WA Regelverksendringer 15. Januar 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

På den internasjonale kongressen som ble holdt i USA i høst ble det vedtatt noen endringer av regelverket som påvirker alle medlemsnasjoner. Disse endringene blir i stor grad innført 15. januar 2022, også for oss i Norge.
Det er ikke alle endringer som påvirker oss i Norge, nedenfor er det derfor listet opp kun de som vi trenger å ta hensyn til.

Endringene blir lagt til i regelverksvedtektene fra samme dato.

Du kan hente ned et dokument med aktuelle regelverksendringer her (det samme er gjengitt nedenfor)


Endringer fra 15. januar 2022

 • Ny betegnelse for klassene kadett og junior:
  • Kadett: U18 (Under 18) kvinner / U18 menn – til og med det året man er 17
  • Junior: U21 kvinner / U21 menn – til og med det året man er 20
  • Masters / 50+ – fra og med det året man er 50 (i prinsippet ingen endring i betegnelsen i Norge)
 • Shoot-off skiveoppsett for compound (utendørs): 80cm seksringet skive plasseres midt på matta
 • Barebow
  • Vibrasjonsdempere godkjennes over og under grepet. Disse må imidlertid passere «ringen» på 12,2cm uten at de bøyes
 • Instinkt divisjon bytter til Tradisjonell divisjon med følgende justeringer
  • Justerbare lemmer (styrke/tiller) er OK
  • Det må være noe tre i midtstykke (er ikke definert hvor mye)
  • Strengklatring er ikke lov
  • Ansiktsklatring er lov*
  • Må ikke velge mellom split eller tre fingre under pila, men peke- eller langfinger må være maks 3mm fra pilnock*
  • Fingerbeskytter må ikke ha sammenhengende overflate (kan være vanlig tab uten ankringsplate)
  • Tradisjonell «arver» klasseinndeling, avstander, opprykkskrav og rekorder som gjelder for Instinkt i dag

*Under vurdering og vil bli presisert ytterligere

 • Rullestolryggens utgangspunkt for måling
  • Ryggstøtte skal ikke være lengre frem enn halvveis på skytters overkropp –
   og dybden – maks 100mm – skal måles fra stolryggens ytterste punkt (lengst fra skytter)
 • Sleeves/ermer (internasjonal regel, innføres ikke i Norge, men må hensyntas av våre representasjonsskyttere)
  • Under finaleskyting med TV-dekning samt medaljeseremonier skal evet. undertrøyer, kompresjonstrøyer, eller sleeves, ha samme farge som hovedfarge/grunnfarge på skytetrøya, eller være hvit. Den kan imidlertid ha påtrykt logoer, navn, etc.

Endring fra 01. mars 2022:

 • Tidskontroll:
  • For mesterskap som har status som World Ranking Events (WRE) vil følgende tidskontroll gjelde
   • 20 sek pr pil i individuell alternering, team og mixed-team inkl shoot-off’s
   • 30 sek pr pil for individuell skyting i kvalifikasjonsrunder (der det ikke skytes alternerende – inkl shoot-off)
   • +10 sek i para-mesterskap for ovenfornevnte situasjoner
  • De skyttere som er aktuelle for WRE’s bør gjøre seg kjent med denne skyterytmen
  • Øvrige konkurranser får ingen endringer i tidskontroll i 2022 (det blir tatt opp til vurdering på slutten av året)


Fortolkning av regel vedr Riser til Tradisjonell klasse

Postet av Norges Bueskytterforbund den 22. Jun 2022

Endelig har det kommet tilbakemelding fra WAs tekniske kommitte på vår henvendelse vedr trad. og bruk av risere.
Kort fortalt – så lenge et trelaminat er «kuttet av» i flere deler, f.eks. grunnet formen på midtstykket eller grepet, er det OK å bruke. Men treet må være identifiserbart som en del av midtstykket og ikke bare et «kosmetisk» tillegg. Jeg vil uansett tro at fortolkningen skaper grunnlag for diskusjon.
– Per Christian Stensgård, Regelverk og Dommeransvarlig i NBF

Les mer om fortolkningen her.Skivetyper BB1 innendørs

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mai 2022

Det har kommet inn noen spørsmål om hva slags skive som nå gjelder for BB1 innendørs. Det kom inn et par forslag til årets Ting, men disse ble trukket og gjelder derfor ikke;

Følgende gjelder også for BB senior i Mesterskap.

For BB1 kvalifikasjon/innledende runder:
Full 40cm/triangulær trippel 40cm


For BB1 eliminasjon/finaler:
Vertikal trippel 40cm


For BB klasse 2-4 er det full 60cm skive som gjelderOppdaterte vedtekter!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 14. Jan 2021

Oppdaterte vedtekter for perioden 2020-2022 ligger nå ute og kan hentes «her».

I korte trekk omhandler endringene bl.a.:

-Nye klasser – besluttet på Tinget

-Justering av enkelte avstander

-Presisering vedr bruk av egen telefon for scoring

-Presisering av regelverket vedr gummiforing i lem-innfestingen på instinkt-buer

-Antall shoot-off’s ved treff i samme scoresoneRegelverkene er oppdatert med tingets vedtak

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Nov 2020

Regelverkene er nå blitt lagt ut på nytt, oppdatert etter tingets vedtak fra Tinget 2020.

Regelverkene som alltid gjelder ligger her.