Norges Bueskytterforbund søker en Trenerveileder til en nyopprettet prosjektstilling i 70%

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Arbeidsgiver: Norges Bueskytterforbund
Stillingstittel: Trenerveileder (70%)
Søknadsfrist: 6 november 2020 til bue@bueskytterforbundet.no
Ansettelsesform: 70% midlertidig ansettelse i inntil 3 års varighet

Norges Bueskytterforbund er den høyeste myndighet på bueskyttersportens område i Norge, og er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Forbundet har rundt 5000 medlemmer, der i overkant av 1500 er barn og unge, fordelt på 115 klubber i hele Norge.

Norges Bueskytterforbund representerer bueskyting innenfor grenene, skiveskyting og skogsskyting. Bueskyting er en inkluderende idrett hvor funksjonsfriske og paraskyttere er likestilt. Derav vår visjon “Bueskyting er en idrett der alle har en mulighet til å drive med en olympisk idrett, enten det er på elite- eller mosjonsnivå.”

NBF’s formål er å fremme bueskytteridretten i Norge og representere idretten internasjonalt. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. NBF skal arbeide for å heve utøvernes ferdighet og aktivitet med mål om høyt internasjonalt nivå.

Norges Bueskytterforbundet har startet opp et nytt prosjekt; «Styrke grasrottreneren». Prosjektet skal styrke kompetansen på klubbnivå gjennom kontinuerlige trenerbesøk, workshops og være et nytt kontaktledd for trenerne.

Stillingen vil i hovedsak innebære:

 • Oppsøke klubbene/regionene og drive aktiv støtte gjennom workshops og seminarer for å bidra til positiv vekst sosialt og aktivitetsmessig.
 • Ha ansvar for arbeidet vedrørende den eksisterende trenerløypen. Dette både i form av praktisk gjennomføring og ved å jobbe sammen med trenerutvalget for å videreutvikle og styrke forbundets trenerutdanning.
 • Rapportering til NIF.
 • Andre administrative oppgaver tilknyttet trenerutvikling og trenerløypen

For å lykkes i denne stillingen kreves:

 • Må minimum ha gjennomført forbundets trenerløype
 • Relevant utdanning på høyere nivå og arbeidserfaring vil bli vektlagt
 • God økonomiforståelse, herunder budsjettering av aktiviteter
 • Ledererfaring
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter, norsk og engelsk

Vi ser etter en person som:

 • Tenker helhetlig og strategisk
 • Jobber systematisk og strukturert
 • Brenner for å utvikle andre
 • God på nettverksbygging
 • Idérik, fleksibel og løsningsorientert
 • Mestrer å ha mange oppgaver på en gang

Vi tilbyr deg:

 • Lederstilling i et spennende prosjekt
 • Varierte arbeidsdager med mye reising
 • Flexitid, da det må påregnes en del overtid i hektiske perioder samt helgearbeid
 • Videreutviklingsmuligheter gjennom kursing på internasjonalt og nasjonalt plan
 • Lønn etter avtale
 • Kontorplass i et spennende arbeidsmiljø med mange andre særforbund

Stillingen rapporterer til NBFs Generalsekretær.