Sportsutvalget informerer – september 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Sep 2022

I sommer har det vært fokus på å sikre en god prosess for uttak til landslagene. Antall skyttere på ungdomslandslaget blir redusert betydelig (fra 12 til 7), både fordi flere rykker opp i senior og for å spisse satsingen ytterligere. Et mindre landslag betyr mer ressurser pr skytter og muliggjør at samtlige kan få tettere oppfølging, samt internasjonal matching. Normalt beregnes ca kr 20.000 pr hode ved deltakelse i f.eks European Youth League. Ved å redusere antall skyttere på landslaget med 5, spares således 100.000,- på internasjonal matching. Med det begrensede budsjettet norsk bueskyting har, måtte man tidligere prioritere samlinger i Norge og kanskje bare sende et fåtall fra landslaget utenlands for matching. Nå vil samtlige på landslaget kunne få prøve seg internasjonalt, og på den måten være bedre forberedt ved representasjon i europa- eller verdensmesterskapene hvor de møter de aller beste. Vi vil også kunne sikre at alle får noen dager ved World Archery Excellence Center hvor den internasjonale bueskyttersportens beste ekspertise veileder skytterne.

Recurvelandslaget besto i år kun av én skytter. Det har vært viktig å både bygge et bredere landslag og å få inn kvinnelige skyttere. Landslagstrenerne og sportssjef har vært i dialog med flere skyttere som de siste årene har vært i toppen resultatmessig, og som har tatt medaljer i NM senior, og har nå fått på plass et landslag med 2 herrer og 2 kvinner i recurve.

Morten leder nå begge seniorlandslagene i skiveskyting, mens Benjamin er trener for ungdomslandslaget, mens Henrik tar det administrative og annen kontakt med skytterne på disse landslagene. Mats Inge leder skogsskyting, og tok med landslaget pluss andre skyttere som skulle til VM på matching i det svenske 3D-mesterskapet rett før avreise til VM i Italia.

Ansettelsesprosessen av landslagstrener i 70% stilling var svært positiv og samarbeidet med nyansatte Morten Bøe er inspirerende og allerede positivt for landslagsskyttere (han begynte i stillingen 1.september, og har allerede besøkt Trondheim, Stavanger og Tønsberg).

Vi har også jobbet med å få på plass en idrettsskadeforsikring for landslagsutøverne våre. Det siste året alene har vi hatt to tilfeller der landslagsutøvere har fått skader, men ikke hatt forsikringen som gir kort ventetid og spisskompetanse til å håndtere skaden. Forslaget sportsutvalget fremmet ble vedtatt på styremøtet 10.september.

Olympiatoppen har utlyst prosjektmidler hvor forbund kan søke støtte til å videreutvikle de neste toppidrettsutøverne – gi dem mulighet til å realisere sin drømmer om en deltakelse, og å hevde seg, på den internasjonale scenen. Landslagstrenerne og sportssjef utformet en søknad der målsettingen er:

  • Sikre internasjonal matching og eksponering gjennom deltakelse i eksempelvis European Grand Prix og European Youth Cup (i tillegg til ungdomsmesterskap) og besøk til andre nasjoners ungdomslandslag og til World Archery Excellence Center
  • Knytte til oss tidligere meritterte «helter» for de unge som nådde verdenstoppen og vet hva som kreves for å nå topp 10 i OL – motivere til at ungdommen vil satse og «gi drømmen en sjanse»
  • Mental trening med veileder vi allerede har opprettet kontakt med
  • Etablere regionale rekrutteringsgrupper og coaching av regionale trenere

Alle disse punktene ønsker vi å få til uavhengig av om vi får støtte fra Olympiatoppen eller ei. Vi er allerede i gang med et samarbeid med region Nordvest om rekrutteringsgruppe av unge skyttere, Regionen har klart å få sponsormidler til en satsing på unge skyttere og hadde planer om to samlinger for disse. Vi stiller i tillegg med trenerveileder Benjamin som reiser opp to uker før samlingen for å jobbe med regionens trenere, og så coache disse mens de jobber med de unge skytterne på samlingen to uker etter. Vi er også i dialog med tidligere ungdomslandslagstrener, Ken Henry Tesaker, som har ønsket en satsing regionalt på unge talenter i vest/sørvest. Vi ønsker nå kontakt med ressurspersoner i de øvrige regionene om et samarbeid også der!

Målsettingene presentert på Tinget av forrige sportssjef/sportsutvalg, gjelder fortsatt. Vi har et langsiktig fokus og bygger videre på lagånden som har vokst frem i landslagene de siste årene, samt vil prioritere mer matching og erfaring internasjonalt for de skytterne vi satser på gjennom landslagene.

På vegne av sportsutvalget

Henrik Stabell, sportssjef