Kartlegging av klubbenes muligheter til å ta i mot utøvere med funksjonsnedsettelse.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

I tilknytning til NBF´s strategi er det ønske om å kartlegge de forskjellige klubbenes muligheter til å ta i mot utøvere med funksjonsnedsettelse.

Hensikten med kartleggingen er at det skal være enkelt for aktuelle utøvere å finne en klubb der de kan prøve bueskyting.

Når kartleggingen er utført vil også opplysningene bli delt med deres respektive idrettskrets/region slik at de vet hvem som kan kontaktes dersom det er personer med funksjonsnedsettelse som ønsker å prøve bueskyting.

Svarene sendes til sigmund.lindberget@bueskyting.no

Svar ønskes så snart som mulig, senest 1/11-2021.

Spørsmål:

1.Har dere utøvere med nedsatt funksjonsevne pr i dag?

2.Har dere tilrettelagt adkomst til treningslokaler og toalett i vintersesongen?

3.Har dere tilrettelagt adkomst til skytebane og toalett i utendørssesongen?

4.Har dere trenere i klubben som kan ivareta utøvere med funksjonsnedsettelse?

5.Har klubben kapasitet til å ta i mot utøvere med funksjonsnedsettelser?

6.Kjenner dere til hvilke muligheter dere har for å søke om/få tildelt midler for tilrettelegging av

bane/bygg til utøvere med funksjonsnedsettelser?

7.Tillater dere at din klubb (dersom den har mulighet for å ta imot nye utøvere med nedsatt funksjonsevne) blir videresendt til respektive idrettskretser/regioner?

Dersom svaret er nei på dette spørsmålet vil ikke opplysningene for din klubb bli sendt ut fra NBF.

 

Med vennlig hilsen

Sigmund Lindberget

Ansvarlig for Paraidrett NBF

Kartlegging av klubber omkring utøvere med funkjsonsnedsettelse