Ny finansieringsmodell prøves ved EM 3D i 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 14. Apr 2023

Det har kommet mange forslag til Tinget senere år om å fordele potten for representasjon ved 3D-mesterskap på flere skyttere, enn de 4-5 som forbundet normalt fullfinansierer. Ved siste Tinget i 2022 fikk landslagssjef og Sportsutvalget mulighet til å regulere egenandeler som kan differensieres via uttaksstevner. Vi ønsker å prøve dette ut og har kommet frem til følgende som også gir mulighet til å «skyte ned sin egenandel ved gode prestasjoner i uttaksstevnene:

  • Potten for skyttere slås sammen og fordeles på 8 skyttere som er det antallet skyttere vi i utgangspunktet ønsker å sende i år. Forbundets budsjett for EM 3D er 125.000 fordelt på 4 skyttere og en leder (egen budsjettlinje for ekstra leder på 25.000).
  • Vi forsøker å flytte over midler for to skyttere til fra gruppemidlene. Egenandelen blir i utgangspunktet ca. 12500,- per skytter for disse 8 (forbundet dekker resterende 12.500 pr skytter). 
  • I hvert uttaksstevne skyter man om en egenandelsredusering i henhold til følgende summer:

1.plass 3000,-

2.plass 2000,-

3.plass 1000,-

Skytter må ha klart minimumskravet i poeng som er satt, og også bli tatt ut som en del av troppen på 8 skyttere for å få denne reduseringen

  • Ved medalje i internasjonale mesterskap får skytter i tillegg ett stipend fra forbundet, uavhengig av dette
  • Rangering for uttak baseres på plasseringer og poengsummer oppnådd i uttaksstevnene, uansett om stevnene har finaler eller ikke. For skyttere som deltar på flere enn to uttaksstevner vil de to uttaksstevnene som gir best rangering for skytteren telle. Skyter man alle 4 stevne kan man imidlertid i teorien komme ned i kun ca 500,- i egenandel, så det premieres att man er med på alle 4 stevnene
  • Lag + medaljesjanse prioriteres for landslagstreners innstilling til UK for uttak. Det finnes fortsatt mulighet for at ytterligere 4 skyttere kan være med på full egenfinansiering (absolutt maksimum deltakelse med 2 ledere er 12 skyttere), men de skal da ha klart kravene for poengsum og ha en medaljesjanse, enten i lag eller individuelt. De 4 skytterne som evt. reiser på full egenfinansiering, kommer ikke til å kunne få bruke egenfinansieringsreduseringen nevnt over - den gjelder kun de 8 uttatt på forbundets midler.

I etterkant av EM 3D vil vi gjøre en vurdering av modellen sammen med representasjonsskytterne. Dersom denne modellen fungerer slik vi håper, vil vi vurdere å fortsette med den også i fremtidige 3D-mesterskap