Det nye styret vedtatt på Tinget 2024

Postet av Norges Bueskytterforbund den 29. Apr 2024

På Tinget 2024 ble det nye styret satt. 

Det er nå viktig å støtte det nye styret i deres arbeid, og være engasjert og involvert i organisasjonens virksomhet for å bidra til positiv utvikling og vekst av bueskyttersporten i Norge. 

Vi ønsker det nye styret i Norges Bueskytterforbund lykke til i sitt arbeid med å fremme bueskyttersporten og skape gode rammer for utøverne.Bak fra v. Hege Rasmussen (styremedlem fra Bodø), Rune Edvardsen (3. vara fra Hvaler), Sigmund Lindeberget (2. vara fra Elverum), Per Chr. Stensgård (ny president fra Lillestrøm), Lin Kristin Vestlund (1. vara fra Fredrikstad), Christian Amble (styremedlem fra Sandefjord) og Eva C. Thesen (1. visepresident fra Vidar). Foran fra v. generalsekretær i NBF Jan Roger Skyttesæter, Erik Unaas (styrekontakt NIF), Laila Fevang (styremedlem fra Sandefjord), Odin Sjøtun (ungdomsrepr. fra Lillestrøm) Enya Skamsar (vara ungdomsrepr. fra Sverresborg) og utviklingsansvarlig i NBF Morten Sigvartsen.                             (foto Linda Cathrine Herud) 
Hederstegn i gull til Steinar Risinggård

Postet av Norges Bueskytterforbund den 29. Apr 2024

Steinar Risinggård ble i april 2008 valgt som visepresident. Han ble konstituert som forbundets president 1.10.2014. Steinar ble valgt som president på Tinget i april 2016 for fire år og han fikk fornyet tillit på Tinget i 2020.

Steinar har sittet i forbundsstyret i 14 år og har i tillegg hatt verv i Kristiansand Bueskyttere som styremedlem og som styremedlem i Region Sør-Vest. 

Han har hatt med seg mye kompetanse som har kommet godt med for Norges Bueskytterforbund. Steinar ønsket å trekke seg som president under årets Ting, men fortsetter sitt virke for bueskyttersporten både på region- og klubbplan. 

Vi gratulerer og takker Steiner for den fantastiske innsatsen så langt. 
Praktisk info NUM

Postet av Norges Bueskytterforbund den 29. Apr 2024

Nå nærmer fristen for NUM seg raskt, og vi i Ungdomsutvalget kommer her med litt mer praktisk informasjon


Oppmøte: Det her kommet noen spørsmål til felles reise, og vi har fått innspill om at oppmøte kl. 14 ble litt tidlig, mtp at dette også er en dag tidlig. Oppmøtet for fellesreisen fra København til Odense er på togstasjonen, og vi tar sikte på å ta et tog som går ca. kl. 16:00, for de som skal være med på denne reisen vil vi komme tilbake til nøyaktig hvilket tog vi tar. 


Akkrediteringer: dette vil skytere og lagledere få utdelt i Odense. Vi i forbundets stab vil trolig ha disse og dele ut etterhvert som man kommer. Se forøvrig utvalgets laglederinnstruks


Tilskuere: Det vil være plass til tilskuere ved banen, slik vi har forstått det. Disse vil ikke være akkreditert personell men ha mulighet til å følge arrangementet. Vi anbefaler å se på invitasjonen fra Danmark og for de som ønsker å være enda tettere på arrangementet har arrangøren laget en Facebook-gruppe, søk opp «NUM 2024 Odense»


Om det skulle være noe mer, ta kontakt med oss i Ungdomsutvalget. 


Vi gleder oss masse til NUM


Ungdomsutvalget
Juniorserien 2023-2024 ferdig

Postet av Norges Bueskytterforbund den 14. Apr 2024

Da var juniorserien for sesongen 2023-2024 ferdig. Vi takker for deltakelse og håper på gjensyn til høstens jr.serie.

Resultatene finner du her 


Det vil komme mer info om premier
Poengkrav VM felt 2024

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Apr 2024

Poengkrav for å være aktuell til uttak til VM Felt 2024 er som følger.


Recurve damer: 12,79

Recurve herrer: 13,83

Compound damer: 15,52

Compound herrer: 16,37

Barebow damer: 11,64

Barebow herrer: 13,18


Poengkravene er oppgitt som gjennomsnitt per mål. Kravet må oppfylles minst én gang på de to uttaksstevnene (24 mål Sørumsand 5.mai, 48 mål Vidar 1.-2. juni). Hver av stevnene teller som ett forsøk.