WA Regelverksendringer 15. Januar 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

På den internasjonale kongressen som ble holdt i USA i høst ble det vedtatt noen endringer av regelverket som påvirker alle medlemsnasjoner. Disse endringene blir i stor grad innført 15. januar 2022, også for oss i Norge.
Det er ikke alle endringer som påvirker oss i Norge, nedenfor er det derfor listet opp kun de som vi trenger å ta hensyn til.

Endringene blir lagt til i regelverksvedtektene fra samme dato.

Du kan hente ned et dokument med aktuelle regelverksendringer her (det samme er gjengitt nedenfor)


Endringer fra 15. januar 2022

 • Ny betegnelse for klassene kadett og junior:
  • Kadett: U18 (Under 18) kvinner / U18 menn – til og med det året man er 17
  • Junior: U21 kvinner / U21 menn – til og med det året man er 20
  • Masters / 50+ – fra og med det året man er 50 (i prinsippet ingen endring i betegnelsen i Norge)
 • Shoot-off skiveoppsett for compound (utendørs): 80cm seksringet skive plasseres midt på matta
 • Barebow
  • Vibrasjonsdempere godkjennes over og under grepet. Disse må imidlertid passere «ringen» på 12,2cm uten at de bøyes
 • Instinkt divisjon bytter til Tradisjonell divisjon med følgende justeringer
  • Justerbare lemmer (styrke/tiller) er OK
  • Det må være noe tre i midtstykke (er ikke definert hvor mye)
  • Strengklatring er ikke lov
  • Ansiktsklatring er lov*
  • Må ikke velge mellom split eller tre fingre under pila, men peke- eller langfinger må være maks 3mm fra pilnock*
  • Fingerbeskytter må ikke ha sammenhengende overflate (kan være vanlig tab uten ankringsplate)
  • Tradisjonell «arver» klasseinndeling, avstander, opprykkskrav og rekorder som gjelder for Instinkt i dag

*Under vurdering og vil bli presisert ytterligere

 • Rullestolryggens utgangspunkt for måling
  • Ryggstøtte skal ikke være lengre frem enn halvveis på skytters overkropp –
   og dybden – maks 100mm – skal måles fra stolryggens ytterste punkt (lengst fra skytter)
 • Sleeves/ermer (internasjonal regel, innføres ikke i Norge, men må hensyntas av våre representasjonsskyttere)
  • Under finaleskyting med TV-dekning samt medaljeseremonier skal evet. undertrøyer, kompresjonstrøyer, eller sleeves, ha samme farge som hovedfarge/grunnfarge på skytetrøya, eller være hvit. Den kan imidlertid ha påtrykt logoer, navn, etc.

Endring fra 01. mars 2022:

 • Tidskontroll:
  • For mesterskap som har status som World Ranking Events (WRE) vil følgende tidskontroll gjelde
   • 20 sek pr pil i individuell alternering, team og mixed-team inkl shoot-off’s
   • 30 sek pr pil for individuell skyting i kvalifikasjonsrunder (der det ikke skytes alternerende – inkl shoot-off)
   • +10 sek i para-mesterskap for ovenfornevnte situasjoner
  • De skyttere som er aktuelle for WRE’s bør gjøre seg kjent med denne skyterytmen
  • Øvrige konkurranser får ingen endringer i tidskontroll i 2022 (det blir tatt opp til vurdering på slutten av året)