Info rundt uttak 3D og Felt med Covid-19-restriksjonene

Postet av Norges Bueskytterforbund den 16. Apr 2021

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt mulighetene til å arrangere og delta på stevner før den faste fristen for uttaksperioden, 15.juni. UK ønsker at uttak skal oppleves så rettferdig som mulig, samtidig som vi helst ser at resultater i inneværende sesong teller med.

Blir begrensningene på stevnedeltakelse fortsatt store denne våren, så har styret gitt UK fullmakt til å fravike Tingvedtatte krav om 5 tellende stevneresultat, hvor minst 1 resultat skal være fra det året representasjons-oppgaven skjer.

UK vil avvente og se hvor mange stevner som blir arrangert denne våren. For 3D har vi et brukbart grunnlag fra 2020-sesongen til å foreta uttak, men ønsker å se resultater også i 2021. Blir det ikke mulig å delta på stevner denne våren, vil vi vurdere hvorvidt vi skal redusere tellende resultat til 4 eller 3, samt om kravet om tellende resultat i 2021 skal kunne fravikes, avhengig av antall stevner som arrangeres nå og mulighet til å delta på tvers av kommuner/fylker.

I Felt ble det kun arrangert 2 stevner på Østlandet i fjor sommer/høst. Pr i dag er ingen Felt-stevner satt opp i terminlisten denne våren, men vi håper det endrer seg slik at flere skyttere får tellende resultater. Kravet om 5 tellende resultat vil åpenbart måtte bortfalle for Felt, pga for få arrangerte stevner. Hvor mange tellende resultater som vil telle for uttak vil avhenge av om det blir arrangert stevner denne våren.

Vi ønsker ikke å endre krav flere ganger i løpet av våren, så pr i dag informerer vi kun om at det er sannsynlig at krav om antall tellende resultat må justeres, samt at UK har fått fullmakt til dette fra styret.

Mvh,

Uttakskomiteen