Ungdomssamling 2023: Et reisebrev

Postet av Norges Bueskytterforbund den 27. Nov 2023

Helgen 3. - 5. november arrangerte Ungdomsutvalget Ungdomssamling 2023 i Bergen. Samlingen var full av aktiviteter og faglig innhold hvor ungdommene fikk gode opplevelser, erfaringer og nye vennskap. Ungdommene fikk utfordret seg selv med både individuell- og lagskyting. 

 

Ungdommen møtes på tvers av klubber.
Foto: Adrian A. Rutledal

 Fredag ble brukt til ankomst og bli-kjent-leker. I år var mange av ungdommene nye og i tradisjon tro stilte vi opp med leker for å starte vennskap på tvers av landet. Flere av ungdommene kjenner hverandre litt fra konkurranser, krets/region eller tidligere samlinger. “Vi er så heldige at denne gjengen er utrolig inkluderende og tar egne initiativer for å få med flere i uorganiserte aktiviteter”, sier Odin F. Sjøtun, leder av ungdomsutvalget.  


                      


Lørdag tilbrakte vi i hallen hvor det var duket for lagfinaler etter innledende. “Vi har fått ønsker om mer lagskyting i etterkant av tidligere samlinger. Ungdommen virker fornøyde”, fortsetter Enya Skamsar, nestleder i utvalget. Etter 30 piler innledende runder ble det satt sammen lag på tvers av alder, og i noen tilfeller på tvers av buetyper, for at alle skulle få være med å prøve lagskyting. Lørdag kveld var det duket for mer sosialt, denne gangen med både quiz, grab the mic og egenorganiserte aktiviteter. “Ungdommen virker å storkose seg”, fortsetter Enya.  

 

Søndag var det duket for faglig innhold. Temaet for samlingen var Muligheter i idretten, hvor flere aspekter av norsk idrett ble løftet frem. Blant disse var tematikker trener- og dommerutdanning, Ianseo, arrangementsstab, muligheter i toppidretten og ung medbestemmelse. Ungdom er fremtiden av enhver bevegelse, vi må gi dem verktøyene de trenger for å møte morgendagens utfordringer. “For oss er det viktig at fremtiden av idrettsbevegelsen vet hva som finnes av muligheter,” fortsetter Odin. 

Gruppebilde etter workshops.
Foto: Adrian A. Rutledal

 

Mange av ungdommene var generelt fornøyde med helgen, både hva gjelder det faglige og det sosiale. Ikke minst ønskes det mer skyting og vi ser alltid etter forbedringspotensialer i våre arrangementer. Vi vil takke både Fana og Bergen bueskyttere for all hjelp under samlingen og det gode samarbeidet vi har hatt underveis til i arrangementet. “Vi ser for oss neste år å kunne holde samlingen på sentrale Østlandet med eksterne foredragsholdere, samtidig som vi ønsker å holde kostnadene nede,” avslutter Odin.  
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.