Generell tilbakemelding vedr beslutning i sak 55/22-24, antall dommere i skogsskyting

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Skrevet av dommer og regelansvarlig.

Etter at nevnte sak ble vedtatt har det kommet tilbakemeldinger fra noen klubber/arrangører, i utgangspunktet tilbakemeldinger som ikke er positive til beslutningen. Vi vil med dette forsøke å gjøre det enda tydeligere hvorfor en slik beslutning er tatt

I korte trekk går i utgangspunktet hele saken ut på at vi ønsker flere dommere til stede i konkurranser i skogen – både for å ivareta sikkerheten, men også for å i større grad for å bidra til at konkurranseforholdene blir jevnere. Og dette kanskje mest av alt i større konkurranser som mesterskap og uttaksstevner.

Slik vedtaket nå står, er det besluttet følgende:

 • Minimum 1 dommer pr. 7. pulje, uavhengig av stevnetype
 • Ingen dommere kan være skytende
 • NM må bemannes ihht behov ifm finaleavvikling, men minimum 6 dommere i 3D og minimum 4 dommere i Felt.

Tilbakemeldingene som har kommet har vært forholdsvis enstemmige:

 • Sikkerhet kan ivaretas av andre enn dommere, f.eks. arrangør – løypene skal jo godkjennes av en dommer i forkant uansett
 • Flere dommere betyr økte kostnader, som igjen betyr at det er vanskeligere å få arrangementet til å gå i pluss
 • Like konkurransevilkår ivaretas gjennom løypeinspeksjonen ved at man sjekker standplass, skyteretninger, mål/skiver etc
 • Det har ikke vært et problem med kun en-to dommere før

Sikkerheten kan ivaretas av arrangør, så dette er et argument vi kan godta.

Men om vi ser nærmere på de andre argumentene

 • Kostnader – dette kan ivaretas ved at man f.eks. «bytter tjenester» med andre klubber (dere hjelper oss, vi hjelper dere). Eller f.eks. at klubbene utdanner egne dommere
 • Kanskje det kan arrangeres flere uapproberte konkurranser (disse kan riktignok ikke benyttes til uttak)?
 • Vi ser på stevnerapportene som kommer inn at det sjelden er nok dommere til å sørge for at alle får konkurrert under tilnærmet like forhold. Er det riktig overfor de som forholder seg til regelverket? «Like forhold her» er spesielt siktet mot skytetid. Vi vet med sikkerhet at vi har skyttere som bevisst utnytter situasjoner der det er få dommere, til å bruke den tid man føler man selv trenger, uten å tenke på hva som er korrekt ihht regelverket. Dette blir i prinsippet bevisst juks (så kan man si hva man tenker om det).
  Det prates om rekruttering og at man ønsker flere ut i skogen. Et faktum er at vi har flere som ikke ønsker å skyte i skogen, nettopp med bakgrunn i at det drives bevisst juks – noe man ikke synes er greit. Vi har konkrete eksempler på etablerte enkeltskyttere som bruker 12-14 minutter på ett mål som man har 2 minutter på å gjøre seg ferdig med.
  Og ja, det blir ofte tatt opp med angjeldende skyttere, men vanlige tilbakemeldinger er da at «hva kan du gjøre med det?», «var du der og tok tiden?», «de andre i pulja sa ikke noe» m.m.
 • At det frem til nå ikke har vært et problem er en påstand som er noe mer nyansert enn som så. Av ovenfornevnte årsak – rekruttering – er det faktisk et problem at flere ikke forholder seg til reglene, og at den gode sportsånden faktisk ikke alltid er til stede. Disse holdningene skaper en splid i miljøet, mellom de skyttere som utnytter situasjonene og de som faktisk ønsker å gjøre ting korrekt. Dessverre vil man ikke si noe, kanskje i frykt for å bli ansett som «sladrehank».

Litt fakta:

Sist sesong var det 20 klubber som arrangerte 3D/Felt konkurranser. Av disse er det 4 klubber som ikke har en eller flere dommere i egen klubb, og 7 klubber med 1- eller 2 dommere.

Det er 9 klubber som har 3 eller flere dommere, dvs omtrent halvparten.

Av de som har 0, 1 eller 2 dommere, er i alle fall 3 av klubbene plassert i sentrale deler (Østlandet) med omkringliggende klubber, dvs 8 av klubbene kan få utfordringer med dommere dersom man ikke har midler til å «hyre dem inn».

Tall fra siste sesong:

39 konkurranser ble arrangert (store og små):

21 konkurranser hadde fler enn 30 deltakere

 • 9 av disse hadde 1 dommer (43%)
 • 4 av disse 9 hadde skytende dommer

8 konkurranser hadde 20-30 deltakere

 • 3 av disse hadde 1 dommer (38%)

10 konkurranser hadde <20 deltakere

 • 4 av disse hadde 1 dommer (40%)
 • 3 av disse 4 hadde skytende dommer

Og det som er litt interessant her er at det er på de største konkurransene vi har flest tilfeller med 1 dommer tilstede.

Uansett – dette er en problemstilling vi ønsker å løse til beste for alle, og det er nå besluttet å gjøre noe med antall dommere. Finnes det andre gode forslag til hvordan vi kan få bukt med nevnte problematikk setter vi pris på at disse sendes inn for vurdering. Det er enda litt tid til vi går i gang med utesesongen 2023.