Samordnet registrering for 2020

Postet av Norges Bueskytterforbund den 6. Apr 2021

Alle klubber skal i påsken ha mottatt info mail fra Norges Idrettsforbund vedr årets samordnet rapportering og hvordan dette skal gjennomføres. Fristen for å rapportere er 30.04.21, men det anbefales å gjøre det tidligere slik at man er sikker på at alt blir riktig.

Idrettsregistreringen – samordnet registrering – gjøres i Idrettens medlemssystem – Klubbadmin, og må gjøres av klubbens leder.

Dette skal leder registrere:

 • Medlemstall og aktivitetstall for 2020 (pr. 31.12.20).
 • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
 • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført) (NIF har utsatt fristen for gjennomføring av årsmøter i 2021 til 15. juni 2021.)
 • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
 • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

NIF IT har laget mange hjelpeverktøy for deg som skal gjøre registreringen og det arrangeres også webinarer du kan følge, dersom du trenger veiledning underveis.

NIF har satt opp et webinar for klubber som ønsker en gjennomgang av hvordan idrettsregistreringen skal gjøres.
Webinaret er torsdag 08.04.21 klokken 20:00-21:00. Det trengs ingen påmelding, link til webinaret her.

Medlemstall og Aktivitetstall
Det er som alltid viktig å rapportere inn riktige medlemstall og aktivitetstall. Vi har idag 2 godkjente grener i vår idrett:

 • Skiveskyting (Innendørs og Utendørs baneskyting)
 • Skogsskyting (3D og Felt)

Det er viktig at klubbene som arrangerer treninger i de forskjellige grenene rapporterer dette. Noen bueskyttere er gjerne aktiv i begge grener, og da skal de telles med i begge grenene. Dette kan utgjøre at aktivitetstallene blir høyere enn medlemstallet, og det er riktig.

Hva regnes som aktivt medlem?

 • Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  
 • Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  
 • Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  
 • Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Trenger du hjelp?

Ta gjerne kontakt med Utviklingsansvarlig, Endre Vik Larsen på epost; endre@bueskytterforbundet.no eller ring 99125103.