Ny klasse Vedtatt på styremøte 22 april.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 25. Apr 2023

Kopierer inn sak 80/22-24 som orientering

80/22-24         Ny klasse – open class (ref. sak 60 og 62/22-24)

Det opprettes ny klasse, «Open Class», for utøvere som faller utenfor de klassene vi har i dag.

Styret besluttet at det skulle opprettes en ny klasse for skyttere som faller utenom dagens definerte klasser. Det ble satt ned en komité som skulle se på denne saken. Arbeidsgruppen besluttet følgende:

Det opprettes en ny klasse som kalles Open Class (OC). Denne klassen opprettes for å kunne tilby deltakelse for de som faller utenom dagens klasser. Denne nye klassen er særnorsk og er et ledd i integreringen som NBF var tidlig ute med å innføre.

Klassen innbefatter dagens PU-klasse og vil i tillegg ta i mot skyttere som har spesielle behov som gjør at de ikke kan delta i en av de WA-definerte klassene.

Dagens klasse, Visual Impaired, er en WA-klasse og berøres ikke av dette.

 • OC innføres fra start av utendørssesongen 2023.
 • OC skyter på samme avstander og skivestørrelser som dagens PU-klasse.
 • Det noteres ikke norgesrekorder i OC.
 • Det benyttes skytterutstyr som beskrevet i regelverk C og D, men alle i OC konkurrerer mot hverandre.
 • Klassen har plass på ordinære stevner, men også i norske mesterskap, der det er praktisk gjennomførbart å legge til rette for deltakelse for utøvere i denne klassen. Deltakelse i OC må meldes spesifikt til arrangør.
 • Deltakelse i OC gjelder utøvere med kroniske lidelser som gjør at man ikke kan delta i ordinære WA-klasser.
 • For å kunne stille i klassen må det først utstedes en fullmakt av regelansvarlig. Denne fullmakten må medbringes og ved spørsmål, forevises ved deltagelse i konkurranser.

Innstilling til styret:

Godkjenne opprettelse av «Open Class» som ny klasse i Norge, med bakgrunn i nevnte punkter ovenfor.
Ved NM får alle deltakere i OC tildelt medalje.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen
Protokoll fra styremøte 22 april 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 25. Apr 2023

Vedlagt ligger styreprotokollen.

Vedlegg kommer snart
Samordnet rapportering - siste frist 30 april.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Apr 2023

Siste innspurt for samordnet rapportering er kommende uke.

Viktig beskjed til den i klubben som rapporterer inn:

Husk at vi har 2 grener;

 • Skiveskyting
 • Skogsskyting

Husk å rapportere inn på begge grener.

Har dere problemer så kontakt idretten support på 21029090
Samordnet rapportering - siste frist 30 april.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Apr 2023

Siste innspurt for samordnet rapportering er kommende uke.

Viktig beskjed til den i klubben som rapporterer inn:

Husk at vi har 2 grener;

 • Skiveskyting
 • Skogsskyting

Husk å rapportere inn på begge grener.

Har dere problemer så kontakt idretten support på 21029090
Oppdatering fra Sportsutvalget

Postet av Norges Bueskytterforbund den 14. Apr 2023

Vi har forsøkt å tilpasse planer for landslagsskyttere slik at alle kommer seg utenlands for internasjonal matching i år, i tillegg til mesterskapsdeltakelse for de som kvalifiserer seg til dette. For ungdommen krasjet dessverre European Youth Cup med eksamenstid for flere, men vi har nå klart å finne gode alternativ i tillegg til Youth Cup. Landslagstrener for ungdommen, Benjamin Backhofen, er fortsatt delvis sykmeldt og fungerer inntil videre ikke som trener. Han er en viktig ressurs som vi håper kommer tilbake som landslagstrener for ungdommen. I mellomtiden får de jevnlig god oppfølging av landslagstrener Morten Bøe, og sportssjef Henrik Stabell fungerer som lagleder ved internasjonal matching og samlinger.

