Orientering vedr Ianseo, resultatdatabasen og oversikten over norske rekorder

Postet av Norges Bueskytterforbund den 2. Jan 2023

Skrevet av dommer og regelansvarlig Per Christian Stensgård

Gjennom store deler av de siste par tingperioder har vi hatt en del utfordringer og vanskeligheter med oppdatering og visning av korrekt informasjon i både Ianseo, resultatdatabasen og vårt rekord-register.

Årsaken til dette er sammensatt og forholdsvis uoversiktlig, samtidig som det jobbes mye med å få det hele på plass.

Vi ønsker derfor å orientere alle om hvorfor ting er som det er, litt om status, samt hva vi har i vente.

Ianseo

Først litt historie: Ianseo – et system som benyttes av World Archery – er satt opp basert på det internasjonale regelverket. Alle «lokale tilpassinger» gjøres på bestilling og tar tid å få på plass. De fleste personene bak Ianseo har denne jobben som fritidssyssel og gjør utvikling av programmet nærmest på dugnad. Det betyr at når et land (f.eks. Norge) trenger å få endret noe fordi landets kongress (les: Tinget) har besluttet noe, må det bestilles utført for å få det distribuert til alle som bruker løsningen – for det respektive landet. I motsatt fall kan den enkelte arrangør implementere/endre Ianseo selv, slik at det fungerer ihht de nye bestemmelsene, inntil oppdatering sendes ut fra sentralt hold.

De siste tingperiodene har det blitt besluttet en god del endringer i tingvedtakene (regelhefte B), noe som innebærer tilsvarende antall endringer i Ianseo.

Samtidig har man endret på ansvarsforholdet for Ianseo – noe som nok har vært med på å gjøre det hele enda mindre oversiktlig for de involverte parter;
Endringer har blitt bestilt utført i Ianseo slik at de samsvarer med våre nye vedtak, så har det vært behov for diskusjon rundt enkelte av disse mellom oss og Ianseo-mannskapet, for å forstå bedre hva endringene har medført av konsekvenser (det har vist seg at beslutninger som er gjort på Tinget har påvirket andre ting i regelverket, noe som ikke har blitt diskutert eller vurdert, og som det derfor må tas stilling til). I tillegg har man ikke alltid vært kjappe til å svare på alle henvendelser, hverken fra Italia eller Norge, noe som dessverre har påvirket alle som bruker løsningen og som venter på oppdateringer.

Men i høst ble alle endringer som var besluttet på Tinget 2020 samt 2022, og i løpet av de siste par tingperioder, gjennomgått og samlet, og sendt til Ianseo for innføring i «det Norske» Ianseo-oppsettet. Vi har blitt lovet at dette skulle bli gjennomgått nå i julen og klargjort for utsendelse/oppdatering kort tid etter.

Vi håper derfor vi nå snart kan se at Ianseo er oppdatert for bruk i Norge, slik at den enkelte arrangør ikke trenger å gjøre lokale tilpassinger slik at det fungerer ihht gjeldende regelverk.

Av ovenfornevnte årsaker har styret i NBF besluttet – i sak 45/22-24 – at regelverksendringer foretatt på Tinget, eller i tingperioden, ikke effektueres før endringene gjenspeiles i Ianseo

Resultatdatabasen og rekordoversikt

Målet med Resultatdatabasen er at den skal samle all relevant stevne- klubb- og skytterinformasjon og gjøre det enklere for arrangører, deltakere og administrasjon å få oversikt over det som har med konkurranser, poengsummer og utøveres statistikker å gjøre. Dette systemet er utviklet i Sverige, i utgangspunktet på bestilling av og for Svenska Bågskytteförbundet, men de siste par årene har vi i Norge også tatt bruk av dette systemet, og bidratt med midler for å få det tilpasset til de behovene vi har i Norge.

Resultatdatabasen er et system som benytter regelverket som Ianseo tar utgangspunkt i, men med lokale tilpassinger for Sverige og Norge. Og jo mer forskjell det er i Sverige og Norge, desto mer tilpassing må til for å få det til å fungere som ønsket.

En del av systemet har vi mulighet til å endre på selv, men er det behov for å justere på elementer som går mer direkte på selve systemet i seg selv, må vi kontakte systemeier. Og dette systemet driftes av noen få personer, og på lik linje som Ianseo, i privat regi. Man er derfor avhengig av tydelige instrukser og bestillinger på det man ønsker å få endret på.

Når vi startet å bruke Resultatdatabasen hadde vi en del tanker og ønsker til hva vi skulle bruke den til. Mye av dette har vi fått, men det gjenstår fortsatt noen ting. Det viser seg at det er vanskeligere å få det til å fungere som vi ønsker, enn det vi først ble forespeilet. Her tenker vi kanskje spesielt på rekordoversikt og automatisering av rekordhåndteringen. Dette er en tjeneste som i dag blir utført manuelt, og dette er noe vi ønsker å få systemet til å håndtere. Men siden vi bruker samme system som de bruker i Sverige, er det nødvendig å gjøre en del tilpassinger slik at systemet allikevel skiller på oss når det kommer til rekordkontroll. Det jobbes fortsatt med å få rekordhåndteringen automatisert.

Det jobbes også med å automatisere stevne- og dommerrapporter slik at dette fremover går enklere og kjappere. En test av dette slippes nå i romjulen, og skal sjekkes ut før den blir implementert og klar til alle.

Jeg håper dette hjelper dere alle til å bedre forstå noe av bakgrunnen for at endringer i våre systemer tar tid, samt noe av utfordringene vi står i.
Det handler ikke om at vi ikke gjør hva vi kan for å få oppdatert løsningene, men mer at vår og andres organisasjoner i stor grad baseres på at vi forstår hverandre, kommuniserer godt og, ikke minst, har tid til å få gjennomført alle endringer som kommer.