Representasjon i 3D og felt vil bli basert på uttaksstevner – arrangører søkes (Se ny presisering i slutten av dokumentet)

Postet av Norges Bueskytterforbund den 30. Sep 2022

For 2023 vil internasjonal representasjon i 3D og felt baseres på resultater og plassering i utvalgte uttaksstevner. Vi søker arrangører til uttaksstevnene. Hvert uttaksstevne skal arrangeres over to dager vår og sommer 2023, før 17.juli..

Vi ønsker fire uttaksstevner i 3D spredt utover landet. Første dag skal det skytes 24 mål. Andre dag skal det skytes enten 24 mål med en pil per mål eller 12 mål  med to piler per mål, og i tillegg semifinaler og gull/bronse-finaler.

Vi ønsker to uttaksstevner i felt. Første dag skal det skytes 12 mål med uoppgitte og 12 mål med oppgitte avstander. Andre dag skal det skytes 12 mål oppgitte avstander og i tillegg semifinaler og gull/bronse-finaler.

Uttak baseres på plassering etter finalene, men minimumskrav settes for resultat etter den innledende skytingen. Stevnene skytes med alle approberte klasser og derfor med kvinner og menn blandet. Men siden uttak skal skje for kvinner og menn hver for seg, så skal finalene skytes adskilt for kvinner og menn.

Uttaksmetoden og stevnegjennomføringen beskrevet her kan bli endret.
Vi oppfordrer klubbene til å melde sin interesse for å arrangere uttaksstevne innen 1.november.

Presisering rundt uttaksstevner 3D og Felt

Det har kommet henvendelser rundt arrangement av uttaksstevner i 3D og Felt neste år. Vi setter pris på at det i utgangspunktet er interesse, men ser at det kan være behov for presisering rundt dag 2 med eliminasjonsrunde og finaler. 

Eliminasjonsrunde dag 2 er for å gi alle (evt ‘mange’, dersom cut) deltakere mulighet til å skyte begge dager, samt for å få stevner med samme forutsetninger som i de internasjonale mesterskapene. For at det skal gå kjapt anbefales 2 piler på 12 mål. Blir dette fortsatt vanskelig/mye, så kan dispensasjon gis til å ta eliminasjonsrunde over 8 mål (med 2 piler pr mål). 

Finalerundene er kun nødvendig for mesterskapsklassene, og kun for de fire beste etter eliminasjonsrunden – altså semifinaler og gull/bronsefinaler. Ungdom (kun klasser i Felt ved internasjonale mesterskap) trenger ikke ha egne finaler. Så klassene det skytes finaler i er Herrer og Damer i Compound, tradisjonell, Barebow og langbue i 3D (8 klasser max), og herrer/damer Compound, Barebow og Recurve i Felt (kun 6 klasser).  


Vi håper dette er klargjørende og reduserer belastning på arrangørene.

Ny frist for å melde interesse for å arrangere uttaksstevner våren 2023, er 7.november. Interesserte klubber melder dette til uk@bueskyting.no med kopi til bue@bueskytterforbundet.no