Styremøte protokoll fra styremøte 13 desember

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Norges Bueskytterforbunds styre hadde sitt andre styremøte 13. desember 2020 som digitalt møte.

Vedlagt ligger protokollen, referat fra Sportsutvalgsmøte, regnskap, og godkjente uttaksprosedyrer.

Vedlegg: