Sommeruniversiaden i Chengdu 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Neste år arrangeres Sommeruniversiaden i Chengdu, Kina. Grunnet covid-19 har arrangementet blitt satt til 18.-29. august 2021, dog er datoene i infobrosjyren ikke oppdatert.

Dette er verdens største fleridrettsarrangement i 2021, og vil samle over 12 000 deltakere fra 120 nasjoner i 18 ulike idretter. Internasjonalt brukes dette systematisk som en del av en utviklingstrapp på veien mot OL, og det er ikke så rent få vi ser igjen noen år seinere på pallen i både VM og OL – hele 94 medaljører i London 2012 var tidligere Universiadedeltakere.

For norske utøvere vil dette være et naturlig satsningsmål dersom man ønsker en «dual career», og ønsker unik internasjonal erfaring på vei mot toppen. Vi vet at overgangen fra junior- til seniornivå er sårbar, der flere utøvere blir værende i et vakuum og mange derfor velger å fokusere på for eksempel studier fremfor toppidrett. Flere nasjoner hevder at ved å legge til rette for å kombinere nettopp toppidrett og studier, og ha arenaer for disse utøverne hvor de kan teste seg mot verdens beste, forebygges frafallet i en kritisk fase i utøverens karrierestige.

Påmelding

Norges studentidrettsforbund (NSI) står som ansvarlig forbund når det skal sendes en norsk tropp til Chengdu.Registrering av idretter skjer først 6 mnd før arrangementet, men vi ønsker allerede nå å kartlegge interessen blant særforbundene. Derfor ber vi alle som ønsker å delta melde interesse til ungdomsutvalgetbue@gmail.com.

Slik det er å forstå per nå, må en eventuell deltakelse betales 100% av den som ønsker å delta. 

Flere skoler hat stipendordninger for denne type aktivitet, så husk å sjekke med skole, klubb og kommune om det finnes stipend/støtte. Det er i tillegg lagt opp til både personlige og forbundssponsorer på konkurransetøy. For mer info sjekk informasjonsskrivet eller send mail til odin.sjotun@bueskyting.no

Chengdu kort oppsummert: 

Dato:

Deltakerberettiget: 

  • Norsk statsborger
  • Født 1996-2003
  • Student i 2021 eller avsluttet eksamen 2020

Vedlegg: