Sportssjefen orienterer

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Mai 2023

Spørsmål (og svar) om krav, uttaksstevnene og finansieringsmodell i 3D.

Det har siste uken kommet flere henvendelser med spørsmål om både krav (spesielt for tradisjonell og langbue damer), antall uttaksstevner og den nye finansieringsmodellen hvor 8 skyttere kan skyte ned egenandel.

Som oppklaring: enkelte har pekt på en gammel nettside med krav til landslag – den er utdatert og skulle vært helt fjernet. Opptak til landslag gjøres av landslagstrenere sammen med sportsutvalget. Landslaget skal være en plattform hvor våre beste talenter/skyttere får oppfølging, coaching og matching som skal gjøre dem til toppskyttere som kan hevde seg internasjonalt (på sikt, dersom de ikke allerede er der). Det er ingen fastsatte krav for å komme på landslag lenger. Krav til mesterskap er noe helt annet, og gjelder alle skyttere som melder interesse for internasjonale mesterskap (EM/VM/WC).

Uttakskomiteen setter krav for uttak til alle mesterskap. Landslagstrenerne er som regel konsultert og er med på å sette føringer for nivå vi ønsker for å bli tatt ut til mesterskap. Siste Tinget strøk alle tidligere regler for uttak, men opprettholdt at minimumskrav skal være tilsvarende 32.plass i forrige EM/VM i skiveskyting, og 22. plass for Felt/3D for å bli tatt i betraktning til mesterskap. UK og landslagstrener legger her vekt på minimumskrav for å (i det hele tatt) bli tatt i betraktning.

Konkret: I langbue damer var det 22 deltagere i forrige EM. Ved å sette kravet ved 22.plass vil det innebære at kravet tilsvarer poengsummen for sisteplass. Fra 22. til 19. plass var det hele 70 poengs differanse. Det viser at det er stor strekk i feltet i den siste delen av resultatlista. UK vurderte det derfor slik at ved å sette krav tilsvarende 22.plass så sikres ikke at skyttere har et tilstrekkelig nivå for å unngå å havne blant de nederste plassene i mesterskapet. Kravet er derfor satt skjønnsmessig høyere, til 312 poeng som ville gitt 13.plass.

I trad (instinktiv) damer var det 19 deltagere i forrige EM. Ved å sette kravet ved 19.plass vil det også innebære en poengsum tilsvarende sisteplass. Fra 19. til 16.plass er det 97 poengs differanse.

Kravet ble derfor satt skjønnsmessig høyere, til 310 poeng som ville gitt 12.plass i forrige EM.

For å sette kravene i perspektiv – i skiveskyting stilte 200 deltakere i VM herrer recurve i 2019 i Nederland, og i USA i 2021 stilte 102 skyttere i herrer recurve. Krav til våre beste skiveskyttere er at de skal skyte tilsvarende 32.plass i dette selskapet.

UK vil naturligvis gjøre en vurdering av hvorvidt kravene ble for strenge i år og justere til neste år, men i samråd med landslagstrener er det et ønske om å kun sende skyttere som kan hevde seg i toppen i årets EM 3D.

Når det gjelder uttaksstevnene, så forsøkte UK å få interesserte klubber til å arrangere disse tilsvarende mesterskap med finaler – det viste seg å bli en for stor byrde for klubbene rundt om i Norge, så man landet på to-dagerstevner fordelt på ulike regioner geografisk. Vi ser at disse kommer tett på hverandre, og UK/landslagstrener vil vurdere om det skal være færre uttaksstevner mer spredt i tid, neste år. Igjen, i dialog med landslagstrener og i henhold til diskusjon og vedtak på Tinget i 2022, så tester vi ut uttaksstevner for å sikre at skytterne skyter under like forhold og i god konkurranse med hverandre for å bli tatt ut til EM.

I henhold til Tingvedtaket, og gjentatte ønsker om en fordelingsmodell der forbundets mesterskapsbudsjett for 3D dekker flere skyttere – ikke at 4 helfinansieres og resten reiser på full egenfinansiering – så tester vi i år for første gang en ny modell. Vi har sikkert ikke funnet den beste løsningen for dette, men gjør en pilot for å teste dette ut. Forbundets budsjett for 4 skyttere fordeles nå på 8 skyttere, hvor alle må betale en egenandel, men denne kan reduseres ved å bli blant de tre beste (og skyte krav) under uttaksstevnene. Avhengig av hvor mange som blir tatt ut, hvor mye disse skyter ned sin egenandel, og hvor de geografisk hører hjemme, vil vi se på en mulig støtte også for å komme seg til Gardermoen (som er svært ulik kostand avhengig av bosted). Det er i tillegg fortsatt åpning for at flere enn 8 kan tas ut mot å reise på full egenfinansiering som tidligere, men disse må skyte godt nok til at de vil ha mulighet til å hevde seg godt i EM. Absolutt maksimum er 12 deltakere og 2 lagledere.

Til slutt, det er viktig at dere i 3D-miljøet spesielt, husker på at landslagstrener Mats Inge, de tre i UK, og de fem i Sportsutvalget har tatt på seg disse verv på frivillig basis. Det sitter folk både i forbundets administrasjon og styre som har sitt hjerte i skogsskyting. Fred og Rune i sportsutvalget har begge sin bakgrunn i skogsskyting (Fred i skive og skog som både utøver og dommeransvarlig/regelverk), Generalsekretær Jan Roger har 4 kongepokaler i Jakt/Felt fra 80-90-tallet. Mats Inge har også gamle meritter i skogen fra tiden han var landslagsskytter. Ikke minst, vi i sportsutvalget har bevisst prioritert skogsskyting de siste to årene, blant annet ved høyere budsjett for gruppemidler enn compound- og recurvelandslagene. Dette fordi Norge er en liten nasjon i bueskyting, men med en sterk tradisjon i skogsskyting, og vår største mulighet til å ta internasjonale medaljer er i Felt og 3D.  

Vi i Sportsutvalget, i UK og i landslagsledelsen, tar imot både innspill, forslag og kritikk, og vil vurdere alt Bueskytter-Norge løfter til oss. Vi ser samtidig at det er umulig å gjøre alle fornøyde, og må ta noen vanskelige valg av og til. De valgene vil imidlertid alltid gjøres etter avveininger av ulike innspill, retningslinjer vi har i de ulike vervene våre, og med et ønske om at Norge skal få frem flere toppskyttere som inspirerer oss alle i både skogsskyting og skive!

På vegne av sportsutvalget og med godkjenning fra UK,

Henrik Stabell, sportssjef