Benjamin Backofen ansatt i prosjektstilling som Trenerveileder

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Norges Bueskytterforbund mottok 28.september svar fra Sparebankstiftelsen DNB om at søknaden om støtte til prosjektet «Styrke Grasrottreneren» ble innvilget med med kr. 1 500 000. Dette resulterte i at forbundet har hatt en ansettelsesprosess gjennom høsten, og har nå ansatt Benjamin Backofen (27 år) til prosjektet.

Stillingen er en 3 årig prosjektstilling som starter fra mandag 04. januar og løper til 31.12.2023.

-Først må jeg takke Sparebankstiftelsen DNB for tilskuddet vi har fått. Dette er en stor glede for norsk bueskyting, og jeg håper at vi med Benjamin i denne stillingen kan øke trenerkompetansen til bueskyttertrenerne. Mange av trenerne ute i landet føler seg noen ganger veldig alene i rollen, og det er bra at de får en sparringspartner som Benjamin her.

Benjamin har tidligere vært aktiv i miljøet, og mange kjenner han fra før gjennom streaming av NM og foredragsholder på trenerkursene. Benjamin var også den som ifjor fikk tildelt et stipendiat fra Olympic Solidarity og Olympiatoppen for å delta på et 3 måneders kurs i regi av World Archery og World Archery Excellence Centre.

-Jeg gleder meg til å kunne gi noe tilbake til buenorge. Utdanningsløpet mitt har gitt meg en bred forståelse av formidling som jeg håper Norges trenere kan dra nytte av. Også håper jeg selvfølgelig å kunne få utviklet meg enda mer slik at jeg kan bli den beste treneren jeg kan bli, sier Backofen og legger til -Den største utfordringen blir nok å se sine egne begrensninger. Man får ikke hjulpet alle på så nøye som man kanskje ser for seg, men jeg håper jo at det til syvende og sist vil kunne gi buenorge et løft.

Vi vil komme tilbake med kontaktinformasjonen til Benjamin Backofen over nyttår.