Informasjon om rangering av skyttere i 3D og Felt for sesongen 2022.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 9. Aug 2021

VM 3D – Terni, Italia 5-11. september, 2022

VM Felt – Yankton, USA (dato ikke satt enda)

UK har kommet med følgende;

I henhold til tingvedtaket for 3D og Felt skal det registreres 5 stevner i perioden hvorav 2 være over krav, fra og med 16 juni 2021 til og med 15 juni 2022 for å kunne kvalifisere til EM 3D og/eller VM Felt 2020.

For 3D: Det kan kun registreres resultat fra 1 stevne på hjemmebane i perioden,

For Felt: Det kan kun registreres 2 resultat fra samme bane.

Minst 2 tellende resultat skytes i 2022 sesongen. Tellende stevner skal fortrinnsvis skytes i Norden, men også EM 2021 vil kunne telle med (resultat pr runde – dvs opp til 2 resultat ved 2x24mål).

Kravene for 3D og Felt 2022 er som følger (tilsvarende 22. plass i forrige mesterskap, med mindre det var 25 deltakere eller færre = 16.plass);

I Felt skal det være 12 uoppmålt og 12 oppmålt eller 24 mål oppmålt


I rangeringen på tvers av klasser, vil UK forholde seg til tingvedtaket om at vi må sikre at vi har en rettferdig vurdering også for klasser med få deltakere eller hvor poengspriket innad i klassen er svært stort.

For juniorer (VM Felt) er det ikke spesifisert krav, men UK følger generelle retningslinjer fra Tinget:

– Vi må ha en høy kvalitet på utøverne som får representere Norge, uavhengig av om denne

   deltakelsen er dekket via egenfinansiering eller ikke.

Videre at UK vil kunne se på nivået fra tilsvarende mesterskap, for å ha et utgangspunkt for sin rangering. Uttak skjer imidlertid i større grad på skjønn og kan være et ledd i en planlagt utviklingsstrategi for respektive skytter(e).

Norges Bueskytterforbund fortsetter også prøveprosjektet, et program for registrering av resultater, slik at skyttere kan måle sine resultater opp mot andre skyttere og bedre se hvordan de ligger an. Dette for å få større åpenhet blant de som har meldt sin interesse for internasjonal deltakelse i 3D og Felt 2020. Husk å registrere i henhold til krav om tidsperiode, hjemmebane, og minst 2 tellende stevner i 2020.

Aktuelle skyttere som har meldt sin interesse vil bli invitert inn til programmet.

UK vil imidlertid fortsatt føre sine lister som en kvalitetskontroll og vil foreta det endelige uttak når den tid kommer.