Ønsker klubben din å bestille Beachflagg?

Postet av Norges Bueskytterforbund den 20. Apr 2021

Forbundet skal kjøpe inn Beachflagg til arrangementene som etterhvert kommer tilbake. For å få en så god som mulig pris ønsker vi å få med oss klubbene på laget.

Designet av beachflaggene kan variere, uten at det faller utenfor tilbudet. Er klubben din interessert, ta da kontakt med Endre Vik Larsen på mail; endre@bueskytterforbundet.no eller på telefon; 99125103

Vedlegg: