prosessen vil bli gjort årlig