Sportssjefen informerer.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 16. Nov 2023

Info om kutt i budsjett for elitesatsing 2024:


Styret hadde møte om bl.a. budsjett 28-29.oktober. Egenkapitalen har skrumpet inn etter store underskuddsbudsjetter siste årene, og forbundet kan ikke fortsette på den måten. Dette går også kraftig utover elitesatsing neste år.

Vi var opprinnelig forespeilet en ramme på 1.490.000 som Sportsutvalget la inn forslag til prioritering for. Dette er imidlertid nå redusert til ca. halvparten. Det var fra styrets side ikke budsjettert for deltakelse i mesterskap 2024, så dette må tas av potten på gruppemidler (totalt 450.000 for senior skive og skog) i kombinasjon med egenandel. Det er heller ikke budsjettert for Morten Bøe sin landslagstrenerstilling utover den forpliktede perioden ut august 2024. Ungdomssatsingen har et tingvedtatt øremerket budsjett på 300.000 som opprettholdes (pluss 25.000 rest av sponsormidlene fra Akerheim øremerket internasjonal matching ungdom). Et par av skytterne på seniorlandslaget er imidlertid fortsatt ungdom og kan belastes ungdomspotten.


Sportsutvalget fikk mandat til å prioritere evt. deltakelse i mesterskap innenfor potten av gruppemidler. Samtidig som budsjettet vårt reduseres drastisk, fortsetter utgiftene til deltakelse i internasjonale mesterskap i regi av World Archery, å øke. Vi hadde møte 4.november med landslagstrenerne Morten Bøe og Mats Inge Smørdal, og er enige om å først og fremst prioritere VM i 3D, World Cup stage 3 i Tyrkia og Ungdoms-EM neste år, men setter også av gruppemidler for 1 skytter til Felt-VM. Det innebærer også at gruppemidlene potensielt kan dekke deler av reisen for et par skyttere utenfor landslag som kvalifiserer seg til mesterskap. Det blir uansett svært lite midler igjen til samlinger og annen internasjonal matching, spesielt for seniorene. Mortens besøk til landslagsgrupper rundt om i landet fortsetter imidlertid fram til slutten av august neste år. Annen internasjonal matching må bli i naboland - det er rett og slett ikke midler til European Grand Prix i 2024 med mindre vi får inn nye friske midler veldig snart. For ungdom har vi noe mer midler og vil drøfte prioritering av disse for matching 2024 med skytterne. Fordelingsnøkkelen fra Idrettsforbundet kan endre seg og kanskje gi oss noe mer å rutte med neste år. Det skal være et møte om dette i slutten av november, men tidligere har vi ikke fått klarhet i faktisk fordeling til de ulike særforbundene før utpå nyåret.


Dersom vi ikke får inn friske midler for 2024 må seniorskytterne belage seg på en betydelig egenandel for deltakelse i mesterskap/World Cup neste år. Skyttere under 25 år regnes som ungdom i forbundet og skal ikke belastes egenandel. For å få lag i VM og World Cup vil vi med dagens budsjett måtte kreve egenandel på 15.000 (av totalutgift på 25-27.500 pr skytter i henhold til kostnadene vi så i år). Dette blir en engangssum og gjelder ikke dersom kvalifiserer seg til 2 mesterskap. Dersom vi ikke får med skyttere på dette og dermed sender færre skyttere til VM/WC, så blir egenandelen noe lavere enn 15.000.


Sportsutvalget har nedsatt en egen gruppe som skal jobbe spesifikt med potensielle sponsorer for elitesatsingen og søke ulike andre tilskuddsordninger for idrett. Dersom noen kjenner ressurspersoner i miljøet som kan bes bistå her - i det minste med tenkning rundt hvordan nå ut i sponsormarkedet - så gi meg beskjed. Morten Sigvartsen deltar også fra forbundets administrasjon på dette. Vi vil også utarbeide en pakke og støtte skyttere som ønsker å finne individuelle sponsorer til både satsing generelt og til å få dekket inn egenandel ved deltakelse i mesterskap.


Som dere ser er dette kritisk. Vi må rette opp dette og skaffe nye inntekter hvis det skal være noe poeng i å ha landslag og satse på større mesterskap i årene framover! Vi må sikre betydelige midler slik at Morten Bøe kan fortsette i rollen som ansatt landslagstrener etter august 2024 og skytterne får mulighet til å matches internasjonalt og delta i mesterskap uten store egenandeler.


Dette er svært svært beklagelig og tungt, spesielt for skytterne som legger så stor del av livet sitt i å nå toppen. Fortsetter man med millionunderskudd i et par år til, går forbundet konkurs og blir lagt under administrasjon av idrettsforbundet. Derfor må styret stramme inn betydelig neste år. Selv med dette kuttet, legger forbundsstyret opp til et underskudd på over 400.000 neste år, så det er magert økonomisk.


På vegne av Sportsutvalget,


Henrik Stabell

Sportssjef


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.