Juniorserien er lagt ut!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 22. Nov 2022

Nå har de første resultatene fra Juniorserien 2022-2023 blitt lagt ut!

Sjekk resultatene her.Representasjon i 3D og felt vil bli basert på uttaksstevner – arrangører søkes (Se ny presisering i slutten av dokumentet)

Postet av Norges Bueskytterforbund den 30. Sep 2022

For 2023 vil internasjonal representasjon i 3D og felt baseres på resultater og plassering i utvalgte uttaksstevner. Vi søker arrangører til uttaksstevnene. Hvert uttaksstevne skal arrangeres over to dager vår og sommer 2023, før 17.juli..

Vi ønsker fire uttaksstevner i 3D spredt utover landet. Første dag skal det skytes 24 mål. Andre dag skal det skytes enten 24 mål med en pil per mål eller 12 mål  med to piler per mål, og i tillegg semifinaler og gull/bronse-finaler.

Vi ønsker to uttaksstevner i felt. Første dag skal det skytes 12 mål med uoppgitte og 12 mål med oppgitte avstander. Andre dag skal det skytes 12 mål oppgitte avstander og i tillegg semifinaler og gull/bronse-finaler.

Uttak baseres på plassering etter finalene, men minimumskrav settes for resultat etter den innledende skytingen. Stevnene skytes med alle approberte klasser og derfor med kvinner og menn blandet. Men siden uttak skal skje for kvinner og menn hver for seg, så skal finalene skytes adskilt for kvinner og menn.

Uttaksmetoden og stevnegjennomføringen beskrevet her kan bli endret.
Vi oppfordrer klubbene til å melde sin interesse for å arrangere uttaksstevne innen 1.november.

Presisering rundt uttaksstevner 3D og Felt

Det har kommet henvendelser rundt arrangement av uttaksstevner i 3D og Felt neste år. Vi setter pris på at det i utgangspunktet er interesse, men ser at det kan være behov for presisering rundt dag 2 med eliminasjonsrunde og finaler. 

Eliminasjonsrunde dag 2 er for å gi alle (evt ‘mange’, dersom cut) deltakere mulighet til å skyte begge dager, samt for å få stevner med samme forutsetninger som i de internasjonale mesterskapene. For at det skal gå kjapt anbefales 2 piler på 12 mål. Blir dette fortsatt vanskelig/mye, så kan dispensasjon gis til å ta eliminasjonsrunde over 8 mål (med 2 piler pr mål). 

Finalerundene er kun nødvendig for mesterskapsklassene, og kun for de fire beste etter eliminasjonsrunden – altså semifinaler og gull/bronsefinaler. Ungdom (kun klasser i Felt ved internasjonale mesterskap) trenger ikke ha egne finaler. Så klassene det skytes finaler i er Herrer og Damer i Compound, tradisjonell, Barebow og langbue i 3D (8 klasser max), og herrer/damer Compound, Barebow og Recurve i Felt (kun 6 klasser).  


Vi håper dette er klargjørende og reduserer belastning på arrangørene.

Ny frist for å melde interesse for å arrangere uttaksstevner våren 2023, er 7.november. Interesserte klubber melder dette til uk@bueskyting.no med kopi til bue@bueskytterforbundet.no skivestørrelse innendørs for Langbue og Tradisjonell divisjon

Postet av Norges Bueskytterforbund den 29. Sep 2022

Tinget 2022 besluttet at divisjonene Langbue og Tradisjonell (klasse 1 i begge divisjoner) skulle skyte på samme skivestørrelse – 40cm – både på innledende- (kvalifikasjon), eliminasjons- og finalerunder. 

Dette medfører at følgende vedr rekorder og opprykk må presiseres: 

 • Dagens rekorder er satt på «stor skive» – og blir nå historiske. Nye rekorder settes på ny skivestørrelse. 
  • Scorekort i signert stand (signert av skytter og medskytter (markør), samt dommer eller arrangør) må sendes inn innen 5 dager etter konkurransen for at rekord skal bli registrert. 
 • Vedr. klassenivå vil man fortsatt stå oppført i TR1/LB1 om det var der man skjøt forrige innendørssesong. Våre Tingvedtak sier at «Nedrykk skjer først dersom man i løpet av sesongen ikke har oppnådd kravene til «klasse 1″ – og har minst 2 stevnedeltakelser i løpet av perioden.»
  MERK: Opprykkskravet til «klasse 1» er basert på 60cm skive, noe som krever en omskriving av regelverket. Dette vi vil se på så snart vi har poengsummer å sammenligne med. 
 • På «vanlige» stevner vil LB1/TR1 skyte på 40cm (1-10) skive, øvrige på 60cm (1-10) skive. 
 • I mesterskap vil LB/TR senior skyte på 40cm (1-10) skive, øvrige på 60cm (1-10) skive 

For øvrig vises det til Tingvedtakene (hefte B), Protokoll fra Tinget 2022, samt avstandstabellen som ligger tilgjengelig på NBF sine hjemmesider. Sportsutvalget informerer – september 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Sep 2022

I sommer har det vært fokus på å sikre en god prosess for uttak til landslagene. Antall skyttere på ungdomslandslaget blir redusert betydelig (fra 12 til 7), både fordi flere rykker opp i senior og for å spisse satsingen ytterligere. Et mindre landslag betyr mer ressurser pr skytter og muliggjør at samtlige kan få tettere oppfølging, samt internasjonal matching. Normalt beregnes ca kr 20.000 pr hode ved deltakelse i f.eks European Youth League. Ved å redusere antall skyttere på landslaget med 5, spares således 100.000,- på internasjonal matching. Med det begrensede budsjettet norsk bueskyting har, måtte man tidligere prioritere samlinger i Norge og kanskje bare sende et fåtall fra landslaget utenlands for matching. Nå vil samtlige på landslaget kunne få prøve seg internasjonalt, og på den måten være bedre forberedt ved representasjon i europa- eller verdensmesterskapene hvor de møter de aller beste. Vi vil også kunne sikre at alle får noen dager ved World Archery Excellence Center hvor den internasjonale bueskyttersportens beste ekspertise veileder skytterne.

Recurvelandslaget besto i år kun av én skytter. Det har vært viktig å både bygge et bredere landslag og å få inn kvinnelige skyttere. Landslagstrenerne og sportssjef har vært i dialog med flere skyttere som de siste årene har vært i toppen resultatmessig, og som har tatt medaljer i NM senior, og har nå fått på plass et landslag med 2 herrer og 2 kvinner i recurve.

Morten leder nå begge seniorlandslagene i skiveskyting, mens Benjamin er trener for ungdomslandslaget, mens Henrik tar det administrative og annen kontakt med skytterne på disse landslagene. Mats Inge leder skogsskyting, og tok med landslaget pluss andre skyttere som skulle til VM på matching i det svenske 3D-mesterskapet rett før avreise til VM i Italia.

Ansettelsesprosessen av landslagstrener i 70% stilling var svært positiv og samarbeidet med nyansatte Morten Bøe er inspirerende og allerede positivt for landslagsskyttere (han begynte i stillingen 1.september, og har allerede besøkt Trondheim, Stavanger og Tønsberg).

