Et dyrt år - kutt i representasjon for skiveskyting

Postet av Norges Bueskytterforbund den 20. Jun 2023

Dessverre viser det seg at priser innhentet i fjor høst når budsjett for representasjon i 2023 ble satt opp, er markant høyere når vi nå faktisk har gjennomført noe matching og World Cup, og bestilt reiser for mesterskap. Ett eksempel er Ungdoms-VM i Irland i juli. Da priser for fly ble sjekket i oktober 2022, var skissert pris på ca. 3500,- (pr pers). Nå i mai når uttak er gjort og reisen bestilt, var prisen på 7855,- (+ tilslutningsfly fra hjembyene til skytterne). Kronekurs, økte priser for hotell, flyreise, etc., for stevner som European Grand Prix, European Youth Cup, World Cup og mesterskap, har bidratt totalt sett til en helt annen virkelighet enn vi kunne forutse da budsjett ble satt i fjor høst. Og først nå i mai kom utgiftene til disse matchingsoppgavene inn i regnskapet og varsellampene blinket kraftig.

European Grand Prix i Lilleshall, England, i april var budsjettert med kr 80.000 for 3 skyttere og en leder. Totalkostnad ble 125.000 (altså 45.000 mer enn budsjettert). World Cup i Antalya ble 16.000 dyrere enn budsjettert, og WC 2 i Shanghai ca 30.000 over budsjett. For ungdoms-VM budsjetterte vi kun for 3 skyttere og én leder, som også ble uttaket, men allikevel ligger vi der an til et overforbruk på ca 70.000 i henhold til budsjett når reisen er bestilt.

Selv med justeringer og overføring mellom gruppemidler og andre poster, samt at forbundet allerede operer med et budsjettunderskudd på omtrent 900.000 for 2023, så er det rett og slett ikke midler til å gjennomføre alle de resterende planene våre. Dette er spesielt kjedelig for skytterne, selvsagt. Med Mads Haugseth sin 9.plass i World Cup Shanghai, og compoundlagets 2.plass i European Grand Prix-stevne i Kroatia i slutten av mai, så har skytterne vist at vi kan hevde oss i disse storstevnene. Samtidig er det allerede et overforbruk på både gruppemidlene og representasjonsoppgaver i skiveskyting (pga dyrere matching) og rett og slett ikke midler igjen til å dra til både VM i Berlin og World Cup i Paris i august. Sportsutvalget har drøftet med landslagstrener og er enige om at VM er viktigere for oss enn et (tredje) World Cup i år, så dessverre blir det ikke norsk representasjon i WC4 i Paris i år.

Så, hva med veien videre? Hvordan unngå dette i årene framover, samtidig som vi sikrer at våre topputøvere får internasjonal matching? Vi må både skaffe mer midler og prioritere/spare inn der vi faktisk reiser. Skogslandslaget har sin matching i Sverige og må kun betale de store summene World Archery og World Archery Europe belaster oss med under EM/VM. For skiveskyting ser vi hvor viktig deltakelse i European Grand Prix og Youth Cup er. Det er her man møter hele Europas elite og virkelig får stort utbytte av matching. Vi må nok prioritere i årene framover å kun delta i ett (i 2023 deltok vi i to European Grand Prix-stevner), og heller kombinere det med matching mot f.eks de beste danskene neste år. Kanskje også prioritere enda hardere på hvor mange som får være på landslagene og få denne matchingen. Se på mulighet for at seniorskytterne ikke må ha tilknytningsfly til Oslo før avreise, men kan reise direkte ut fra Trondheim, Stavanger, etc som tross alt har internasjonale flyplasser – og at de kun flyr med lagleder fra f.eks København, Stockholm, etc, og ikke nødvendigvis alltid må reise samlet fra Oslo. Drøfte med skytterne mulighet for å f.eks dekke egen mat på samlinger, reiser, osv. Slike tiltak er demotiverende, så vi ønsker selvsagt ikke dette og vil ta med skytterne i diskusjon om hva som er OK, og hva som ikke er OK.

Noen kutt blir det, men vi må også jobbe hardere for å skaffe andre inntekter! Flere i styret og andre har forsøkt å skaffe sponsorer til landslagene. For 2023 lyktes en av foreldrene å skaffe 100.000 i sponsorinntekter til ungdomslandslaget gjennom en lokal/regional bedrift. Det er fantastisk med slike initiativ! Og vi trenger mer hjelp til dette. Vi som har verv i forbundet og sitter i Sportsutvalget eller er tilknyttet landslagene på andre måter er frivillige som ikke nødvendigvis sitter med stor erfaring eller nettverk for å skaffe sponsorer. Vi skal imidlertid prøve enda mer målbevisst framover vi også. Vi har et produkt som er salgbart. Bare se på NRKs «Alle mot 1» hvor de hentet inn Ylva Hjelle til et halsbrekkende forsøk med å skyte fra et lasteplan i bevegelse mot et mål i bevegelse. Ylva ble også brukt som bueskytter for et nytt spill fra PlayStation Nordic. Anders Faugstad sine 15 tiere i gullfinalen under Ungdoms-VM i 2019 har pr i dag 184.000 avspillinger. Vi vet nåløyet er trangt, men vi skal forsøke til vi får klaff med å selge oss inn til større sponsorer også. Det kan imidlertid ta tid – mange har prøvd før og det er mange vi konkurrerer mot.

Alt-i-alt, dette er sterkt beklagelig! Skyttere har lagt planer og forberedt seg til World Cup i Paris, og de har vist at vi kan prestere i det selskapet. Resten av bueskytter-Norge følger godt med når skytterne er ute, og blir kjempestolte når de gang på gang kommer hjem med gode prestasjoner. I år ble det med deltakelse i de to første World Cup-stevnene. Det er skuffende for oss alle. VM gjenstår imidlertid for disse skytterne og vi vet at med litt «stang-inn» så hevder de seg helt i toppen både individuelt og som lag. Og når vi nå gjør nye framstøt mot større sponsorer, vil selvsagt gode VM-resultat hjelpe godt også på muligheten til mer midler i årene framover! Vi har fantastiske utøvere som fortjener at vi andre støtter opp om dem!

Henrik Stabell

Sportssjef