Uttaksmetode 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Tidligere vedtatte retningslinjer for uttak til mesterskap og World Cup ble på Tinget i våres fjernet fra og med 2023-sesongen. Det eneste som ble videreført er at utgangspunkt for poengkrav er 32. plass fra forrige mesterskap i skive og 22. plass i 3D og Felt. UK vil derfor informere om hvordan vi planlegger å gjøre uttak i 2023 slik at skytterne og andre er informert om hva som gjelder for uttak til representasjon den kommende utesesongen.

Skyttere må melde interesse

Skyttere som ønsker å bli vurdert for uttak til mesterskapene må melde interesse til bue@bueskytterforbundet.no innen 31.12.2022. Husk å oppgi hvilke mesterskap det meldes interesse for, hvilken buetype/klasse, og om eventuelt egenfinansiering er aktuelt. Medlemmer av landslagsgruppene er automatisk oppmeldt for interesse i sine respektive grener, men må fortsatt melde interesse for andre grener og om de eventuelt ønsker å delta på egenfinansiering i både egen eller en annen gren. 

Uttaksmetode

Dette avsnittet gjelder representasjon til følgende:

  • VM Skive, Berlin Tyskland, 31.juli til 6. august
  • VM Skive for Ungdom, Limerick Irland, 1. til 9. juli
  • World Cup Stage 3 (se eget avsnitt nedenfor for stage 1 og 2)
  • World Cup Stage 4, 15. til 20. august
  • EM Para, Rotterdam Nederland, 14. til 20. august
  • VM Para, Pilzen Tsjekkia, 17. til 23. juli

Uttak vil bli gjort basert på resultater skutt på stevner våren 2023 fram til fem uker før den aktuelle representasjonen. Det kan bli justeringer av dette dersom det er nødvendig. For at et stevne skal telle med i uttaket må det være minimum tre klubber representert. I tillegg vil internasjonale konkurranser telle med. Finaleplassering i uttaksstevner og internasjonale stevner, vil også bli vektlagt.

Bortsett fra til VM skive for ungdom og para-mesterskapene må skytterne ha oppnådd poengkrav (se tabeller nedenfor) minimum én gang for å bli vurdert for uttak. For å rangere skyttere fra ulike klasser opp mot hverandre vil UK sammenlikne plassering gjennomsnittet av skytterens tre beste resultater ville gitt i forrige mesterskap.

World Cup Stage 1 og 2

Uttak vil bli gjort basert på resultater oppnådd på Krystallstevnet. Skytterne må ha oppnådd poengkravet (se tabeller nedenfor) på Krystallstevnet for å bli vurdert for uttak. For å rangere skyttere i ulike klasser opp mot hverandre vil vi se på hvilken plassering resultatene ville gitt i World Cup stage 3 i 2022.

EM Felt og EM 3D, San Sicario Alto Italia

Uttak vil baseres på resultater fra to (for felt) eller tre (for 3D) uttaksstevner som avholdes før 17. juli 2023. Skytterne må ha oppnådd oppsatt poengkrav minimum én gang for å bli vurdert for uttak. For å rangere skyttere i ulike klasser opp mot hverandre vil vi se på hvilken plassering resultatene ville gitt i forrige mesterskap. 

Forbehold

UK forbeholder seg retten til å fravike poengkrav og utvise skjønn i rangeringsrekkefølge dersom det er forhold som tilsier det.

Uttakskrav

VM skive 2023

EM felt 2023

EM 3D 2023

World Cup 2023