Første styremøte etter Tinget 2024

Postet av Norges Bueskytterforbund den 26. Mai 2024

Denne helgen ble det avholdt konstituerende styremøte, med nytt styre som ble valgt på Tinget 2024.

 

Vi startet møtehelgen med styrekurs i regi av NIF - et kurs som tar for seg hvordan et styre kan og bør fungere, og hva det er viktig å ha fokus på i forhold til idretten. Både med tanke på særforbundet vårt, men også i forhold til NIF.
Et slikt styrekurs har vi valgt å holde på hvert konstituerende styremøte, slik at både gamle styremedlemmer får en oppfriskning, samt at nye tilsatte styremedlemmer får en gjennomgang av det samme.


Gjennom helgen har det nye styret trådd inn i både nye og gamle roller forbundsstyret besitter. Ansvar er blitt delegert, samt det har vært gode diskusjoner rundt bordet som vi ser vil komme Bue-Norge til gode i årene fremover.
Det var mange saker som ble gjennomgått, men helgen ble brukt effektivt, slik at vi rakk gjennom alt.

 

Presidenten ser frem til de neste to år med mange bra diskusjoner, beslutninger, opplevelser og timer med godt styrearbeid.


Vi var dessverre ikke fulltallige denne helgen, men vi ser fremover til å ha alle styremedlemene samlet i fremtidige møter, både online og fysisk.Styret består av følgende:

Per Christian Stensgård
President
Eva Thesen
1. Visepresident
Valter Kristiansen
2. Visepresident
Odin Foss Sjøtun
Styremedlem og Ungdomsrepresentant
Laila Fevang Marzouk
Styremedlem
Hege Rasmussen
Styremedlem
Christian Amble
Styremedlem
Lin Kristin Vestlund
1. Vara
Sigmund Lindberget
2. Vara
Rune Edvardsen
3. Vara
Enya Skamsar
Vara og Nestleder Ungdomsutvalget


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.