Styresak 70/22-24 "Dommere i skogen"

Postet av Norges Bueskytterforbund den 9. Mar 2023

Følgende melding er i dag sendt ut til alle medlemsklubber:
MERK: det er gjort en korrigering i punkt nr 2 nedenfor - begrepet "NM" er lagt til, dette var uteglemt

Dere har sikkert allerede sett siste protokoll fra NBFs styremøte fra slutten av februar.

Sak nr 70 fra dette møtet var vedr den etter hvert så mye omtalte saken om «dommere i skogen».

Det har, etter at dette med en økning av antall dommere på konkurranser i skogen ble vedtatt i november (ref. Sak 55 og EP3), kommet noen tilbakemeldinger og innspill på at dette var en beslutning som ville gå på bekostning av både planlagte, men også ikke ennå planlagte, konkurranser.

Det ville bli for dyrt å arrangere approberte stevner dersom man hadde et krav om antall dommere slik det var foreslått og vedtatt.

Etter en del dialog med klubber, regioner, og innad i styret, kom vi til enighet om å gjøre en ny justering av dette forslaget, i henhold til de innspill som kom.

Følgende ble besluttet i sak 70:

  • Punktet om en dommer pr. 7. pulje ble vedtatt fjernet
  • NM: Minimum 6 dommere i 3D og 4 dommere i Felt, men må bemannes i henhold til behov ifm. finaleavvikling
  • Uttakskonkurranser: minimum 1 dommer pr. 28 skyttere
  • Dommer(e) i konkurranser skal ikke skyte
  • Sikkerhet ivaretas ved
    • Gjennomgang av banen med hoveddommer før konkurransen
    • Dommere (eller funksjonærer der det ikke er tilstrekkelig med dommere) sørger for den fysiske sikkerheten gjennom konkurransen

I tillegg ble det besluttet at det skal arrangeres dommerkurs ute i regioner med størst behov for dommere (det planlegges et kurs nå i slutten av april i region Innlandet)

Vi vil gjøre en ny vurdering av dette etter utendørssesongen 2026. Det er et håp om at vi da er tilbake i normal gjenge etter pandemien, og deltakerantallet i konkurranse har økt.

På denne måten håper vi at vi kan se frem til approberte konkurranser, og at arrangørklubbene føler de har blitt hørt i forhold til de innspill som har kommet inn.

 

Styret