Oppdatering fra UK

Postet av Norges Bueskytterforbund den 28. Jan 2021

Uttakskrav internasjonale mesterskap og World Cup Skive 2021

Skyttere måtte melde interesse for disse mesterskapene innen 31/12 2020, samt hvorvidt man evt. er villig til å reise på egenfinansiering, til generalsekretæren: bue@bueskytterforbundet.no

Justeringer i uttakskrav pga avlyste uttaksstevner, står i rødt under:

European Para-Archery Championships + CQT for Tokyo Paralympic Games

Olbia (ITA) 30.april – 9.mai 2021 er blitt avlyst av World Archery Europe

European Archery Championships + Continental Quota Tournament for OG Tokyo 2021

Antalya (TUR) 31.mai – 6.juni 2021

I henhold til Tingvedtak har UK muligheten til å plukke ut enkelte stevner som egnede kvalifiseringsstevner, noe som vil samle flere av de aktuelle kandidatene og gi bedre sammenligningsgrunnlag. UK vil benytte seg av dette for uttak til EM skive 2021. For å bli vurdert må skyttere delta på minimum 1 av følgende 2 stevner, samt klare kravet minst en gang i løpet av disse. Rangering vil skje utfra helhetsvurdering av innsats i disse stevnene, inkludert resultater i finaleskyting, vurdering av toppnivå vs. stabilitet, samt utvikling. UK vurderer også beste score opp mot plassering dette kunne gitt i kvalifiseringen under forrige EM, samt mulighet for lag i rangering mellom de ulike klassene.

Uttak gjøres ca. 25.mars

Kvalifiseringsstevner:

2020:

2/8                  Camp Klepp (og landslagssamling) – 720-stevnet

2021:

januar:            Krystallstevnet, Stavanger  – avlyst

februar:          Yrjar  – avlyst

20-21. mars:   Sandefjord (2×720-runde lørdag og 1×720-runde + finaler søndag)

Krav:

Recurve Herrer: 650

Recurve Damer: 620

Compound Herrer: 690

Compound Damer: 665

Krav for uttak til World Cup 2021 – justert etter avlysning av flere uttaksstevner

I henhold til vedtak ved årets Ting, skal heretter uttak til World Cup gjøres som for andre mesterskap, og det åpnes da også for deltakelse ved egenfinansiering dersom man har klart krav, men ikke kommer med innenfor forbundets økonomiske rammer.

World Cup arrangeres som følger i 2021 (og NBF har satt av midler til 2 skyttere i hvert av de tre Stages):

Melding om interesse for å bli vurdert og evt. reise på egenfinansiering dersom man klarer krav, men ikke dekkes av forbundets økonomiske rammer, måtte gjøres innen 31/12 2020 til: bue@bueskytterforbundet.no

Landslagsutøvere for Compound og Recurve er automatisk med på UKs liste over interesserte, men må gi beskjed om de i tillegg er interesserte i å reise på egenfinansiering, som nevnt over.

For Stage 1 og Stage 2 gjelder de samme uttaksstevner som for EM

Klepp 2.august (2020)
Krystallstevnet 23-24.januar  – avlyst
Yrjar 13.februar   – avlyst

Sandefjord 20-21.mars (for Shanghai og Paris, uttak til Guatemala gjøres før stevnet i Sandefjord)

For Stage 3 vil alle 720-stevner utendørs i 2021 telle sammen med de nevnte uttaksstevnene for EM.

Krav er basert på nivå under World Cup stages i 2019, og må oppnås minst 1 gang i uttaksstevnene:

Compound Herrer:     695
Compound Damer:     680
Recurve Herrer:          660
Recurve Damer:         630

I dagene før World Cup i Paris, blir siste kvoteturnering til OL arrangert (samme sted) – datoer er satt til 18-21.juni. Dette gjelder da kun Recurve som OL-gren. Det er satt av egne midler for 2 deltakere i denne turneringen, og dette kommer altså i tillegg til World Cup i Paris hvor det også er satt av midler til 2 skyttere. Sportsutvalget vil sammen med landslagstrener vurdere uttak til kvoteturneringen i Paris. UK rangerer skyttere til kun World Cup-stevnet i Paris.