Vi har også jobbet med å få på plass en idrettsskadeforsikring for landslagsutøverne våre. Det siste året alene har vi hatt to tilfeller der landslagsutøvere har fått skader, men ikke hatt forsikringen som gir kort ventetid og spisskompetanse til å håndtere skaden. Forslaget sportsutvalget fremmet ble vedtatt på styremøtet 10.september.

Olympiatoppen har utlyst prosjektmidler hvor forbund kan søke støtte til å videreutvikle de neste toppidrettsutøverne – gi dem mulighet til å realisere sin drømmer om en deltakelse, og å hevde seg, på den internasjonale scenen. Landslagstrenerne og sportssjef utformet en søknad der målsettingen er:

 • Sikre internasjonal matching og eksponering gjennom deltakelse i eksempelvis European Grand Prix og European Youth Cup (i tillegg til ungdomsmesterskap) og besøk til andre nasjoners ungdomslandslag og til World Archery Excellence Center
 • Knytte til oss tidligere meritterte «helter» for de unge som nådde verdenstoppen og vet hva som kreves for å nå topp 10 i OL – motivere til at ungdommen vil satse og «gi drømmen en sjanse»
 • Mental trening med veileder vi allerede har opprettet kontakt med
 • Etablere regionale rekrutteringsgrupper og coaching av regionale trenere

Alle disse punktene ønsker vi å få til uavhengig av om vi får støtte fra Olympiatoppen eller ei. Vi er allerede i gang med et samarbeid med region Nordvest om rekrutteringsgruppe av unge skyttere, Regionen har klart å få sponsormidler til en satsing på unge skyttere og hadde planer om to samlinger for disse. Vi stiller i tillegg med trenerveileder Benjamin som reiser opp to uker før samlingen for å jobbe med regionens trenere, og så coache disse mens de jobber med de unge skytterne på samlingen to uker etter. Vi er også i dialog med tidligere ungdomslandslagstrener, Ken Henry Tesaker, som har ønsket en satsing regionalt på unge talenter i vest/sørvest. Vi ønsker nå kontakt med ressurspersoner i de øvrige regionene om et samarbeid også der!

Målsettingene presentert på Tinget av forrige sportssjef/sportsutvalg, gjelder fortsatt. Vi har et langsiktig fokus og bygger videre på lagånden som har vokst frem i landslagene de siste årene, samt vil prioritere mer matching og erfaring internasjonalt for de skytterne vi satser på gjennom landslagene.

På vegne av sportsutvalget

Henrik Stabell, sportssjefProgram ungdomssamling

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Sep 2022

Nå er det tentative programmet til høstens ungdomssamling kommet. Du finner det, invitasjonen og påmeldingsskjema herJuniorserien 2022-2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 11. Sep 2022

Ungdomsutvalget har gleden av å invitere til juniorserien 2022-2023. Vi starter allerede i oktober

Vedlagt ligger invitasjon med klasseoversikt og resultatskjema. Vi ber om at dette brukes

Vedlegg:Teknisk kontroll NM 3D 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 10. Sep 2022

Det vil ved årets NM i 3D ikke bli foretatt vanlig TK før utmarsj innledende lørdag.

TK vil bli gjennomført fortløpende på ett punkt i løypa.

Ber derfor om at alle deltagere sjekker sitt utstyr, slik at det er i henhold til NBF’s regelverk.13 skyttere klare for 3D VM

Postet av Norges Bueskytterforbund den 4. Sep 2022

Siden uttaket til VM 3D ble klart i juni, har 13 skyttere forberedt seg på å representere Norge i Terni, Italia.

Fredag 2. september satte troppen kursen for Italia, og er nå vel plassert der. Første konkurransedag er mandag 5. september der de vil skyte den første kvalifiseringsrunden. 6. september går andre kvalifiseringsrunde, før det er klart for semifinaler og finaler i mixed team 7. september. Her har Norge mulighet for lag i barebow og instinkt.  

8. september begynner de individuelle elimineringsrundene, og 9. september er det lagskyting. Her har Norge en mulighet med et herrelag. 10. september er det duket for individuelle finaler og medaljeseremoni.  

Følg resultatene her

De 13 skytterne som reiser til Italia med flagget på brystet er: 

Instinkt Herrer: 

 • Bjørn Storøien, Fjordane Bogeskyttarlag 
 • Ola Klåpbakken, Laugen Bueskytterklubb 
 • Terje Bakke, Kvinnherad Bogeskyttarklubb 

Langbue Herrer:

 • Per Ivar Pahlm, Bergen Bueskyttere 
 • Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere 
 • Øystein Larsen, Solør Bueskyttere 

Compound Herrer: 

 • Atle Helland, Kvinnherad Bogeskyttarklubb 
 • Lars Berg, Solør Bueskyttere 

Barebow Herrer: 

 • Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb 

Barebow Damer: 

 • Janne M. Brandtzæg, Bergen Bueskyttere 

Instinkt Damer: 

 • Monicha Neergard, HEG IL Bueskyttergruppe 
 • Liv Lien, Laugen Bueskytterklubb 
 • Iris Finnøy, Harøy Bogeskyttarlag 

I tillegg reiser Mats Inge Smørdal Ericsson og Tove Mette Michalsen som lagledere.  

Sammen med disse reiser også Laura Schiele fra Lillehammer bueskytterklubb og Per Christian Stensgård fra forbundet som observatører for å vurdere forholdene med tanke på en eventuell søknad om EM 3D 2026. 

Hjemmesiden til mesterskapet: https://www.3dworldarchery2022.it/ 

Alle deltakere: https://worldarchery.sport/competition/24852/terni-2022-rinehart-world-archery-3d-championships/entries?country=All&category=Barebow%20Men&match_row=31193 Ungdomssamling 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 31. Aug 2022

Nå er det endelig klart for ungdomssamling igjen. Vi i Ungdomsutvalget gleder oss veldig mye. Vedlagt her ligger invitasjonen og påmeldingsskjemaet til samlingen i Trondheim. Programmet er snart klart, og kommer ut så snart det er ferdig.

Send ferdig utfylte skjemaer til ungdomsutvalgetbue@gmail.com innen 01.10

Vi gleder oss til å møte alle ungdommene igjen

Vedlegg:EM Junior Skive, Lilleshall, England – 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 15. Aug 2022

Denne uken er det klart for EM i skiveskyting for juniorer. Skytterne ankom Lilleshall igår, og starter med offisiell trening idag. Imorgen er det kvallifiserende runder etterfulgt av finaler fra onsdag.

De norske unge skytterne er:

Lagledere for mesterskapet er Morten Bøe og Heidi Bjelland

Vi ønsker skytterne lykke til med mesterskapet!

BLI BEDRE KJENT MED SKYTTERNE!��

Vedlegg:Jubileums NM i Sandefjord!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 5. Aug 2022

Denne helgen er det NM Skive i Sandefjord, 226 skyttere skal skyte om hvem som blir ny Norgesmester i de forskjellige klassene.

