UK informerer om uttaksstevner til EM 3D

Postet av Norges Bueskytterforbund den 19. Feb 2023

Disse stevnene er valgt ut som uttaksstevner for EM 3D 2023:

20.-21.mai, Kongsvinger
27.-28.mai, Goma
10.-11.juni, Drammen
17.-18.juni, Fana

For å være aktuell for uttak må man delta på minst to av uttaksstevnene. For stevner som ikke arrangeres med mesterskapsklasser må man stille i en 1-er klasse.

Rangering baseres på plasseringer og poengsummer oppnådd i uttaksstevnene, uansett om stevnene har finaler eller ikke. For skyttere som deltar på flere enn to uttaksstevner vil de to uttaksstevnene som gir best rangering for skytteren telle.

Kvalifiseringskravet må oppnås minst én gang. Kvalifiseringskravet kan bare oppnås på uttaksstevnene. Kvalifiseringskravene kan skjønnsmessig senkes for et uttaksstevne dersom det er gode grunner til å gjøre det, slik som uvanlig vanskelig løype eller svært dårlige forhold.

Et to-dagers stevne regnes for uttaket som ett stevne, selv om det ellers arrangeres og premieres som to adskilte stevner. Det betyr for eksempel at et uttaksstevne over to dager med 24 mål hver dag regnes som ett 48-måls uttaksstevne. Kvalifiseringskravene er oppgitt for 24 mål, og vil for et 48-måls uttaksstevne dobles. Det betyr at det bare er én mulighet til å oppnå kvalifiseringskravet for hvert uttaksstevne.