Vi har også inngått en langsiktig avtale med mentaltrener Frank Wedde nå. Benjamin videreformidlet kontakt etter at flere skyttere hadde godt utbytte av et par samlinger med Frank Wedde for et par år siden. Vi ønsker å benytte oss av hans gode tilbud til vår ungdom og at det blir en kontinuerlig oppfølging over flere år.

Vi fikk på plass idrettsskadeforsikring for landslagsutøverne våre fra og med 1.januar i år. Dette har (dessverre) vist seg å være et viktig tilbud allerede, og tre av våre skyttere har tatt kontakt med Idrettens Skadetelefon de siste to månedene.

I tillegg til månedlig regional oppfølging fra Morten, så planlegger vi følgende samlinger, matchinger og mesterskapsdeltakelse (WC og VM/EM kun for UK-uttatte skyttere – skyttere utenfor landslag kan kvalifisere seg på lik linje med landslagsskytterne) i 2023. Morten ser samtidig på mulighet for en matching i Skandinavia for skiveskytterne (ungdom og senior):

Ungdomslandslaget:

22. april samling med mentaltrener (Østlandet)

12-14. mai Veronica’s Cup, Slovenia

5-11. juni European Youth Cup, Sveits

1-9. juli VM ungdom, Irland

26-30. juli Camp Klepp (også med mentaltrener)

August? Samling Sørmarka - Feltskyting

November: Kings of Archery, Nederland (innendørs)

Skive senior:

3-8. april European Grand Prix, England (kun World Cup-laget)

18-23. april World Cup Stage 1, Tyrkia

16-21. mai World Cup Stage 2, Shanghai (kun én skytter)

27-29. mai European Grand Prix 2, Kroatia

31. juli-6. august VM skive, Tyskland

15-20. august World Cup stage 4, Frankrike

Skogsskyting:

5-7. mai samling Lindome, Sverige for både Felt & 3D landslaget

3-4. juni uttaksstevne (nasjonal matching) Felt Oslo Open

20-21. mai nasjonal matching 3D Kongsvinger

August/september samling for både 3D & Felt för avreise EM

18.-23. september EM Felt, Italia

25-30. september EM 3D, Italia

Para:

14-20. august EM skive, Nederland
Ny finansieringsmodell prøves ved EM 3D i 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 14. Apr 2023

Det har kommet mange forslag til Tinget senere år om å fordele potten for representasjon ved 3D-mesterskap på flere skyttere, enn de 4-5 som forbundet normalt fullfinansierer. Ved siste Tinget i 2022 fikk landslagssjef og Sportsutvalget mulighet til å regulere egenandeler som kan differensieres via uttaksstevner. Vi ønsker å prøve dette ut og har kommet frem til følgende som også gir mulighet til å «skyte ned sin egenandel ved gode prestasjoner i uttaksstevnene:

 • Potten for skyttere slås sammen og fordeles på 8 skyttere som er det antallet skyttere vi i utgangspunktet ønsker å sende i år. Forbundets budsjett for EM 3D er 125.000 fordelt på 4 skyttere og en leder (egen budsjettlinje for ekstra leder på 25.000).
 • Vi forsøker å flytte over midler for to skyttere til fra gruppemidlene. Egenandelen blir i utgangspunktet ca. 12500,- per skytter for disse 8 (forbundet dekker resterende 12.500 pr skytter). 
 • I hvert uttaksstevne skyter man om en egenandelsredusering i henhold til følgende summer:

1.plass 3000,-

2.plass 2000,-

3.plass 1000,-

Skytter må ha klart minimumskravet i poeng som er satt, og også bli tatt ut som en del av troppen på 8 skyttere for å få denne reduseringen

