NUM 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Apr 2021

NUM 2021 vil avholdes digitalt og alle resultater vil bli sendt til arrangøren i Sverige. Grunnet usikkerhet om hvordan og når smitteverntiltakene endres vil det bli arrangert stevner på regions-/klubbnivå. Datoen for gjennomføring er 3. juli med felles start kl. 10. Vi i Ungdomsutvalget vil bistå der det blir nødvendig.

Det vil komme mer informasjon når arrangementet nærmer seg.