Det er et spesielt NM, i og med at arrangør klubben Sandefjord Bueskyttere fyller hele 50 år. Sandefjord Bueskyttere ble stiftet i 1972 og har lenge vært en stor bidragsyter for norsk bueskyting på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi gratulerer klubben med 50 år!

Resultater fra NM finner dere her.
Eventuelt kan livestreamen følges her.Invitasjon til NM 3D 2022 – Land Bueskytterklubb

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Aug 2022

Land Bueskytterklubb inviterer til NM 3D 2022 helgen 24.-25. september 2022.

Klubbvis påmelding innen 28. august 2022.
Benytt vedlagte påmeldingsskjema

Vedlegg:Anette Londal til EM Para

Postet av Norges Bueskytterforbund den 2. Aug 2022

Denne uken går EM Para av stabelen i Roma. Anette Londal representerer Norge, og reiser sammen med George Refseth som lagleder.

Offisiell trening for hennes klasse er 04.08 og innledende runder starter samme dag kl. 15.00. Vi ønsker masse lykke til!

Følg med på vår Facebook-side for oppdateringer eller følg resultatene på Ianseo her: https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11495 22 ungdommer skyter Nordisk Ungdomsmesterskap i Kemi, Finland denne helgen

Postet av Norges Bueskytterforbund den 16. Jul 2022

Denne helgen avholdes Nordisk Ungdomsmesterskap i Kemi, Finland. 22 ungdommer fra 9 forskjellige klubber i Norge er med.

For å følge mesterskapet kan man følge med på ianseo her. Evt følge en livestream her.

Vi ønsker skytterne lykke til!Ny landslagstrener Morten Bøe

Postet av Norges Bueskytterforbund den 15. Jul 2022

Vi har gleden av å meddele at Morten Bøe har takket JA til stillingen som landslagstrener.

Morten tiltrer stillingen i den nyopprettede midlertidige 70 % stilling for perioden 1 september 2022 til 30 august 2024.

Vi har stor tro på at våre landslagsskyttere vil få en tettere og bedre oppfølging, og vårt sportsutvalg/sportssjef vil koordinere dette arbeidet sammen med de øvrige landslagstrenere og Morten selv.

Ytterligere informasjon vil komme utover høsten.Eidsvoll Bueskyttere inviterer til NM Felt 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 11. Jul 2022

Eidsvoll Bueskyttere inviterer til NM Felt 2022 helgen 17.-18. september 2022.

Klubbvis påmelding innen 21. august 2022.
Benytt vedlagte påmeldingsskjema

Lørdag kveld vil det bli et tilleggs arrangement
Lørdag klokken 18.00 inviterer vi til «Gøy på landet».

«Gøy på landet» blir nesten som å finne nåla i høystakken, alle bueklasser kan delta. Formatet er en pil i hjerte til Eidsvoll sitt lille fabeldyr. De finnes i flokk og følge på ei myr litt lengre oppi skogen som ikke langt fra banen. Disse er litt som fuglen Phønix. Fabeldyret vil gjenoppstå i et annet format hvis en skal være uheldig og ikke treffe hjertet.

Formatet er enkelt, siste skytter som ikke ofrer ei pil til fabelriket vil få premien. Vi skyter dette som en eliminasjon. De som ofrer en pil får ikke lov til å være med videre.

Startkontingent: Kr 100,- pr pers
Deltagerbegrensning: 50 pers (først til mølla får være med)
Premie: 40% av startkontingenten går til vinnere. Vinnere får også lov til å donere 20% av startkontingenten til et veldedig formål som ikke hverken er religiøst eller politisk rettet.

Påmelding: eidsvollbue@gmail.com innen 31. august 2022(merk påmelding «Gøy på landet».

Vedlegg:God sommer fra Forbundskontoret!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 11. Jul 2022

Vi ønsker alle en riktig fin og god sommer om man skal ut å reise eller tar en Norgesferie.

Administrasjonen holder sommerstengt fra og med 17 juli til og med 31 juli.Lars Marius representerer Norge i World Games

Postet av Norges Bueskytterforbund den 7. Jul 2022

Søndag reiser Lars Marius Sørlie til Birmingham i USA for å representere Norge i World Games. Det blir det første av hele tre internasjonale mesterskap barebow-skytteren fra Kongsvinger bueskytterklubb skal delta på før sesongen er over.  

-Det blir intenst og veldig mange inntrykk, men jeg er heldig. Det som venter meg, med alt dette, det blir en eventyrsesong. Jeg får være med på de tre største mesterskapene i skogsskyting som man kan få være med på. Det er stort, sier bueskytteren. 

Søndag setter han seg på flyet til USA og Birmingham, i september går turen til Italia og VM i 3D, før Yankton i USA og VM i Felt står på planen i oktober. Mellom der har Lars Marius planer om både NM 3D og NM Felt. 

-Vi får se hva jeg rekker! 

Hentet plassen på EM Felt 

Det var under europamesterskapet i Felt i Kroatia i fjor at Lars Marius sikret Norge en kvoteplass i World Games. Den 13. og 14. juli møtes de 12 beste barebow-skytterne i verden i Birmingham, og uttakskomiteen tok ut Lars Marius til å representere Norge. 

At han har skutt så bra at plassene i mesterskapene er fortjent, liker Lars Marius dårlig å snakke om.  

-Jeg har tenkt at det nok var mange av toppskytterne som ikke var med i EM Felt på grunn av korona, og at det var derfor jeg tok plassen.  

Flere har minnet han på at han faktisk var blant de ti beste i Europa, og at plassen derfor er fortjent. 

-Jeg følte bare at jeg skjøt og gjorde jobben min, sier han ydmykt, men innrømmer at formen har vært god de siste par årene.  

Reiser ikke uten ambisjoner 

World Games er et 11 dagers multisportarrangement der verdenseliten fra over 100 land møtes til å konkurrere i mer enn 30 av de raskest voksende idrettene i verden. Hele 3600 utøvere totalt er ventet til Birmingham. Arrangementet organiseres med støtte fra Den internasjonale olympiske komité, og arrangeres hvert fjerde år etter de olympiske sommerleker.  

-Jeg tror ikke alle vet hvor stort World Games er egentlig. Det er et like stort arrangement som vinter-OL, og er det nærmeste man kommer et OL uten at det er et OL. Det kan være første og siste gangen jeg får mulighet til å være med på det, og jeg gleder meg veldig til opplevelsen, sier Lars Marius.  

Hva er ambisjonene dine? 

-Jeg kan jo ikke reise uten ambisjoner, men det er vanskelig å si hvor man skal legge lista. Det var flere av de som skal til World Games som jeg lå foran på resultatlista i fjor. Selv om det er fryktelig gode skyttere, vet man jo aldri. 

-Det føles som at det er verdenseliten, og så kommer lille meg. Flere sier til meg at jeg er blant dem, men jeg føler meg ikke der. Men man kan ikke legge seg på latsiden, man må være på hugget. 

Sammen med Lars Marius reiser Morten Bøe som lagleder. De ankommer Birmingham søndag kveld, den 10. juli, før det er hviledag den 11. Tirsdag 12. juli er det offisiell trening før det er kvalifiseringsrunder onsdag 13. og torsdag 14. Fredag 15. juli er det finaleskyting og lørdag går turen hjem igjen.  