 • Ved medalje i internasjonale mesterskap får skytter i tillegg ett stipend fra forbundet, uavhengig av dette
 • Rangering for uttak baseres på plasseringer og poengsummer oppnådd i uttaksstevnene, uansett om stevnene har finaler eller ikke. For skyttere som deltar på flere enn to uttaksstevner vil de to uttaksstevnene som gir best rangering for skytteren telle. Skyter man alle 4 stevne kan man imidlertid i teorien komme ned i kun ca 500,- i egenandel, så det premieres att man er med på alle 4 stevnene
 • Lag + medaljesjanse prioriteres for landslagstreners innstilling til UK for uttak. Det finnes fortsatt mulighet for at ytterligere 4 skyttere kan være med på full egenfinansiering (absolutt maksimum deltakelse med 2 ledere er 12 skyttere), men de skal da ha klart kravene for poengsum og ha en medaljesjanse, enten i lag eller individuelt. De 4 skytterne som evt. reiser på full egenfinansiering, kommer ikke til å kunne få bruke egenfinansieringsreduseringen nevnt over - den gjelder kun de 8 uttatt på forbundets midler.

I etterkant av EM 3D vil vi gjøre en vurdering av modellen sammen med representasjonsskytterne. Dersom denne modellen fungerer slik vi håper, vil vi vurdere å fortsette med den også i fremtidige 3D-mesterskap 
Ny finansieringsmodell prøves ved EM 3D i 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 14. Apr 2023

Det har kommet mange forslag til Tinget senere år om å fordele potten for representasjon ved 3D-mesterskap på flere skyttere, enn de 4-5 som forbundet normalt fullfinansierer. Ved siste Tinget i 2022 fikk landslagssjef og Sportsutvalget mulighet til å regulere egenandeler som kan differensieres via uttaksstevner. Vi ønsker å prøve dette ut og har kommet frem til følgende som også gir mulighet til å «skyte ned sin egenandel ved gode prestasjoner i uttaksstevnene:

 • Potten for skyttere slås sammen og fordeles på 8 skyttere som er det antallet skyttere vi i utgangspunktet ønsker å sende i år. Forbundets budsjett for EM 3D er 125.000 fordelt på 4 skyttere og en leder (egen budsjettlinje for ekstra leder på 25.000).
 • Vi forsøker å flytte over midler for to skyttere til fra gruppemidlene. Egenandelen blir i utgangspunktet ca. 12500,- per skytter for disse 8 (forbundet dekker resterende 12.500 pr skytter). 
 • I hvert uttaksstevne skyter man om en egenandelsredusering i henhold til følgende summer:

1.plass 3000,-

2.plass 2000,-

3.plass 1000,-

Skytter må ha klart minimumskravet i poeng som er satt, og også bli tatt ut som en del av troppen på 8 skyttere for å få denne reduseringen

 • Ved medalje i internasjonale mesterskap får skytter i tillegg ett stipend fra forbundet, uavhengig av dette
 • Rangering for uttak baseres på plasseringer og poengsummer oppnådd i uttaksstevnene, uansett om stevnene har finaler eller ikke. For skyttere som deltar på flere enn to uttaksstevner vil de to uttaksstevnene som gir best rangering for skytteren telle. Skyter man alle 4 stevne kan man imidlertid i teorien komme ned i kun ca 500,- i egenandel, så det premieres att man er med på alle 4 stevnene
 • Lag + medaljesjanse prioriteres for landslagstreners innstilling til UK for uttak. Det finnes fortsatt mulighet for at ytterligere 4 skyttere kan være med på full egenfinansiering (absolutt maksimum deltakelse med 2 ledere er 12 skyttere), men de skal da ha klart kravene for poengsum og ha en medaljesjanse, enten i lag eller individuelt. De 4 skytterne som evt. reiser på full egenfinansiering, kommer ikke til å kunne få bruke egenfinansieringsreduseringen nevnt over - den gjelder kun de 8 uttatt på forbundets midler.

I etterkant av EM 3D vil vi gjøre en vurdering av modellen sammen med representasjonsskytterne. Dersom denne modellen fungerer slik vi håper, vil vi vurdere å fortsette med den også i fremtidige 3D-mesterskap 
NUM 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Apr 2023

Ungdomsutvalget har gleden av å invitere til NUM 2023. NUM finner i år sted i Larvik, helgen 29. juni - 02. juli. Legg merke til at oppmøte torsdag. Tentativt program med mer er å finne i invitasjonen fra Larvik, lagt ved.

