Orientering til landslagsskyttere vedrørende melding av interesse for internasjonale mesterskap

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

For å unngå misforståelser vil UK klargjøre retningslinjer for skyttere på de ulike landslag og når/hvorvidt de må melde interesse for internasjonale mesterskap.

Landslagsskyttere regnes å automatisk være interessert i internasjonale mesterskap i de grener de er tatt ut på landslag, og trenger derfor ikke å melde interesse for dette personlig. Dette gjelder imidlertid IKKE for mesterskap i øvrige grener enn det ditt landslag har som hovedsatsing.

Eksempelvis må Compound-, Recurve- og Ungdomslandslagutøvere selv melde interesse for deltakelse i Felt og 3D-mesterskap.

Compound– og Recurvelandslagsskyttere er kun automatisk på våre lister for Skive-mesterskap, innendørs og World Cup

Ungdomslandslagskyttere er kun automatisk på liste for ungdomsmesterskap (Ungdoms-EM og VM skive, samt junior innendørs), men må melde interesse dersom de ønsker å bli vurdert også i seniormesterskap, eller Felt-mesterskap med juniordeltakelse.

3D-landslagsskyttere er kun automatisk med på liste for 3D EM og 3D VM. De må melde interesse dersom de også ønsker å bli vurdert for Felt eller Skive-mesterskap.

Pr. i dag er det ikke et eget Felt-landslag, men dersom dette blir etablert, vil de automatisk bli ført på liste for Felt, men må melde interesse for 3D, og for Innendørs eller Skive-mesterskap.

Landslagsskyttere må dog melde interesse for deltakelse på egenfinansiering, på lik linje med øvrige skyttere – normalt er frist for dette 31/12, med mindre annet oppgis (eksempelvis innendørsmesterskap hvor uttak må gjøres før nyttår).

Er du i tvil om du automatisk er på en liste eller ei, så meld interesse! Det er bedre med dobbeltregistrering enn ingen registrering.

NUM (Nordisk Ungdomsmesterskap) krever ikke uttak av UK.

Administrasjonen har lagt inn hvilke internasjonale mesterskap som forbundet vil sende utøvere på:

Skyttere som ønsker å melde interesse for deltakelse på ovenstående mesterskap og/eller egenfinansiering. Sender dette til bue@bueskytterforbundet.no