Informasjon vedrørende transkjønnede utøvere

Postet av Norges Bueskytterforbund den 25. Aug 2023

NBFs styre har i sak 82/22-24, behandlet spørsmål knyttet til transkjønnede deltakere i konkurranser i norsk og internasjonal bueskyting.

Etter dialog med Norges Idrettsforbund har vi besluttet følgende:

For å konkurrere på nasjonalt nivå (inkl. NM) har vi følgende utgangspunkt:

  • I utgangspunktet stiller man i den klassen man «føler seg hjemme», forutsatt at man er villig til å levere stadfestelse på kjønnsidentitet fra lege/psykolog
  • NBF bruker NIF som rådgivende part i spørsmål knyttet til kjønnsidentitet der man er usikker 

For å konkurrere/representere i mesterskap arrangert av WAN (Nordic)/WAE/WA må man imidlertid tilfredsstille kriteriene til IOC:

  • Man må ha erklært at man har skiftet kjønn fra mann til kvinne
  • Man kan ikke «gå tilbake» fra kvinne til mann før det har gått 4 år
  • Testosteronnivået i serum må ha vært under 10 nmol/L i minst 12 mnd før første konkurranse 
  • Testosteronnivået må holde seg under 10nmol/L for å kunne konkurrere i kvinneklassene
  • Man må være villig til å fremvise test på testosteronnivået, i motsatt fall kan man miste mulighet til å konkurrere som kvinne frem til test er fremvist.

Har man ønske om å skifte – eller har man skiftet identitet fra kvinne til mann stilles det ingen kriterier/krav og man kan stille i herreklasse uten begrensninger. Vil man imidlertid gå tilbake gjelder krav nevnt ovenfor.

Man er selv ansvarlig for å søke om fritak dersom man tar legemidler som er på dopinglistene. WADA og Antidoping Norge er kjent med problemstillingen.


Den utøver som berøres av dette sender en henvendelse til dommer- og regelverksansvarlig, hvor attest fra lege/psykolog legges ved. Deretter vil utøver motta en fullmakt som medbringes konkurranser, og fremvises til dommer på forespørsel. Fullmakten vil ikke inneholde detaljer rundt person eller sak, det er kun en signert bekreftelse på at angjeldende utøver kan stille i kvinneklasse og konkurrere på like vilkår som øvrige kvinnelige utøvere.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.