Søk refusjon på utstyr kjøpt i 2020

Postet av Norges Bueskytterforbund den 4. Mar 2021

Bueskytterklubbene kan nå søke om spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr som har fakturadato i 2020. Søknadsfristen er 10. mars. 

Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde. Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene leverer en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis.

Hvilke type utstyr
Tilskuddet gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr som skal være tilgjengelig for alle klubbmedlemmene. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr og personlig utstyr. Bueskytterklubbene kan søke om refusjon for innkjøp av følgende utstyr:

  • Pilfangernett
  • Skytematter/3-D dyr
  • Øvingsbuer
  • Elektronisk utstyr for tidskontroll
  • Resultatanvisningsplater

Hvor mye kan det søkes om
Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner, som tilsvarer en innkjøpskostnad på kr. 10 000,- per klubb. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år.

Hvordan søke
Klubber søker om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett. 

Har den som skal søke på vegne av klubben aldri vært innlogget i «Min idrett» kan man registrere seg via siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Om man har glemt  brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?»

Support
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no

Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med kontakte Utviklingsansvarlig, Endre Vik Larsen på tlf: 99125103 eller mail: endre@bueskytterforbundet.no

Søknadsfristen er 10. mars 2021 og tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april. Erfaringsmessig søker mange de siste dagene, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden!

Se oversikt og flere støtte- og tilskuddsordninger via denne lenken