Aktivitetslederkurs i Vestviken

Postet av Norges Bueskytterforbund den 27. Feb 2023

Vestviken Bueskytterregion inviterer til Aktivitetsleder kurs helgen 15.-16. april.

Se vedlagt invitasjon for mer info.

Vedlegg:World cup 2 Shanghai endring av skytter

Postet av Norges Bueskytterforbund den 26. Feb 2023

UK har tidligere tatt ut Anders Faugstad til å representere under WC 2 i Shanghai.

Anders er forhindret fra å reise, og UK har tatt ut Mads Haugseth fra IL Yrjar bueskyttere.

Mads reiser sammen med landslagstrener Morten Bøe som team manager, og vi ønsker lykke tilUtstyrsordningen for 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Feb 2023

NIF har satt feil år i informasjonen rundt søknad om utstyrsstøtte.

Riktig periode er utstyr kjøpt i 2022, som vi søker om nå med frist 15 mars.Info om utstyrsordningen blir sendt ut fra NIF i kveld – Følg med !!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Feb 2023

Til alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet NIF

Spillemidler til utstyr 2022

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2022 (med fakturadato i 2022).

Søknadsfristen er onsdag 15 mars 2023.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist!

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under Klubbguiden og temasiden for støtte- og tilskuddsordninger. Gå til siden her.  Veilederen finnes også her.

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Fotballgruppen søker via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Allidrettsgrupper søker via sin idrettskrets.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din «Min idrett»-bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubbens/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL.
  • Allidrettsgrupper: Leder og org.ansvarlig KL/BL


Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/allidretten med alle underliggende grener. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Husk at merverdiavgiften skal inkluderes i søknadssummen.

For å lette behandlingen av søknadene ber vi om at fakturaer som inneholder både utstyr som det søkes om støtte til og annet utstyr merkes slik at det tydelig kommer frem på fakturaene hvilket utstyr og kostnader som inngår i søknaden.

Allidretten retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskretsen, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

Tekniske spørsmål knyttet til innsending av søknader rettes til Idrettens Support

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden.

Lykke til!

Følgende utstyr kan søkes på for bueskytterklubber:

Pilfangernett

Skytematter/3-D dyr

Øvingsbuer

Elektronisk utstyr for tidskontroll

Resultatanvisningsplater

NB !! Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.UK informerer om uttaksstevner til EM 3D

Postet av Norges Bueskytterforbund den 19. Feb 2023

Disse stevnene er valgt ut som uttaksstevner for EM 3D 2023:

20.-21.mai, Kongsvinger
27.-28.mai, Goma
10.-11.juni, Drammen
17.-18.juni, Fana

For å være aktuell for uttak må man delta på minst to av uttaksstevnene. For stevner som ikke arrangeres med mesterskapsklasser må man stille i en 1-er klasse.

Rangering baseres på plasseringer og poengsummer oppnådd i uttaksstevnene, uansett om stevnene har finaler eller ikke. For skyttere som deltar på flere enn to uttaksstevner vil de to uttaksstevnene som gir best rangering for skytteren telle.

Kvalifiseringskravet må oppnås minst én gang. Kvalifiseringskravet kan bare oppnås på uttaksstevnene. Kvalifiseringskravene kan skjønnsmessig senkes for et uttaksstevne dersom det er gode grunner til å gjøre det, slik som uvanlig vanskelig løype eller svært dårlige forhold.

Et to-dagers stevne regnes for uttaket som ett stevne, selv om det ellers arrangeres og premieres som to adskilte stevner. Det betyr for eksempel at et uttaksstevne over to dager med 24 mål hver dag regnes som ett 48-måls uttaksstevne. Kvalifiseringskravene er oppgitt for 24 mål, og vil for et 48-måls uttaksstevne dobles. Det betyr at det bare er én mulighet til å oppnå kvalifiseringskravet for hvert uttaksstevne.UK informerer om Uttak til World Cup 1 og 2, samt info om uttak World Cup 3 og 4.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Feb 2023

Uttak til World Cup stage 1 og 2

Til World Cup stage 1 i Antalya tas følgende ut:

Anders Faugstad, compound herrer
Mads Haugseth, compound herrer
Sander Berner Figved, compound herrer

Til World Cup stage 2 i Shanghai tas Anders Faugstad, compound herrer, ut.

Kommende uttak til World Cup stage 3 og 4

For World Cup stage 3 gjøres uttak basert på stevneresultater i 2023 fram til og med 7.mai. For World Cup stage 4 gjøres uttak basert på stevneresultater i 2023 fram til og med 8.juli.

Det ble opplyst mer om uttak i innlegget  fra UK den 28.oktober 2022.

Der ble det blant annet opplyst følgende: 

For at et stevne skal telle med i uttaket må det være minimum tre klubber representert. I tillegg vil internasjonale konkurranser telle med. Finaleplassering i uttaksstevner og internasjonale stevner, vil også bli vektlagt.Juniorserien oppdatert

Postet av Norges Bueskytterforbund den 11. Feb 2023

Juniorserien er nå oppdatert til og med januar. Sjekk ut resultatene herVIKTIG !! Utstyrsordningen 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 10. Feb 2023

NB !! Søknad om utstyrsordningen for 2022 er siste frist satt til 15 mars 2023!!

Alle særidrettslag og grupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med nødvendig informasjon i slutten av uke 7 eller starten på uke 8.Universiaden 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 9. Feb 2023

Er du student og ønsker å delta på verdens største studentidrettsarrangement?

Ta kontakt med Odin F. Sjøtun på odin.sjotun@bueskyting.no innen 01.03.2023 for mer informasjon.