Oppstart av landslagsgrenen skogskyting (3D og Felt) 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 27. Jul 2021

Nytt skoglandslag er tatt ut og første møte i grenen er gjennomført, på Teams selvfølgelig. Like etter
uttaket for 2021 landslaget, måtte dessverre Lars Erik Amundsen trekke seg som landslagstrener.
Det medførte en del utfordringer for oss og vi satte straks i gang med planer om hvordan vi skulle få
fylt hans rolle.

Siden vi i år har endret trenerstrukturen på landslaget, var vi bedre rustet til å takle et frafall, enn ved
tidligere struktur. Slik vi organiserte trenerressursene, hadde vi en landslagssjef i Magne Nilsen og
tre landslagstrenere i Morten Bøe, Lars Erik Amundsen og Benjamin Backofen. Arbeidsfordelingen
dem i mellom er satt opp i en matrise, hvor alle har oppgaver ut ifra hva de er god i. Oppgavene til
Lars Erik var i hovedsak teknikktrening for «de sikteløse» og oppfølging av treningsdagbok for
skogskytterne.

I samsvar med ønsker fra de resterende landslagstrenerne, har Sportsutvalget bedt Morten Bøe om å
ivareta teknikktrening for alle skogskytterne. Dette vil bli en permanent ordning, på lik linje med
engasjementet andre landslagstrenerne har. Når det gjelder det organisatoriske, som etablering av
årshjul og å sørge for gjennomføring av samlinger, vil Magne Nilen ha styringen. Sportsutvalget
mener dette er en god løsning, da Morten har solid erfaring og kompetanse innen skyting med alle
buetyper. Medlemmene i landslaget for skogskyting har også respondert positivt.
Sportsutvalget har i samarbeid med tidligere trenerutvalg, satt opp et forslag til målsetning for
toppidretten. Disse målene er omforent med forbundsstyret og representerer de «hårete» målene
for fremtiden. Dette er langsiktige prestasjonsmål, som vi ved god prioritering, skal kunne oppnå ved
Det å ha landslag, er en av de viktigste strategiene for å kunne nå målene.

Dette er våre mål:
✓ Norge kommer til 1/8dels finalen i OL (topp 16)
✓ Norge har skyttere, i recurve, compound og barebow, rangert blant de 20 beste i verden
✓ Norge er representert i World Cup-finalen.
✓ Norge skal ha pallplasseringer på 3D/Felt – VM/EM

Sportsutvalget ønsker alle skyttere og støttepersonell en fortsatt god og smittefri sommer!