For mer informasjon om arrangementet, se https://twg2022.com/Uttak til VM i 3D 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 24. Jun 2022

Uttakskomiteen har foretatt uttak til VM i 3D 2022 som arrangeres i Terni, Italia fra 04.-10. september 2022.
Det er flere som har klart kravet til deltakelse men vi informerer om at det kun er lov med inntil 3 skyttere pr utstyrsdivisjon.

Ved å omdisponere ubrukte budsjetterte midler for representasjon i 2022, dekker forbundet 8 skyttere i stedet for opprinnelig 5. I tillegg har landslagstrener brukt gruppemidler for å få med et godt mixed lag i Barebow

Følgende skyttere er tatt ut:

Instinkt Herrer:

Langbue Herrer:

Compound Herrer:

Barebow Herrer:

Barebow Damer:

Instinkt Damer:

Vi ønsker skytterne lykke til med forberedelsene til mesterskapet!

Lagledere til mesterskapet er Mats Inge Smørdal Ericsson og Tove Mette MichalsenUttak til VM Felt 2022, Yankton, USA

Postet av Norges Bueskytterforbund den 24. Jun 2022

Uttakskomiteen har foretatt uttaket til VM Felt 2022 som arrangeres i Yankton, USA i perioden 03.-09. oktober 2022.

Følgende skyttere er tatt ut:

Lagleder for mesterskapet er Morten Bøe.

Vi gratulerer skytterne med uttaket og ønsker lykke til med forberedelsene til mesterskapet!Uttak til Ungdoms EM 2022 – Lilleshall, Storbrittania

Postet av Norges Bueskytterforbund den 24. Jun 2022

Uttakskomiteen har foretatt uttak til Ungdoms EM som arrangeres i Lilleshall, Storbritannia i perioden 15.-20. august 2022.

Følgende skyttere er tatt ut:

Lagledere for mesterskapet er Morten Bøe og Heidi Bjelland.

Vi gratulerer skytterne med uttaket og ønsker lykke til med forberedelsene til mesterskapet!ANDERS SKYTER SEMIFINALE I PARIS

Postet av Norges Bueskytterforbund den 24. Jun 2022

Imorgen ettermiddag, lørdag 25 juni klokken 15.00, skyter Anders Faugstad semifinale i World Cup i Paris.

Anders er i Paris sammen med Mads Haugseth og Sander Berner Figved, og lagleder Morten Bøe.

Sendingen kan følges på YouTube: https://www.youtube.com/c/WorldArcheryTVUngdomslandslaget

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Jun 2022

Sportssjef Henrik Stabell vil heretter ha det overordnete oppfølgingsansvar for ungdomslandslaget, mens landslagstrener, Benjamin Backofen, vil fortsette å være ungdommens skytetekniske trener, samt være tilgjengelig og bidra på andre idrettslige områder som planlegging, mentalt, fysisk osv. Benjamin og Henrik vil sammen bistå skytterne med å sette mål pr sesong, samt langsiktige mål, og i samarbeid med skytter, klubbtrener og den nye stillingen som 70% ansatt landslagstrener, sørge for oppfølging av mål og oppgaver for den enkelte skytter. Foreldre kan kontakte Henrik direkte for spørsmål og avklaringer rundt ungdomsgruppen, og han vil holde foreldre informert om samlinger, matching, annen oppfølging av skytterne, etc. Skyttere kan ta direkte kontakt med Benjamin dersom de trenger støtte med noe idrettsspesifikt, og med Henrik om alt praktisk, administrativt.

Ungdomslandslaget vil revurderes etter NM og EM i skiveskyting i august. Samtlige som i dag er på landslaget vil bli kontaktet for en samtale om videre satsing. Aktuelle nye skyttere vil også bli kontaktet. Gruppen vil imidlertid bli noe mindre etter uttak i høst, noe som kan bidra til matching internasjonalt for de som får plass. Ungdom/utøvere som ikke får plass nå, vil allikevel bli fulgt med interesse og muligens kunne delta på noen av landslagets aktiviteter for å bli bedre kjent og vurderes for mulig innlemmelse i gruppen på siktFortolkning av regel vedr Riser til Tradisjonell klasse

Postet av Norges Bueskytterforbund den 22. Jun 2022

Endelig har det kommet tilbakemelding fra WAs tekniske kommitte på vår henvendelse vedr trad. og bruk av risere.
Kort fortalt – så lenge et trelaminat er «kuttet av» i flere deler, f.eks. grunnet formen på midtstykket eller grepet, er det OK å bruke. Men treet må være identifiserbart som en del av midtstykket og ikke bare et «kosmetisk» tillegg. Jeg vil uansett tro at fortolkningen skaper grunnlag for diskusjon.
– Per Christian Stensgård, Regelverk og Dommeransvarlig i NBF

Les mer om fortolkningen her.World Cup stage 3 i Paris

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Jun 2022

Denne uken er det klart for den tredje World Cupen som går i Paris. Anders Faugstad, Mads Haugseth og Sander Berner Figved er med fra Norge, sammen med lagleder Morten Bøe.

Innledende skyting skjer idag klokken 14:00. Vi ønsker skytterne lykke til!

Følg med på vår facebook side for oppdateringer eller følg resultatene på Ianseo her: https://ianseo.net/Details.php?toId=11191Sportssjefen informerer – Landslagsuttak høsten 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Jun 2022

Etter samtaler med landslagstrenerne om prøveordningen med søknader til opptak i landslag i fjor, viser det seg at dette ikke hadde ønsket effekt. Vi går derfor tilbake til vanlige uttak der aktuelle skyttere blir kontaktet av landslagstrener for dialog om tilbud og interesse. Enkelte av gruppene har vært store, noe som både betyr at den enkelte har fått noe mindre oppfølging samt gitt en stor totalkostnad og dermed mindre midler til matching. Landslagstrenerne og Sportsutvalget vil vurdere størrelsen på de ulike gruppene, og justere noe for å spisse satsingen og styrke landslagstilbudet ytterligere.

Verdt å nevne i den forbindelse er at det har pågått en prosess siste årene for å profesjonalisere toppidretten, og Tingvedtaket om den kommende landslagstreneren i 70% stilling vil bli et viktig bidrag og steg i den retningen. Vedkommende vil sikre utviklingen og oppfølgingen i planer, både teknisk og taktisk, som landslagskyttere fortjener. Dette bør motivere flere til å satse og forplikte seg til oppgavene som toppidrett og landslagsplass krever.

Alle skyttere som i dag er i en av landslagsgruppene, vil bli kontaktet for en samtale om videre satsing, og vurdering vil bli gjort om hvorvidt de fortsatt er med videre eller ei. Skyttere som i dag ikke er på landslag, men som vurderes som aktuelle, vil også bli kontaktet for en tilsvarende samtale og mulig tilbud.

Sportsutvalget godkjenner deretter det som vil utgjøre landslaget framover. Denne prosessen vil bli gjort årligNytt uttakssystem for 3D og felt er underveis.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 10. Jun 2022

Fra neste år vil uttak til representasjon i 3D og felt bli gjort basert på resultater ved utvalgte uttaksstevner. Dette erstatter nåværende uttakssystem basert på resultater i 12-måneders uttaksperioder.

Inneværende uttaksperiode går ut 15.juni for 3D og 20.juni for felt, og det starter altså ikke en ny uttaksperiode rett etter dette.
Systemet for uttaksstevner og krav vil bli annonsert til høsten.

Per-Olav Rusås
UK sjefMagne Nilsen trer av som landslagssjef

Postet av Norges Bueskytterforbund den 8. Jun 2022

Magne har orientert forbundet, skyttere og foreldre om at han nå overlater stafettpinnen til en annen. Han uttrykker at det har vært svært givende og morsomt å få jobbe med unge beskyttere med umettelig pågangsmot og villighet til å gjøre det som kreves for å nå sine målsettinger. 

De øvrige tre landslagstrenerne, Morten, Benjamin og Mats Inge, er alle med videre. Sportssjef og de tre trenerne vil vurdere ansvarsfordeling videre og sikre at Ungdomslandslaget blir godt ivaretatt. Magne har tilbudt skytterne videre individuell oppfølging, inntil ny trener er på plass. 

Vi takker Magne for jobben han har lagt ned for å få på plass struktur og tilbud til spesielt de unge skytterne, og for engasjementet og innsatsen han har vist for norsk toppidrett innen bueskyting disse årene.

Henrik Stabell

SportssjefUndersøkelse om Ungdomssamling

Postet av Norges Bueskytterforbund den 5. Jun 2022

Vi i Ungdomsutvalget ønsker å kartlegge ønsker/interesser hva gjelder Ungdomssamlingen. Derfor ber vi så mange som mulig i alderen 13-20 svare på undersøkelsen.

Ta undersøkelsen herEM Skive 2022 i München, Tyskland

Postet av Norges Bueskytterforbund den 4. Jun 2022

Den kommende uken er det klart for EM Skive 2022 hvor følgende skyttere skal delta:

Lagleder for mesterskapet er Morten Bøe.

Følg med på vår facebook side for daglige oppdateringer fra mesterskapet. Resultater kommer her.

World Archery Europe avholder sin kongress imorgen, søndag 05.06 hvor vi er representert av Per Christian Stensgård og Endre Vik Larsen. Per Christian stiller som kandidat til WAEs Dommerkomite og 3D-Feltkomite, mens Endre er kandidat til WAEs Ungdomskomite.

Eva C. Thesen er også med, hun er utpekt som Technical Delegate fra WAE og har dermed overordnede oppgaver under mesterskapet.

Vi ønsker alle lykke til med skyting og andre oppgaver!Ianseokurs 09. juli på Ullevål Stadion

Postet av Norges Bueskytterforbund den 4. Jun 2022

Norges Bueskytterforbund inviterer til Ianseokurs 09. juli på Ullevål stadion.

Det vil bli tatt utgangspunkt i «Ianseo for dummies» slik at deltakerne kan få grunnleggende erfaring til å kunne arrangere stevner for egen klubb. Mer detaljert agenda blir sendt til deltakerne i forkant av kurset.

Påmelding sendes til per.christian.stensgard@bueskyting.no innen 30 juni.

Pris: Gratis

Antall plasser: 15 stk

Sted: Ullevål Stadion

Dato og tid: 09.07.22 – kl. 10:00-18:00Invitasjon til NM Skive 2022 – Sandefjord

Postet av Norges Bueskytterforbund den 2. Jun 2022

Sandefjord Bueskyttere inviterer til NM Skive 05-07. august 2022, klubben fyller også 50 år i år, så vi håper mange blir med på å feire jubileumet.

Klubbvis påmelding innen 26. juni 2022

Vedlegg:Norges Bueskytterforbund søker NM arrangører for 2023.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Jun 2022

NBF søker NM arrangør for NM skiveskyting 2023 som normalt blir arrangert første halvdel av august.

NBF søker NM arrangør for NM Felt 2023 som normalt blir arrangert i september måned, og som vil bli arrangert etter WA Arrowhead konseptet.

Søknad sendes til forbundskontoret på bue@bueskytterforbundet.no senest 1 september 2022Skivetyper BB1 innendørs

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mai 2022

Det har kommet inn noen spørsmål om hva slags skive som nå gjelder for BB1 innendørs. Det kom inn et par forslag til årets Ting, men disse ble trukket og gjelder derfor ikke;

Følgende gjelder også for BB senior i Mesterskap.

For BB1 kvalifikasjon/innledende runder:
Full 40cm/triangulær trippel 40cm


For BB1 eliminasjon/finaler:
Vertikal trippel 40cm


For BB klasse 2-4 er det full 60cm skive som gjelderFørste landslagssamling Skogsskyting

Postet av Norges Bueskytterforbund den 25. Apr 2022

ENDELIG! Enedelig skulle vi få treffes etter Corona og begynne oppkjøringen mot 3D og Felt sesongen 2022. Landslaget for 2022 i Skogen består av Terje»Gullbukken» Bakke, Jorunn Brandtzæg, Lars Berg, Atle Helland, Eddie Øyen, Eivind Lie, Torunn Tafjord Odden, Asle Morten Odden, Monicha Nergaard, Trond Hagerup, Hans Torlsett og Stein Anzjøn(kunne desverre ikke være med denne gangen av personlige årsaker). I tillegg var Lars Marius Sørlie invitert for å kunne trene Felt, da han allerede var uttatt til World Games i Juli, men Lars Marius var desverre skadet, samt att junioren Lars Martin Tømmerhoel også ble med fra juniorsiden.

Første samlingen var lagt til Gøteborg der vi har alle fasiliteter som man behøver for å drive en samling. Lindome BK eier sine egne lokaler samt mark, så med 16 baner innendørs, en egen feltbane samt utsatte 3D dyr kunne vi få gjøre det vi ville, nemlig å dra sesongen igang. Fokuset på en vårsamling er å sette spillereglene for sesongen, få skutt ute på dyr eller i felt, og samtidig kunne bidra med noen seminarer innenfor treningsplanering, mental trening samt hjelp med teknikk eller teknisk utstyr. Gøran Bjerendal, 4 ganger OL deltager og VM Gull vinner i Felt var med oss hele lørdagen, og innspill ble godt tatt imot fra sultne og lydhørde skyttere som vil bli bedre.

Samlingen startet fredag kveld med samtaler, forsatte hele lørdag med skyting og teknikk, og avsluttet søndag med finaletrening for lag der alle møtte alle.Vinner laget måtte bli kåret via stein/saks/papir da det viste seg att finalen endte uavgjort, noe som ble uppdaget i etterkant av den ansvalige dommeren som hadde gjort en regnefeil.

Det var mye latter, gode samtaler og en målbevisst gjeng som reiste hjem etter endt helg. Framover så kommer landslaget også å være med på stevene på Kvinnherad den 26 & 27/5, og vi kommer også dra til Danish Open første helgen i Juni for å få internasjonal matching. Det store målet i år er VM i 3D i Terni Italia den 5-11/9 samt VM i Felt i Oktober i USA.

En liten sak til slutt, landslaget i Skogen kommer til å følge samme prosedyrer for opptak som andre landslag fra  i år. Det vil si att eventuelle nye skyttere som vil inn på landslaget vil bli evaluert ETTER denne utendørssesongen, så søknader behøver IKKE sendes inn midt i sesong.

Ønsker alle en Toppen sesong, så synes vi på banen! J

Mats Inge Smørdal

Landslagstrener 3D/FeltKoronasmitte påvist på deltager fra Tinget 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 25. Apr 2022

Vi ble idag informert om at en av representantene på Tinget 2022 har fått påvist koronasmitte idag. Vi ber derfor om at alle som var tilstede på Tinget om å være ekstra påpasselig dersom man føler på symptomer.UK informerer

Postet av Norges Bueskytterforbund den 18. Apr 2022

Grunnet få Felt stevner har UK besluttet å utsette uttaket til VM Felt til den 20 juni, slik at resultatene fra Oslo Open i Felt som blir gjennomført 18-19 juni vil bli tatt med i vurderingen.Klare i Antalya for World Cup Stage 1: Antalya

Postet av Norges Bueskytterforbund den 18. Apr 2022

Denne uken er det klart for World Cup for 4 av våre norske skyttere;

Anders Faugstad        Klepp Bueskyttere

Mads Haugseth          IL Yrjar Bueskyttere

Ylva Hjelle                  Sp.kl. Vidar Bueskyttere

Sander Figved            Klepp Bueskyttere

Team Manager er Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere

– Litt trening idag for å sjekke at alt sto bra til, og det gjorde det. Imorgen er det offisiell trening etterfulgt av innledende runder. Merkelig konsept av World Archery så vi får se hvordan dette blir, skriver Morten Bøe på facebook idag.

Alle skytterne våre skal skyte innledende runder fra 13:00 (norsk tid) imorgen. Vi ønsker dem masse lykke til.

Kan følges på denne linken https://ianseo.net/Details.php?toId=10566Gjenoppbygging av klubbhuset til Fana Bueskytterklubb

Postet av Norges Bueskytterforbund den 16. Apr 2022

En trist nyhet å lese skjærtorsdag, da klubbhuset til Fana Bueskytterklubb brant ned. Fana Bueskytterklubb ble stiftet i 2015 av ildsjelene Victor og Kjerstin Hoff. Bueskytterforbundet synes det er sørgelig det som har hendt, og håper at klubben får støtte fra lokalsamfunnet til å bygge opp igjen klubbhuset som det er lagt ned enorme mengder med dugnadstimer fra hele klubben.

Fana Bueskytterklubb har også etablert en «Spleis» hvor alle kan bidra for å støtte klubben. Lenke til spleisen her.

Dette skriver Fana Bueskytterklubb på spleis siden lørdag 16.04.22

Takk for utrolig respons og mange, mange gode bidrag, vi er svært takknemlige for alle. Styret i Fana Bueskytterklubb har hatt styremøte (på branntomten) og var samstemte i gjennoppbygging. Vi venter fremdeles på svar fra forsikringsselskapet, men vet at det uansett ligger mange timers dugnad forran oss. Her ser dere Victor i ruinene dagen etter. Han er jo vår drivende motor i klubben, og har alltid et smil og en god kommentar til hver han møter. Da han måtte se drømmen sin brenne ned på egen bursdag i forgårs, var også heldigvis galgenhumoren på plass, selv om vi så at tårene presset. Nå, i dag, er styret allerede i gang med å finne passende container for utstyr, og vi har kanskje funnet en egnet brakke som utgangspunkt for klubbhus. Takk igjen til dere som støtter oss, og velkommen til alle skyttere på våre kommende stevner, vi skal ikke la dette stoppe oss 🙂 Vh Solveig i styret. Sesongavslutning Juniorserien 2021-22

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Apr 2022

Juniorserien er oppdatert for siste gang i år. Vi takker alle som deltok og ønsker videre god påske.

Alle resultater ligger herInfo til de som ikke kunne stille på NM grunnet sykdom

Postet av Norges Bueskytterforbund den 7. Apr 2022

Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ønsker å refundere startavgiften til de som ikke kunne stille på NM grunnet sykdom. LOB ber derfor om at skytterne, eller klubbene til de som var syke, om å sende mail til lillestrom@bueklubb.no med legeerklæring.

Siste frist for å få refundert startavgiften: 15.maiNB: Utstyrsordningen 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Mar 2022

Idrettsforbundet informerte via mail fra NIF Digital til alle klubber i landet 2-3 februar 2022 om utstyrsordningen for utstyr kjøpt i 2021. Fristen for å søke var 09.mars 2022.

Det er derimot flere bueskytterklubber som ikke har fått med seg dette, vi i administrasjonen har derfor ordnet en spesialavtale hvor våre klubber får en siste mulighet til å søke om utstyrsmidler. Fristen for å søke er senest torsdag 24.mars 2022 klokken 18:00 (Altså kommende torsdag).

Informasjon om Utstyrsordningen 2021

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2021, det vil si med fakturadato i 2021.

Det skal fordeles 36 millioner kroner. Dette er en økning på to millioner kroner fra forrige søknadsrunde. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde.
Følgende utstyr kan søkes om refundering på:
– Pilfangernett
– Skytematter/3-D dyr
– Øvingsbuer
– Elektronisk utstyr for tidskontroll
– Resultatanvisningsplater

Den ordinære søknadsportalen er stengt, så dere må sende mail til bue@bueskytterforbundet.no evt. jan.skytteseter@bueskytterforbundet.no med vedlagte kvitteringer i nummerert rekkefølge med delsummer i mailen og utregnet totalsummen. Frist innen senest torsdag 24 mars 2022 klokken 18:00

Dersom noen har spøsmål kan de rettes til Endre på mail endre@bueskytterforbundet.no evt tlf; 99125103

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i løpet av april.Program for NM er oppdatert

Postet av Norges Bueskytterforbund den 15. Mar 2022

For å rekke å bli ferdige i fornuftig tid søndag ettermiddag er vi nødt til å gjøre noen ytterligere justeringer i programmet.

Dette innebærer at vi kjører en matchrunde allerede på fredag, samt at vi fremskynder tidspunkt for start søndag med 30 minutter.

Se oppdatert program herJuniorserien oppdatert

Postet av Norges Bueskytterforbund den 9. Mar 2022

Juniorserien er oppdatert med resultater til og med februar!! Vi minner om at mars er siste måned og ønsker masse lykke til.

Sjekk ut resultatene her.NUM

Postet av Norges Bueskytterforbund den 17. Feb 2022

NUM 2022 vil gå av stabelen 16.-17. juli i Kemi, Finland. Vi ber alle om å holde av datoen.

I forbindelse med dette søker vi også arrangører til NUM 2023 som skal holdes i Norge. Vi ber om at alle søknader/interessemeldinger er oss i hende før 22.03.Anette Londal og George Refseth klare for avreise til Para VM i Dubai

Postet av Norges Bueskytterforbund den 17. Feb 2022

Den kommende uken er det klart for Para VM i Dubai. Som vi tidligere har publisert er det Anette Londal fra Oslo Bueskyttere som representerer Norge her i klassen Visual Impaired.

Anette starter sin skyting på onsdag klokken 16:30 (norsk tid). Det er meldt gode forhold, litt i overkant av 20 grader og litt vind.

Anette har med seg George Refseth som lagleder for mesterskapet.

Vi ønsker lykke til!

For å følge mesterskapet kan dere følge med på forbundets facebook side eller følge med på arrangementets side her.Ny hjemmeside

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Feb 2022Ny nyhet - må leses!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 9. Feb 2022

Dette er en heading
Her kan man ha en referanse til et dokumentHer kan et vedleggsdokument til vedtekter ligge


Her kan det ligge en oversikt over historiske dokumenter:

DokumentTingperiode
Vedtekt Tingvedtak B2020-2022
Juniorserien oppdatert t.o.m. januar

Postet av Norges Bueskytterforbund den 7. Feb 2022

Juniorserien er nå oppdatert med resultater fra januar. Resultatene kan du finne her

Vi ønsker lykke til videreTester Regelhjørnet

Postet av Norges Bueskytterforbund den 4. Feb 2022

Dette er Regelhjørnet, her kommer siste nyheter alltid til å ligge for våre dommere så de kan være sikre på at de utfører dommergjerningen på en god måte. Anette Londal tatt ut til Para-VM i Dubai

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Feb 2022

UK har foretatt uttak til Para-VM som arrangeres i Dubai, De forente arabiske emirater, fra 19-27 februar 2022.Anette Londal fra Oslo Bueskyttere er tatt ut til mesterskapet.

Team Manager for arrangementet er George Refseth.


Vi ønsker masse lykke til med forberedelsene til mesterskapet.
Invitasjon til NM Inne 2022 – Lillestrøm

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Feb 2022

Lillestrøm & Omegn Bueskyttere og Norges Bueskytterforbund inviterer nå til NM Inne helgen 01.-03. april 2022.

Invitasjonen ligger nå ute på NM siden her.

Vi håper så mange som mulig vil bli med, og gleder oss til å treffe dere igjen!
Uttak til World Cup 1, Antalya

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Feb 2022

UK har tatt ut følgende skyttere til WC 1, Antalya 18 – 24 april 2022

Anders Faugstad        Klepp Bueskyttere

Mads Haugseth          IL Yrjar Bueskyttere

Ylva Hjelle                  Sp.kl. Vidar Bueskyttere

Sander Figved            Klepp Bueskyttere

Team Manager er Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere

Forbundet ønsker skyttere og leder lykke til med forberedelsen.
Test

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Feb 2022

TesterNye smittevernregler fra 2 februar.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Feb 2022

Organisert idrettsaktiviteter og arrangementer (våre konkurranser) kan nå foregå som normalt også innendørs. Dette gjelder alle aldersgrupper.

Vi anbefaler at meteren opprettholdes der det er mulig, men ikke noe krav.

Approbasjonsfristen som nå er på 10 dager videreføres frem til 1 mai, slik at man raskt kan planlegge konkurranser.

Det betyr at vi nå kan arrangere konkurranser, nybegynnerkurs og treninger uten antallsbegrensninger som normalt.Invitasjon til NM Inne 2022 – Lillestrøm

Postet av Norges Bueskytterforbund den 28. Jan 2022

Lillestrøm & Omegn Bueskyttere og Norges Bueskytterforbund inviterer nå til NM Inne helgen 01.-03. april 2022.

Invitasjonen ligger nå ute på NM siden her.

Vi håper så mange som mulig vil bli med, og gleder oss til å treffe dere igjen!Anette Londal tatt ut til Para-VM i Dubai

Postet av Norges Bueskytterforbund den 27. Jan 2022

UK har foretatt uttak til Para-VM som arrangeres i Dubai, De forente arabiske emirater, fra 19-27 februar 2022.

Anette Londal fra Oslo Bueskyttere er tatt ut til mesterskapet.

Team Manager for arrangementet er George Refseth.


Vi ønsker masse lykke til med forberedelsene til mesterskapet.Uttak til World Cup 1, Antalya

Postet av Norges Bueskytterforbund den 27. Jan 2022

UK har tatt ut følgende skyttere til WC 1, Antalya 18 – 24 april 2022

Anders Faugstad        Klepp Bueskyttere

Mads Haugseth          IL Yrjar Bueskyttere

Ylva Hjelle                  Sp.kl. Vidar Bueskyttere

Sander Figved            Klepp Bueskyttere

Team Manager er Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere

Forbundet ønsker skyttere og leder lykke til med forberedelsen.Njaal Fykse er død

Postet av Norges Bueskytterforbund den 24. Jan 2022

Den 17. desember døde Njaal Fykse. Han var i mange år president i Norges bueskytterforbund, og var med på å starte det som i dag er Klepp bueskyttere. 

Minneord etter Njaal Fykse

Skrevet av Ane Madsen Knoph, barnebarn, på vegne av familien.

Fredag 17. desember 2021 sovnet Njaal Fykse stille inn i sitt hjem med familien rundt seg, 87 år gammel. Han er dypt savnet av familie og venner.

Njaal ble født på Kverneland 21. mars 1934. Hans far, Lars Fykse, var fra Hardanger og kom til Kverneland i 1922. Lars sin søster, Helga, som var lærer på Frøyland skule, var nemlig kjent med at det kunne skaffes arbeid ved Kverneland fabrikk.

Lars traff etter hvert Agnes Eide som bodde i nabohuset til fabrikken. De giftet seg to år før Njaal ble født. Njaal var stolt av opphavet og familien i Hardanger, og Fykse-grenda i særdeleshet. Det var steder han omtalte med respekt og gode minner.

Sammen med sin far dro han årlig på tur til Hardanger. Stolt var han også over familien på Kvernaland. Han vokste opp som enebarn i nabohuset til fabrikken sammen med foreldrene og hans mormor.

Som seksåring opplevde Njaal at krigen kom til Kvernaland og det satte dype spor i han. Både barnebarn og oldebarn har fått høre viktige tidsminner fra krigens dager. Tyskerne okkuperte også deler av huset.

I fire bøker skrevet av Njaal selv om sitt eget liv, skriver han blant annet at at hans mor tenkte klart disse aprildagene da krigen kom til Norge. Hun dro til «Buå» for å kjøpe inn diverse saker som kunne være godt å ha når rasjoneringene kom, blant annet papir og skrivesaker. Sønnen skulle jo snart begynne på skolen.

Njaal var svært kreativ også som barn. Allerede som niåring kom ideen om å dyrke sin egen tobakk. Det var jo rasjoneringer. Tobakken ble levert inn på Buå, og sendt til NKL tobakksfabrikk i Stavanger. Tilbake kom esker med røketobakk som Njaal solgte.

Matauken var også kreativ under krigen. Han bygget blant annet fangstfeller for fugl og fanget ål i Frøylandsvatnet.

Njaal utdannet seg etter hvert til ingeniør. Han jobbet flere år på Kverneland fabrikk, og startet senere på Underhaug som leder av utviklingsavdelingen. Der jobbet han blant annet med produksjon og videreutvikling av rundballeensilering.

Han var med på å stifte Kverneland Speidergruppe i 1948. Der lærte han han ledelse og organisasjon. Njaal fikk også utdannelsesbevis som førstehjelper, og ble med som korpssjef da Kverneland Røde Kors Hjelpekorps ble startet opp i 1956.

Njaal traff sin kjære Jorunn Helene 20 år gammel. De giftet seg i 1960, og ønsket seg tomt på Kvernaland. De fikk mulighet til å kjøpe tomten i Myggbukta ved Frøylandsvatnet og bygget hus der.

Njaal sa at i ettertid viste det seg å være den beste investeringen de hadde gjort. Det ble en god plass for de fire barna å vokse opp.

Både barnebarn og oldebarn har mange gode minner fra hverdager, besøk og feiringer i huset med den idylliske beliggenheten.

Njaal hadde et sterkt ønske om å få bygget en kirke i lokalmiljøet. I 1992 var biskop Bjørn Bue på visitas i Klepp, hvor han lanserte ideen om felles sokn og kirke på tvers av kommunegrensene Klepp og Time. Frøyland og Orstad kyrkjelyd ble etablert to år senere.

Njaal ble leder for Stiftelsen Frøyland og Orstad kyrkje i 1997 som hadde som mål å reise og drive kirkebygg for skolekretsene Frøyland og Orstad. 10 år etter startet byggingen av kirken, og Njaal ble byggeleder i en alder av 75 år.

79 år gammel ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje. Det var særlig for den store innsatsen som kirkebygger at han fikk hederen. Hans innsats for finansiering og bygging ble helt avgjørende for kirka. Han var en pioner da kirken skulle bygges over kommunegrenser. I 2010 fikk han Klepp Sparebank sin bragdpris for denne innsatsen.

Njaal har også fått Klepp kommune sin kulturpris. Han var med på å starte laget som i dag heter Klepp Bueskyttere, og var i flere år President i Norges bueskytterforbund.

I 1998 var han med på å stifte Frøyland og Orstad Y’s Men Club, en klubb som betydde mye for ham helt til det siste.

Det er vanskelig å finne ord som beskriver hvor enestående Njaal var. Relasjonsbygger, brobygger, kirkebygger, bueskytter, speider. Oppfinner, birøkter, ingeniør. Familiemann og kamerat. Et ekte forbilde. Fra tidlige voksenår viste han enormt engasjement for ungdom og lokalmiljøet. Brukte timesvis på å legge til rette for at folk skulle ha et sted å føle tilhørighet, i godt samarbeid med mormor/oldemor og gode venner.

Det samme gjorde han for alle sine 11 barnebarn. Tok seg tid, fortalte, lyttet, var interessert. Han ble en trygg og god oldefar for Nora, Tomas, Ida, Casper og Sander. Han var alltid positiv. Der andre så problemer, så han utfordringer som kunne bli spennende å løse.

Njaal hadde god helse det aller meste av livet sitt og var takknemlig for det. Det siste året hadde han noen helseutfordringer. I november i fjor tok han en avgjørelse om at han ville være hjemme hos sin kjære Jorunn og ikke på sykehus, slappe av i en seng i stua og nyte utsikten til Frøylandsvatnet som han har bodd like ved hele sitt liv.

Der fikk han god pleie og omsorg, og storfamilien fikk en spesiell adventstid.

Njaal etterlater seg kona Jorunn Helene, barna Guro, Helga, Agnes og Gunnar, 11 barnebarn og fem oldebarn. Han er dypt savnet, og vi er takknemlige for alle gode minner vi har om en enestående mann.Skivestørrelser BB, TRAD og LB

Postet av Norges Bueskytterforbund den 16. Jan 2022

Det har vært mange diskusjoner, usikkerhet og tilbakemeldinger på beslutningene som har blitt gjort vedr skivetstørrelser og skivetyper på 18m for klassene
Barebow 1, Instinkt 1 (nå Tradisjonell 1) og Langbue 1. Det er tydelig at det er to sider med forskjellige meninger blant våre medlemmer.
For å imøtekomme flest mulig (og med dette håper vi å imøtekomme alle), vil det fra 15. januar innføres følgende:

Skytterne i nevnte divisjoner/klasser kan nå selv ved påmelding velge om man skal skyte på trippel- eller full skive (1-10).
Dersom det av praktiske årsaker er vanskelig for arrangør å imøtekomme skytters ønske om skivetype avklares dette ifm. påmeldingen.World Archery regelverksendringer

Postet av Norges Bueskytterforbund den 15. Jan 2022

World Archery regelverksendringer fra 15. januar 2022

Fra 15. januar innføres det noen nye regler på internasjonalt nivå. Disse er lagt inn i våre vedtekter som dere finner oppdatert under menyen for «Lover & Regler». Disse endringene trer i kraft fra denne dato og gjelder for alle fremtidige konkurranser.

Tingvedtak (hefte B) samt regelheftene C og D blir oppdatert og publisert på nytt etter Tinget 2022. Der det er likheter og konflikter vil våre vedtekter være førende inntil tingvedtak- og regelverksheftene oppdateres.

Det er ikke alle nye regler vi innfører i Norge, men i korte trekk gjelder det følgende:

 • Ny betegnelse for klassene Kadett og Junior
 • Shoot-off skiveoppsett for Compound utendørs
 • Barebow – dempere og vekter
 • Divisjonen Instinkt erstattes med Tradisjonell

Trykk her for å komme til «Lover & Regler»Nye smittevernregler fra og med 15 januar

Postet av Norges Bueskytterforbund den 14. Jan 2022

NIF har videresendt deres tolkning av de nye smittevernreglene.

Voksenidretten (de over 20 år) kan trene som normalt innendørs, men vi må holde 1 meters avstand.

Her er grensen på antall utøvere 20 personer, og det betyr at vi følger våre tidligere fastsatte smittevernregler.

Toppidretten (de som er med i våre landslagsgrupper) kan trene fritt innendørs med tidligere vedtatte smittevernregler.

Når det gjelder utøvere under 20 år så kan de trene fritt uten 1 meters reglen, og da regnes de voksne som tilrettelegger trening ikke med i det anbefalte maksantall på ca. 20 personer.

Utendørs trening og konkurranser for barn og voksne kan nå arrangeres som normalt. Dette gjelder frem til regjeringen kommer med nye vurderinger.Ianseogruppe

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Jan 2022

Forbundet er i en prosess hvor ansvaret for Ianseo skal tillegges en etablert gruppe, istedenfor å være på enkelte ressurspersoner.

Vi ber om at alle henvendelser vedrørende Ianseo-problematikk sendes til gruppens leder; Odin F. Sjøtun på e-post odin.sjotun@bueskyting.noJuniorserien oppdatert!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 9. Jan 2022

Juniorserien er oppdatert med resultater fra desember.

Se alle resultatene her