Tinget gjennomføres som planlagt 3.-4. oktober

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Administrasjonen har hatt en god dialog med Scandic om hvordan Tinget kan avholdes iforhold til dagens smittevernregler og tinget vil bli arrangert som planlagt 3-4 oktober.

Vi har gjennomført et møte med Scandic Gardermoen, og de har tilrettelagt større lokaler, slik at vi kan ivareta 1 meters reglen i Tingsalen.

Scandic følger opp gjeldene regler i forhold til bespisning og hygienetiltak.

Hvis det er klubber som har endringer i hvilke delegater som skal representere, må disse endringer sendes forbundskontoret senest 12 september sammen med den endrede fullmakt.

Husk å sende endringene til bue@bueskytterforbundet.no

Tingpapirene er tilgjengelig her
Uteglemt punkt på sakslisten for tinget 2020

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Punktet «Fastsette kontingent» er blitt uteglemt på sakslisten til vårt ting.

Dette punktet vil også bli tatt opp under godkjenning av sakslisten på tinget.

Saker som omhandler dette punktet er nr. 8. og 9. i forslagene.

Vi minner samtidig om at klubber som har endringer på delegatene må melde dette inn til bue@bueskytterforbundet.no innen 12. september med endrede fullmakter.
Protokoll fra NBFs Ting 2020

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Protokollen fra Tinget er nå tilgjengelig her.
Tinget 2020 gjennomført

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

I dagens korona-pandemi var det stor usikkerhet om man i det hele kunne arrangere et Ting i Bueskytterforbundet. Det ble varslet kun 2 dager før Tinget fant sted at Ullensaker kommune forbød arrangementer på mer enn 50 personer dersom det ikke var faste, markerte sitteplasser til deltakerne.
Norges Bueskytterforbund sin administrasjon og styre har vært på og fulgt med på de retningslinjene som ble gitt til en hver tid. Og gjennom samarbeidet med Scandic Hotel Oslo Airport tilfredstilte vi de kravene som ble satt med 1 meters avstand og tilgjengelig antibac og vaskerutiner.

Dirigenten som ledet Tinget, Trond Søvik fra Kampsportforbundet ledet Tinget på en eksepsjonelt god måte med sin humor og seriøsitet. Norges Bueskytterforbund takker Trond for gjennomføringen.81% av hovedhandlingene til NBF’s Strategi krysset ut i tingperiodenStyret i Norges Bueskytterforbund presenterte også hvilke sjekkpunkter på strategien fra 2018 til 2020 som hadde blitt gjennomført. Her er en oppsummering av det som har skjedd:

 • Norge har tatt flere medaljer i internasjonale mesterskap
 • Norges Bueskytterforbund har blitt sertifisert som «Rent Særforbund»
 • Norges Bueskytterforbund har utviklet en moderne og mer brukervennlig hjemmeside
 • Norges Bueskytterforbund har startet å bruke NTB aktivt til pressemeldinger om medaljer og representasjonen internasjonalt
 • Norges Bueskytterforbund har utarbeidet en mediestrategi som er startskuddet mot å skaffe større sponsoravtaler
 • Norges Bueskytterforbund har inngått et samarbeid med Sport-X om en merchandise avtale og klubbavtale som gir klubbene rabatt på 25% på klubbtøy
 • Norges Bueskytterforbund har startet å strømme nasjonale mesterskap til digitale plattformer
 • Norges Bueskytterforbund har digitalisert det administrative arbeidet, og har startet å digitalisere kursvirksomheten mer
 • Norges Bueskytterforbund har fått godkjent søknad om opptak av en «ny» gren – Skogsskyting, som inkluderer 3D og Felt
 • Norges Bueskytterforbund har fått innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for å etablere et nytt prosjekt «Styrking av grasrottreneren» som betyr at Forbundet skal igang å ansette en tredje person til Administrasjon på en 70% prosjektstilling over 3 år.

Planene fremover

Forbundstyret la også frem en plan for hvordan strategiarbeidet skulle fortsette.
Noen av hovedpunktene for videre fremdrift skal være;

 • Styrke Feltbueskytingen gjennom tilskuddsmidler til klubbene som etablerer baner.
 • Planer for hvordan klubbene på best mulig måte kan bidra til en god PR mot media og egne sponsorer
 • Antidopingplanen skal etterfølges og NM arrangører skal være sertifisert som «Rent Idrettslag»
 • Norges Cupen skal gjeninnføres fra innendørssesongen 2021-2022.
 • Etablering og innføring av flere dommernivåer, lokale, regionale og nasjonale dommere.
 • Det skal legges en plan for søking om et internasjonalt 3D mesterskap.
 • Regionsleddene skal styrkes videre, gjennom møter og tettere oppfølgning fra NBF sin administrasjon
 • Det ansettes en trenerveileder som skal fokusere på utvikling av trenerne og en bedre oppfølgning til dem.
 • NIF sitt «Bedre klubb» program skal implementeres til klubbene for å øke klubbutviklingen.

Norges Bueskytterforbund skal etterstrebe sin visjon og verdier til en hver tid:

PRESISJON – TRADISJON – INKLUDERENDE – RESPEKT – SAMHOLD

Bueskyting er en idrett der alle har en mulighet til å drive med en olympisk idrett, enten det er på elite- eller mosjonsnivå.

Norges Bueskytterforbund takker alle delegater og tilretteleggere for et godt Ting i 2020. Vi benytter også anledningen til å takke de avtroppende styre og komitee medlemmene for en god innsats i forrige Ting periode, og ønsker de nye og gjennvalgte tillitsvalgte lykke til med den kommende perioden.

Det nye styret består av;

Mer informasjon med kontaktinfo og ansvarsområde vil komme på siden over styremedlemmer her, etter styremøte 24.-25. oktober 2020.