NBF er i år 75års-jubilant, og i forbindelse med jubileet vil forbundet sette ekstra fokus på ungdommen. Vi ønsker med dette at flest mulig skal kunne delta på NUM i Norge, og har satt opp buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen og vil kunne tilby reisestøtte. Se invitasjonen for mer informasjon!

OBS OBS - husk på de nye klassene på NUM

Vi i Ungdomsutvalget håper å se så mange som mulig av dere i Larvik!

Vedlegg kommer snart
NUM 2023

Postet av Norges Bueskytterforbund den 13. Apr 2023

Ungdomsutvalget har gleden av å invitere til NUM 2023. NUM finner i år sted i Larvik, helgen 29. juni - 02. juli. Legg merke til at oppmøte torsdag. Tentativt program med mer er å finne i invitasjonen fra Larvik, lagt ved.

NBF er i år 75års-jubilant, og i forbindelse med jubileet vil forbundet sette ekstra fokus på ungdommen. Vi ønsker med dette at flest mulig skal kunne delta på NUM i Norge, og har satt opp buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen og vil kunne tilby reisestøtte. Se invitasjonen for mer informasjon!

OBS OBS - husk på de nye klassene på NUM

Vi i Ungdomsutvalget håper å se så mange som mulig av dere i Larvik!

Vedlegg kommer snart
Juniorserien 2022-2023 siste oppdatering

Postet av Norges Bueskytterforbund den 10. Apr 2023

Juniorserien er oppdatert for siste gang i innendørssesongen 2022-2023. Vi takker alle for deltakelse og vil holde kontakten med klubbene for utsendelse av premier.

Vi gratulerer alle som har deltatt.

Endelige resultater finnes her
Juniorserien 2022-2023 siste oppdatering

Postet av Norges Bueskytterforbund den 10. Apr 2023

Juniorserien er oppdatert for siste gang i innendørssesongen 2022-2023. Vi takker alle for deltakelse og vil holde kontakten med klubbene for utsendelse av premier.

Vi gratulerer alle som har deltatt.

Endelige resultater finnes her
Universiaden 2023 - Chengdu

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Apr 2023

 • Er du student? Og ønsker du å delta på verdens største studentidrettsarrangement?

Universiaden arrangeras i år i Chengdu, Kina, og bueskyting er en av idrettene på programmet. I sommer kan du som student og bueskytter være del av «OL for studenter». Reiseutgiftene er fallende, og dagsutgiftene er halvert til €35 per dag. Se mer informasjon i Studentidrettsforbundets informasjonshefte under

Ta kontakt med Odin F. Sjøtun på odin.sjotun@bueskyting.no før 14.04 for påmelding

Vedlegg kommer snart
Universiaden 2023 - Chengdu

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Apr 2023

 • Er du student? Og ønsker du å delta på verdens største studentidrettsarrangement?

Universiaden arrangeras i år i Chengdu, Kina, og bueskyting er en av idrettene på programmet. I sommer kan du som student og bueskytter være del av «OL for studenter». Reiseutgiftene er fallende, og dagsutgiftene er halvert til €35 per dag. Se mer informasjon i Studentidrettsforbundets informasjonshefte under

Ta kontakt med Odin F. Sjøtun på odin.sjotun@bueskyting.no før 14.04 for påmelding

Vedlegg kommer snart
Samordnet rapportering

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Apr 2023

Informasjon om samordnet rapportering er nå sendt ut til alle idrettslag.

Husk at vi har 2 grener;

 • Skiveskyting
 • Skogsskyting

Mange av oss skyter begge grener, så husk å kryss av for begge.

Har dere problemer så kontakt idretten support på 21029090
Samordnet rapportering

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Apr 2023

Informasjon om samordnet rapportering er nå sendt ut til alle idrettslag.

Husk at vi har 2 grener;

 • Skiveskyting
 • Skogsskyting

Mange av oss skyter begge grener, så husk å kryss av for begge.

Har dere problemer så kontakt idretten support på 21029090