Ny klasse Vedtatt på styremøte 22 april.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 25. Apr 2023

Kopierer inn sak 80/22-24 som orientering

80/22-24         Ny klasse – open class (ref. sak 60 og 62/22-24)

Det opprettes ny klasse, «Open Class», for utøvere som faller utenfor de klassene vi har i dag.

Styret besluttet at det skulle opprettes en ny klasse for skyttere som faller utenom dagens definerte klasser. Det ble satt ned en komité som skulle se på denne saken. Arbeidsgruppen besluttet følgende:

Det opprettes en ny klasse som kalles Open Class (OC). Denne klassen opprettes for å kunne tilby deltakelse for de som faller utenom dagens klasser. Denne nye klassen er særnorsk og er et ledd i integreringen som NBF var tidlig ute med å innføre.

Klassen innbefatter dagens PU-klasse og vil i tillegg ta i mot skyttere som har spesielle behov som gjør at de ikke kan delta i en av de WA-definerte klassene.

Dagens klasse, Visual Impaired, er en WA-klasse og berøres ikke av dette.

  • OC innføres fra start av utendørssesongen 2023.
  • OC skyter på samme avstander og skivestørrelser som dagens PU-klasse.
  • Det noteres ikke norgesrekorder i OC.
  • Det benyttes skytterutstyr som beskrevet i regelverk C og D, men alle i OC konkurrerer mot hverandre.
  • Klassen har plass på ordinære stevner, men også i norske mesterskap, der det er praktisk gjennomførbart å legge til rette for deltakelse for utøvere i denne klassen. Deltakelse i OC må meldes spesifikt til arrangør.
  • Deltakelse i OC gjelder utøvere med kroniske lidelser som gjør at man ikke kan delta i ordinære WA-klasser.
  • For å kunne stille i klassen må det først utstedes en fullmakt av regelansvarlig. Denne fullmakten må medbringes og ved spørsmål, forevises ved deltagelse i konkurranser.

Innstilling til styret:

Godkjenne opprettelse av «Open Class» som ny klasse i Norge, med bakgrunn i nevnte punkter ovenfor.
Ved NM får alle deltakere i OC tildelt medalje.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen