Spørsmål vedrørende avlysning av NM-arrangementene ute i 2020

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Norges Bueskytterforbund har gjennom sine klubber meget stor konkurranseaktivitet i et normalår. Dette har stor sportslig og sosial betydning for alle våre medlemmer. Styret i NBF synes derfor det er trist at Koronapandemien får så store sportslige konsekvenser for vår idrett. Men som en del av Norges største organisasjon må vi ta del i dugnaden for å slå ned smittespredningen. Vi følger daglig opp NIF’s arbeid på dette området og er a- jour med regelendringer.

Så til de spørsmål som stilles på sosiale medier. Først må jeg slå fast at styret i sitt møte den 9. mai diskuterte NM-arrangementene i den rekkefølge de etter planen var satt inn på timeplanen.

NM skive

Pr. dato har vi ikke vedtak som tilsier at vi kan arrangere konkurranser i den størrelsesorden som er normalt for NM skive. Avgjørelsen måtte tas nå fordi arrangørklubben trenger såpass med planleggingstid. Forbundet skal bestille medaljer og pokaler. Skytterne må bestille billetter for reise og opphold. Under styrebehandlingen ble det også nevnt muligheten for nye innstramminger dersom pandemien blusser opp igjen.

Sandefjord Bueskyttere og styret i Norges Bueskytterforbund mente begge at det var korrekt å kansellere NM skive 2020.


NM 3D

Kvinnherad Bogeskyttarklubb sendte en skriftlig henvendelse til NBF i forkant av styremøtet. Av hensyn til gjeldende usikkerhet mente arrangørklubben at det er rett å kansellere NM 3D for 2020.

For å oppfylle sikkerhetsavstanden under NM3D vil det være nødvendig på mange standplasser å slippe til én skytter på linja om gangen. Det vil med dette ta lang tid å få fullført elimineringsrunden, noe som vil gå ut over lagskytingen. Blir det ikke lagskyting vil det føre til færre NM-deltagere. Kombinasjonen av færre deltagere og svært liten interesse fra næringslivet for å gi sponsormidler vil kunne føre til at arrangørklubben taper penger.

For øvrig bygger avgjørelsen på flere av de samme hensynene som er nevnt under NM skive.

Kvinnherad Bogeskyttarklubb og styret i Norges Bueskytterforbund var enige i at det var korrekt å kansellere NM 3D 2020.


NM Felt

NM Felt skulle i 2020 arrangeres som et samarbeid mellom Sportsklubben Vidar Bueskyttergruppa og Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Styret i NBF tok kontakt med lederne for begge klubbene for å kartlegge hvordan disse så på muligheten for å gjennomføre NM felt 2020. Også her var det usikkerhet med hensyn til den videre utviklingen av Korona-pandemien og myndighetenes regelendringer for gjennomføring av sportsarrangementer og dette  sett i lys av nødvendig tid for planlegging av NM-arrangementet.

Arrangørklubbene og Norges Bueskytterforbund ble derfor enige om at det var korrekt å kansellere NM Felt 2020.

Med vennlig hilsen

Norges Bueskytterforbund