Innkalling til Tinget 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Det innkalles til Forbundsting lørdag 23. april 2022 kl. 0900 i Thon Hotel Oslo Airport,
Balder Allé 2, 2060 Gardermoen (Buss 22 fra flyplassen).

Det er lagt opp til avslutning søndag 24. april 2022 ca. kl. 1400.

Forslag som klubbene, bueskytterkretser- og regioner, og forbundets tingvalgte komiteer
ønsker behandlet på Tinget, må være oss i hende senest den 22. januar 2022.
Dette inkluderer forslag til endring eller forkasting av vedtekter til vårt regelverk/Tingvedtak.
Vedtektsendringene 2020 – 2022 finner dere her.
Vedlagt skjema benyttes for dette.

For mer informasjon, se vedlagt innkalling.

Vedlegg:

Vedlegg: